X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49411
Przesłano:
Dział: Języki obce

Shopping - vocabulary. Scenariusz lekcji

Shopping – vocabulary. Klasa druga szkoły średniej, poziom B2.
Topic: Shopping – vocabulary.
Czynności organizacyjne : sprawdzenie obecności, sprawdzenie zadania domowego, zapisanie tematu lekcji.
Pytania nauczyciela do klasy: Is shopping a pleasurable activity for you? Why do you do shopping?
I. Praca w parach: Answer the questions in pairs.
1. How often do you shop for food/ clothes/ cosmetics/ stationery products?
2. Do you buy online or in person? Why?
3. Where do you go shopping?
Nauczyciel prosi o odpowiedź na każde pytanie 1 ucznia. Nawiązując do ostatniego pytania
Przechodzi do zadania II
II. Identify the places in the pictures.
stand shopping mall/ shopping centre department store farmers market
Linki do ilustracji:
https://ssl.c.photoshelter.com/img-get/I0000kcvDvT4ztDo/s/1200/I0000kcvDvT4ztDo.jpg
https://decorqeeny.com/wp-content/uploads/2019/04/20-Amazing-Ideas-for-Building-Farm-Stands-3.jpg
https://www.firstfurrow.com/wp-content/uploads/2016/05/farmers-market-raleigh_16_15081578578_o.jpg
https://www.movingtolondon.net/wp-content/uploads/2016/05/16417854398_c0063e8429_k.jpg

Do kloejnego zadania uczniowie mogą użyć własnych telefonów lub nauczyciel wyświetla zadanie i prosi ucznia o zrobienie go , z pomocą i podpowiedziami ze strony klasy.
Go to https://learningapps.org/display?v=p8fm80rh216 for more specific kinds of shops.
Do you know what people can buy at a convenience store or the corner shop?

III. In a shop.
Nauczyciel tłumaczy w języku angielskim słowa, które nie są znane uczniom, a następnie uczniowie uzupełniają zdania.

Complete each sentence with 1 word.
conveyor belt complaint receipt aisle brochures
1. When you buy shoes remember to take a ........................ as a proof of your purchase.
2. When you want to pay for your shopping in a supermarket, you put your products on the .................
3. Supermarkets advertise their products in ....................... which are delivered to your doorstep.
4. If you are not satisfied with the product you have bought, you can make a ....................
5. You will find cereals in the next ....................
Więcej wyrażeń w ćwiczeniu w LearningApps poniżej. Uczniowie mogą skorzystać z telefonów (również w parach) lub wspólnie z nauczycielem, który wyświetla zadanie na tablicy.
Go to https://learningapps.org/display?v=p8fm80rh216 for more words.

Przypominamy i poszerzamy słownictwo z zakresu produktów w supermarkecie.
IV. Watch the video and make notes of the products the man mentions.
https://www.youtube.com/watch?v=hZ_KEkakt7I

Praca w grupach trzyosobowych. 3min.
1.What other cereal products can you buy in a supermarket?
2. What can you buy from a meat stand?
3. What other stuff, not mentioned in the video, can be found in a supermarket?
Reprezentanci grup na tablicy zapisują swoje odpowiedzi. Pozostali uczniowie dodają swoje opcje.

Nauczyciel tłumaczy zadanie domowe poniżej.

Homework
1. Do the task from https://learningapps.org/display?v=p8fm80rh216
2. Translate parts of sentences
1. I’d like ........................................ (złożyć reklamację).
2. (Czy ma pan paragon)...................................... as a proof of your purchase?
3. My grandmother buys vegetables ........................................ (wyłącznie na targu)
4. During the summer there is ....................................... (stoisko ze świeżymi owocami) in front of our block of flats.
5. You will find ........................................ (produkty mleczne w trzeciej alejce).

KLUCZ
Ad II. Convenience store sells food, newspapers, cleaning products, etc and is open till late hours.
Ad III 1.receipt 2. conveyor belt 3. brochures 4. complaint 5. aisle
Ad IV Products mentioned in the video :beans, eggplants, peppers, red lettuce, carrots, Brussles sprouts, radishes, broccoli, apples, pears, oysters, shrimps, fish, slices bread, buns, dairy products: milk, tofu, yoghurt, eggs, razors, toothbrush, toothpaste
1. Cereal products: French bread, croissants, oats, cornflakes, groats, rice etc.
2. Meat: beef, veal, pork , mutton, steak, pork chops, poultry etc
3. Suggested answers: cleaning products, some stationery products, newspapers, sweets, water, fruit juice.
HOMEWORK
1. To make a complaint
2. Have you got the receipt
3. Only/exclusively at the farmers market
4. A stand with fresh fruit
5. Dairy products in the third aisle

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.