X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49349
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Stanowi podsumowanie zrealizowanych przeze mnie celów i zadań założonych w planie rozwoju.
Swój staż pracy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2019 r. Trwał on 2 lata i 9 miesięcy, czyli do 31.05.2022 r. Staż ten odbyłam w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie-Zdroju.
Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony we wrześniu 2019 r. Jestem osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy. Staram się podnosić jakość mojej pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec mnie zadania. Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń Planu Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno-wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
W mojej pracy w szkole nieustannie starałam się przekazywać moim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę i umiejętności, oraz zapewnić im wszechstronny rozwój.
Dostrzegałam potrzeby uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Znajdowałam czas dla dzieci, które potrzebowały mojej pomocy i wsparcia. Starałam się też doceniać każdorazowy wysiłek dziecka. Swoich uczniów starałam się uczyć pomysłowości, szczerości i otwartości. Przekonałam się, że w każdym z nich tkwi potencjał możliwości, talentów i zalet – należy je tylko odkrywać i umiejętnie rozwijać.
Przez cały okres trwania stażu współpracowałam z Gronem Pedagogicznym, pedagogiem, utrzymywałam stały kontakt z moimi opiekunami stażu, które wspierały mnie w realizowaniu Planu Rozwoju Zawodowego, były dla mnie mentorami w tym intensywnym czasie pracy w szkole. Dzięki nim mogłam zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia, wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, a także podnosić jakość swojej pracy.
Plan Rozwoju Zawodowego stanowił kontynuację realizowanych przeze mnie wcześniej zadań dydaktyczno-wychowawczych, a jednocześnie stanowił podstawę do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Ich dokumentację i opis skompletowałam według poszczególnych wymagań. W trakcie trwania awansu na nauczyciela mianowanego realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego powinności i zadania nauczyciela oraz poszczególne cele szczegółowe, umożliwiające mi uzyskanie w przyszłości w/w awansu zawodowego, które przedstawiam poniżej.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania niniejszego sprawozdania oraz oceny własnych starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

Zgodnie z: § 7 ust.1 pkt.1

Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Przez okres trwania stażu brałam udział w pracach organów szkoły:
- brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Połczynie - Zdroju;
- współpracowałam z gronem pedagogicznym i pedagogiem szkolnym – współpraca z grupą nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej, praca w zespołach, stała wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą w pokoju nauczycielskim;
- współpracowałam z pielęgniarką szkolną – według potrzeb (odprowadzanie dzieci do gabinetu pielęgniarki w przypadku skaleczeń, stłuczeń, zasłabnięć, bólu głowy, brzucha, gardła, omawianie problemów związanych z higieną, profilaktyką, itp.).
2. Współpracowałam z Samorządem Uczniowskim, np. prowadzenie Zumby dla uczniów na boisku szkolnym w czasie roztańczonych przerw (rok szkolny 2019/2022), organizacja Zabaw i gier karnawałowych dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej (08.02.2021) pomoc przy organizacji „Pierwszego Dnia Wiosny” (21.03.2022), pomoc przy organizacji szkolnej dyskoteki (rok szkolny 2022), pomoc techniczna przy organizacji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego 2019 – 2022.
3. W swojej pracy opiekuńczo-wychowawczej wdrażałam treści programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły poprzez:
- zajęcia z cyklu: „To właśnie Ja” w świetlicy szkolnej (rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021);
- zajęcia z cyklu: „Porozmawiajmy o...” w świetlicy szkolnej (rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021) - propagowanie właściwych postaw w życiu społecznym;
- zajęcia z cyklu „Akcja porządek” w świetlicy szkolnej (rok szkolny 2019-2022).
4. Sprawowałam opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicy, podczas wycieczek szkolnych, imprez i wyjść poza szkolnych:
- wyjazdu z uczniami na eliminacje powiatowe i wojewódzkie turnieju piłki nożnej dziewcząt „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” (rok 2019 i 2022),
- wyjazd z młodzieżą szkolną w czasie wakacji na turnieje piłki nożnej do Ostrego Barda
w ramach działalności w LKS Błękitni Grodzisko i SALOS Połczyn – Zdrój (28.08.2020 r.)
- wyjazd z młodzieżą szkolną i udział w XXVIII Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Kutnie (25-26.09.2020 r.)
- opieka nad uczniami w czasie szkolnych Rekolekcji Wielkopostnych (marzec 2022)
5. Aktywnie uczestniczyłam w życiu społeczności szkolnej i lokalnej - jako członek jury w różnych konkursach szkolnych, pozaszkolnych i akcjach środowiskowych poprzez:
- współorganizację konkursu pt: „Imię dla żółwika” – 19.09.2019;
- organizacja zabaw i konkursów andrzejkowych, Dnia Babci i Dziadka, Walentynek
w ramach zajęć świetlicowych,
- współorganizowanie pokazu mody ekologicznej z okazji Dnia Kobiet w ramach zajęć świetlicowych,
- pracę w komisjach egzaminacyjnych w czasie trwania egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju (03.06.2022 r.);
- pracę w komisji egzaminacyjnej w trakcie trwania egzaminów maturalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju ( czerwiec 2020 i maj 2021 );
- pracę w komisji w trakcie trwania egzaminu próbnego dla klas VIII z j. angielskiego (22.11.2021);
- pracę w komisji w trakcie trwania egzaminu próbnego dla klas VIII z matematyki (marzec 2020);
6. W trakcie trwania stażu współorganizowałam lub brałam udział w następujących uroczystościach szkolnych oraz środowiskowych:
- uczestniczyłam w przygotowaniu dekoracji na występy. Wszystkie inscenizacje były dokumentowane za pomocą zdjęć lub filmów oraz zamieszczane na profilu szkoły.
- współorganizowanie i udział w uroczystości narodowego czytania „Balladyny”
J. Słowackiego (04.09.2020 r.)
- wraz z dziećmi i innymi nauczycielami organizowałam zbiórki korków i makulatury, karmy oraz niezbędnych akcesoriów dla bezdomnych kotów.
- współorganizacja 25 –lecia Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Połczynie – Zdroju
i udział w turnieju piłki nożnej dziewcząt (28.09.2019 r.)
- organizacja warsztatów z wypalania w drewnie oraz obrazy z drewna metodą string art., które służyły jako prezenty okazjonalne na Dzień Babci i Dziadka oraz na Walentynki.
- udział wraz z uczniami w VIII biegu Tropem Wilczym ku pamięci Żołnierzy Wyklętych (marzec 2020),
- organizacja wakacyjnego turnieju piłki nożnej w Ostrym Bardzie w ramach działalności
w Ludowym Klubie Sportowym Błękitni Grodzisko i SALOS Połczyn – Zdrój oraz udział młodzieży szkolnej w tym turnieju (28.08.2020 r.),
- współorganizacja w ramach zajęć świetlicowych Narodowego czytania „BALLADYNY”
J. Słowackiego (4.12.2020 r.)
- współorganizowanie Mistrzostw Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w trójboju lekkoatletycznym klas I-III (wrzesień 2020 r.),
- udział w XXVIII Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Kutnie (25-26.09.2020 r. i zajęcie II miejsca)
- współorganizowanie Mistrzostw Gminy w czwórboju lekkoatletycznym klas IV – VI (październik 2020 r.),
- współorganizowanie świetlicowego Turnieju Tenisa Stołowego klas I – VIII (październik, listopad 2020 r.)
- organizacja świetlicowego konkursu „11 pytań na 11 listopada” (11.11.2020 r.)
- organizacja w czasie nauki zdalnej w ramach zdalnej świetlicy akcji „Nasi pupile
w odsłonach” i prezentacja galerii na stronie szkoły (18.11.2020 r.)
- organizacja IX Powiatowego Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego (4.12.2020 r.)
- współorganizacja świetlicowego konkursu „Najoryginalniejsza kartka Bożonarodzeniowa” (grudzień 2020 r.)
- udział w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Suwałkach w piłce nożnej dziewcząt (17-19.09.2021 i zajęcie 2 miejsca),
- współorganizacja Mistrzostw Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w trójboju lekkoatletycznym klas I-III (16.10.2021 r.)
- współorganizacja gminnych zawodów w drużynowym czwórboju lekkoatletycznym
w ramach kalendarza Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego (17.10.2021 r.)
- udział w gminnych zawodach w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt w ramach kalendarza ZSZS, 10.11.2021 r. Połczyn –Zdrój 2 miejsce,
-udział w powiatowych zawodach w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt w ramach kalendarza ZSZS (10.11.2021 r. Połczyn – Zdrój, 2 miejsce)
- udział w regionalnych zawodach w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt w ramach kalendarza ZSZS, Żółtnica (02.12.2021 r. 3 miejsce),
- udział w powiatowych zawodach w unihokeju dziewcząt w ramach kalendarza WSZS
w Redle (04.12.2021 r. 1 miejsce),
-udział w regionalnych zawodach w unihokeju dziewcząt w ramach kalendarza WSZS
w Redle (25.11.2021 r. 3 miejsce),
-udział w Powiatowym Biegu z okazji Odzyskania Niepodległości (25.11.2021 r.),
- udział w powiatowym turnieju piłki nożnej halowej z okazji Dnia Niepodległości
w Połczynie – Zdroju (13.11.2021 r., 1 miejsce w kategorii dziewcząt),
- organizacja klasowego turnieju Tenisa Stołowego klasy 7b (17-19.11.2021 r.)
- udział w finale wojewódzkim Igrzysk Dzieci w Badmintonie dziewcząt, Trzcińsko – Zdrój, 08.12.2021 r. – 3 miejsce)
-udział w X Powiatowym Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego w Połczynie – Zdroju, 18.12.2021 r., 3 miejsce dziewcząt klas I-III i 1,2,3 miejsce dziewcząt klas V-VIII
- współorganizacja prelekcji i zajęć praktycznych (konkurencje olimpijskie sportów zimowych) o tematyce olimpijskiej „Polacy na Igrzyskach Olimpijskich” w ramach zajęć świetlicowych ( 23.02.2022 r.)
- współorganizacja balu karnawałowego z konkursami dla dzieci ze świetlicy szkolnej – 23.02.2022 r.,
- udział wraz z młodzieżą w otwartym biegu „Wilczym Tropem ku pamięci Żołnierzy Wyklętych” (08.03.2022 r.),
- udział wraz z młodzieżą w szkolnych Rekolekcjach Wielkopostnych i oprawa muzyczna rekolekcji (3-4.03.2022 r.)
- koordynowanie i aktywna współpraca ze społecznością szkolną w przygotowaniu inicjatyw sportowych i materiału filmowego w ramach ogólnopolskiego konkursu sportowego PHO3NIX ACTIVE SCHOOL (kwiecień-czerwiec 2022 r.),
- udział w finałach wojewódzkich piłkarskiego turnieju z „Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarka” z grupami dziewcząt w kategorii wiekowej U-8 i U-12 (30-31.05.2022 r.)
- współorganizacja i udział wraz z młodzieżą szkolną na XXVI Inspektorialnych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Połczynie – Zdroju połączonych z Jubileuszem 30- lecia działalności Salezjańskiej Organizacji Sportowej (3-4.06.2022 r.)
7. W trakcie trwania stażu aktywnie uczestniczyłam w:
- pracach zespołu przedmiotowego ds. Ewaluacji pracy szkoły w obszarze: „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki”
- przygotowywałam i opracowywałam narzędzia badawcze (współtworzenie ankiet dla rodziców uczniów klas oraz dla nauczycieli. Opracowywanie ankiet, wyłonienie wniosków
z opracowanych ankiet,
- udział w komisjach egzaminacyjnych klas 8, w komisjach konkursów kuratoryjnych przedmiotowych oraz komisjach maturalnych i zawodowych (w trakcie trwania stażu).

Efekty realizacji dla nauczyciela:
• Doceniłam możliwość współpracy z innymi nauczycielami i nadal dostrzegam, że jest ona bardzo istotna dla podniesienia własnej jakości pracy. Poprzez pracę z innymi organami szkoły, pracę w zespołach, wymianę doświadczeń zdecydowanie zyskałam poczucie bezpieczeństwa poprzez usystematyzowanie mojej wiedzy, wsparcie merytoryczne i emocjonalne.

Efekty realizacji dla szkoły:
• Działania jakie podjęłam w ramach prac związanych ze statutowymi zadaniami szkoły, które wynikały z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego uważam za udane. Moja praca w sposób oczywisty przyczyniła się do wzrostu umiejętności uczniów, podjęcia ich samodzielnej pracy oraz w przypadku konkursów zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Przyniosła dzieciom zadowolenie, podniesienie poziomu własnej samooceny, sprawdzenie się, zmniejszenie lęku przed wystąpieniami publicznymi. Pomogłam też dzieciom wycofanym, nieśmiałym, z podwyższonym napięciem psychoruchowym, psychoemocjonalnym, wykazującym niską tolerancją na frustrację, mało aktywnym, podejmującym działania unikające, z Zespołem Aspergera i zaburzeniami superkinetycznymi.

Zgodnie z § 7 ust.1 pkt.2:

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego..

1. Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
- warsztaty metodyczne pt: „Praktyczne aspekty wykorzystania Kart Grabowskiego jako innowacyjnej metody nauczania matematyki w szkole podstawowej” – 14.01.2020;
- szkolenie on-line z Microsoft Office 365
- webinarium „Jak wyciszyć grupę? Zabawy i ćwiczenia wyciszające”. (18.01.2021 r.)
- webinarium „Zimowe Inspiracje Krainy Muzyki”
- webinarium „Kreatywna lekcja on-line” (07.12.2020 r.)
- szkolenie z zakresu „Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” (22.03.2022 r.)
2. Uczestniczyłam w radach szkoleniowych:
- Rady szkoleniowe dotyczące RODO - 27.08.2020, 26.01.2021;
- szkolenie z Pierwszej Pomocy – 12.11.2019;
- szkolenie wewnętrzne pt. „Stany emocjonalne uczniów” (18.05.2021);
- szkolenie wewnętrzne dotyczące zasad klasyfikacji końcoworocznej (27.05.2021)
- wszystkie rady szkoleniowe w trakcie trwania stażu.
3. Uczestniczyłam w różnych innych formach doskonalenia zawodowego, które miały na celu podnieść moje kwalifikacje, doskonalić wiedzę i umiejętności:
- szkolenie on-line pt: „Wspieramy zdalne nauczanie” – prowadzone przez zespół Librus – 03.06.2020;
- program szkoleniowy pt: „Rodzic w Internecie” – 16 i 24.09.2019;
- ukończone studia podyplomowe 2-letnie teologiczno – katechetyczne – 30.09.2021 r.
- szkolenie z zakresu „Kształcenie umiejętności uczenia się wymogiem XXI wieku” – 05.04.2022 r.
- warsztaty z kompetencji cyfrowych pn. „Jak zabezpieczyć się przed wykradaniem prywatnych danych i phishingiem – warsztaty z cyberbezpieczeństwa”.
- webinar „Metoda Marii Montessori w pracy z grupą. Zasady, zastosowanie, inspiracje.”
- webinar „Przestymulowanie - praca z dzieckiem wrażliwym i przeciążonym sensorycznie”.
-webinar „Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego od rozpoczęcia stażu do uzyskania stopnia w 2022 r.)
4. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów, zgłębiałam nowości dotyczące wychowania i opieki nad dzieckiem poprzez studiowanie literatury fachowej z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych i wykorzystanie jej w pracy z uczniami:
- miesięcznik pt: „Świetlica w szkole”, „Psychologia w praktyce”;
- czasopisma: „Nauczycielka Szkoły Podstawowej”, „Kumpel”, „Świetliczek”, „Świerszczyk”;
- J. Bielski, „Życie jest ruchem”, Warszawa, 1996 r. Ten poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego zawiera bogatą treść dotyczącą m.in. zagadnień związanych z oceną zdrowia i kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, optymalnego poziomu aktywności fizycznej, rozwoju fizycznego i motorycznego człowieka w procesie wychowania fizycznego oraz wychowania zdrowotnego w szkole.
- S. Strzyżewski, „Lekkoatletyka”, Warszawa, 1974 r. Poradnik metodyczny zawiera przede wszystkim uwagi ogólne na temat konkurencji lekkoatletycznych, pracy z młodzieżą uzdolnioną ruchowo, przykładowe lekcje lekkoatletyki oraz technikę i metodykę nauczania wybranych konkurencji lekkoatletycznych.
- podobną tematykę prezentuje znacznie obszerniejsza praca zbiorowa, pod redakcją
A. Mrończyka, „Lekkoatletyka – technika, metodyka i trening”, Warszawa 1982 r.
- J. Wołyniec, „Przepisy zespołowych gier sportowych w zakresie podstawowym”. Publikacja ta zawiera podstawowe, uproszczone przepisy dotyczące poszczególnych gier zespołowych realizowanych w szkołach w poszczególnych etapach edukacji.
- M. Nowak, „Ćwiczyć czy chorować”, Warszawa, 1994 r. Bogata w treść monografia jednej z gorzowskich wykładowczyń AWF opisującej i promującej ruch jako lek przeciwko wszelkim chorobom cywilizacyjnym oraz podaje gotowe propozycje codziennej gimnastyki zarówno dla kobiet i mężczyzn.
- Z. Chromiński, „Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży”, Warszawa, 1987 r. Autor książki prezentuje założenia metodyczne i organizacyjne wychowania fizycznego i sportu.
- J. Kocjasz, „Przewodnik ćwiczeń gimnastycznych od A do Z”, Warszawa, 1984 r. Ten tzw. „Atlas ćwiczeń” opracowany przez dr Kocjasza zawiera kompendium wiedzy nt. kształtowania nawyków ruchowych, ćwiczeń specjalistycznych, podziału konkurencji sportowych oraz opisie ćwiczeń fizycznych spełniających ogromną rolę w procesie rozwijania i kształtowania sprawności fizycznej ćwiczących na różnych poziomach zaawansowania.
- T. Gołąbek, „ABC – sport dla wszystkich”, Warszawa, 1998 r. Podręcznik przydatny dla każdego instruktora sportu zawierający alfabetyczny spis haseł dotyczących sportu
i terminów z nim związanych.
- J. Solita, „Rekreacja na wakacjach”, Warszawa, 1998 r. Ciekawy poradnik dla wychowawców kolonijnych, rodziców, organizatorów wypoczynku letniego dzieci w wieku 7-12 lat.
- J. Pustelnik, „Usprawnianie ruchowe dzieci poprzez wybrane elementy judo”, Warszawa, 1995 r. Warta zainteresowania pozycja ukazująca połączenia judo z innymi dyscyplinami sportu oraz przykładowe konspekty lekcji z elementami judo.
- Z. Zatyracz, „Piłka siatkowa”, Szczecin 2001 r. Poradnik metodyczny skierowany do nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów zainteresowanych tą dyscypliną sportu. Zawierający w swej treści technikę i metodykę nauczania wszystkich elementów technicznych i taktycznych w piłce siatkowej oraz przykładowe rozgrzewki do zrealizowania na zajęciach z wychowania fizycznego.
- J. Woluch, „Piłka siatkowa – podstawy gry”, Warszawa 1999 r. Opracowanie zawiera
w swej treści zarys rozwoju piłki siatkowej w Polsce i na świecie, metody, formy i środki nauczania, ćwiczenia oswajające z piłkami oraz technikę poruszania się po boisku i metodykę przyjęć i podań piłki.
- W. Piwowar, „Koszykówka – zasób ćwiczeń technicznych”. Warszawa 1999 r. Autor przedstawia bogaty zasób ćwiczeń metodycznych nauczających i doskonalących wybraną dyscyplinę sportu oraz ciekawe i innowacyjne metody prowadzenia zajęć.
- Urząd Kultury Fizycznej i Sportu, „Podstawy treningu piłkarskiego i sędziowania”. Tematyka tej monografii przedstawia czynniki sprawnościowe, taktykę, współczesne zasady piłki nożnej oraz kontuzje i sposoby ich leczenia.
- Praca zbiorowa pod redakcją Z. Dziubińskiego „Sport a agresja”, Warszawa 2007 r. Prezentuje ona filozoficzne, teologiczne i pedagogiczne aspekty problemu agresji w sporcie i sposoby przeciwstawiania się temu złożonemu zjawisku.
- Praca zbiorowa pod redakcją Z. Dziubińskiego, „Podręcznik instruktora rekreacji ruchowej”, Warszawa, 2008 r. Cała praca składa się z dwóch części, mianowicie części ogólnej i specjalistycznej. Część pierwszą stanowi teoria i metodyka rekreacji ruchowej, natomiast na drugą część podręcznika składają się trzy najpopularniejsze zespołowe gry sportowe.
- praca zbiorowa pod redakcją Z. Dziubińskiego, „Edukacja poprzez sport”, Warszawa, 2004r. Obszerna praca zbiorowa zawierająca m.in. prelekcje wybitnych profesorów, teologów i ludzi ze świata nauki i sportu zajmujących się problematyką sportu w perspektywie socjologicznej i psychologicznej, społecznych i etycznych aspektach sportu, historycznych
i kulturowych interpretacjach sportu oraz organizacyjnych, metodycznych i programowych zagadnieniach sportu.
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, „Vademecum dla działaczy sportu dla wszystkich”. W podręczniku zawarta jest ustawa o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
- Międzynarodowa Federacja Unihokeja „Technika indywidualna i taktyka”. Nauka techniki indywidualnej i taktyki . Instrukcje i ćwiczenia.
- Międzynarodowa Federacja Unihokeja „Sytuacje specjalne oraz gra bramkarza, wskazówki
i ćwiczenia”
- literaturę fachową (korzystałam z własnych, stale poszerzanych zasobów, oferty biblioteki szkolnej, literatury pożyczanej od innych nauczycieli).
Dzięki systematycznej lekturze literatury pedagogicznej stosowałam nowe rozwiązania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, co ma niewątpliwy wpływ na jakość mojej pracy a tym samym pracy szkoły.
5. Poszerzałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w celu wykorzystania jej w pracy z uczniami:
- szkolenie nt. „Specyfika pracy z uczniem z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi
i szkolenie nt. ADHD – jak rozpocząć, jak pomagać?”
- szkolenie internetowe pt: „Jak rozmawiać z dzieckiem o sytuacjach kryzysowych?” (24.03.2020);
- szkolenie internetowe pt: „Motywująca pochwała, konstruktywna krytyka w pracy nauczyciela, pedagoga, terapeuty” (01.04.2020);
- szkolenie internetowe pt: „Metoda i wyobraźnia, czyli jak prowadzić twórcze lekcje?”(05.11.2020);
- szkolenie internetowe pt: „ABC emocji, czyli jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach?” (12.11.2020).
- szkolenie on-line: „Kreatywna lekcja on-line” (07.12.2020 r.)
- szkolenie on-line: Jak wyciszyć grupę (18.01.2021 r.)
- webinar „Przestymulowanie – praca z dzieckiem wrażliwym i przeciążonym sensorycznie”.
- webinar „Metoda Marii Montessori w pracy z grupą. Zasady, zastosowanie, inspiracje”.
- webinar „Jak wspierać wewnętrzną motywację dziecka? Metody i techniki”.
- szkolenie z zakresu „Ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” (22.03.2022 r.)
6. Tworzyłam własny warsztat pracy poprzez budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów sprawnościowych, tabeli wyników, plakatów, czasopism, literatury:
- prenumerata w/w czasopisma „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, „Lider – promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna”, „Nauczycielka Szkoły Podstawowej”, „Kumpel”, „Charaktery”;
- zakup książek: „Prawie pękam ze złości”, „Garść radości, szczypta złości”, „Wielka księga emocji”, „Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych. Trening komunikacji, zabawy
i emocji dla dzieci z autyzmem”, „Co się dzieje między nami? Rozpoznawanie i nazywanie relacji międzyludzkich oraz towarzyszących im emocji”, „Tymon rozumie innych. Historyjki społeczne o tym, jak się zachować w różnych sytuacjach życia codziennego”, „Włącz emocje – opowiadania socjoterapeutyczne”, „Między nami”, „Komiks społeczny - 33 historyjki
w formie ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne”, „Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć”, „Główka pracuje, teścik rozwiązuje”, „Montessori dla każdego”, „Trening koncentracji”, „Neuropedagogika, neuroedukacja
i neurodydaktyka”, „Trening super koncentracji”, „Super pamięć”, „Trening intelektu”;
Mając na celu uzyskanie pozytywnych efektów własnej pracy, przygotowywałam na bieżąco różnorodne materiały i pomoce dydaktyczne:
- przygotowywałam tematykę do zajęć z wychowania fizycznego, świetlicy, dodatkowych zajęć sportowych, religii,
- nagrałam film z inicjatywami sportowymi naszej szkoły, jakie podejmowałam wraz
z innymi nauczycielami do ogólnopolskiego konkursu sportowego PHO3NIX ACTIVE SCHOOL,
- opracowywałam tabele porównawcze do diagnozowania prób sprawnościowych
z lekkoatletyki, czwórboju sprawnościowego,
- w ramach lekcji zdalnych przygotowywałam zestawy ćwiczeń na zajęcia w domu,
- na podstawie stworzonych materiałów monitorowałam przebieg i kształtowanie się sprawności fizycznej uczniów oraz aktualizowałam bazę tych narzędzi.
Na bieżąco studiowałam fachową literaturę przedmiotu uzupełniając potrzebną wiedzę. Cały staż, notatki, hospitacje, konspekty lekcji, testy, tabele, rozkład materiału, materiały multimedialne, literatura, tabele itp.

Efekty realizacji dla nauczyciela:
•Analiza własnych mocnych i słabych stron ukierunkowała mnie na poszukiwanie szkoleń, literatury, które pomogłyby mi we własnym rozwoju. Również analiza pracy dydaktycznej
skłaniała mnie do poszukiwania i wykorzystania ciekawych i skutecznych metod pracy z uczniami, szczególnie metod aktywizujących: gier, zabaw, pracy w parach, grupach.

Efekty realizacji dla szkoły:
• Poprzez zdobyte wiadomości i ich zaktualizowanie mogłam podnieść jakość pracy z uczniami, potrafiłam dostosować treści nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, czyli osiągałam lepszą skuteczność nauczania i wychowania. Metody te oparte na twórczym myśleniu i działaniu, obserwacji i doświadczaniu stały się szczególnie pomocne w pracy z uczniami.

§ 7 ust.1 pkt. 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.
Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego, w związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu oraz poznałam przepisy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje opisujące zasady ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego, który przedłożyłam do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018, poz.1574), a także zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Oprócz tego dokonałam szeregu działań, które miały na celu rozszerzyć wiedzę i umiejętności wymienione w w/w punkcie.
1. Analizowałam dokumentację i zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli:
- Rozporządzeniem MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019 r. Poz. 1650);
- Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.;
- zapoznałam się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu
zawodowego (Centrum Edukacji Nauczycieli, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego, w tym celu zapoznałam się z:
- Ustawą o systemie oświaty;
- Rozporządzeniem MEN z 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy, oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
- Rozporządzeniem MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
- Rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
- Rozporządzeniem MEN z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego;
- Rozporządzeniem MEN z dnia 1 stycznia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
- Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
- Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
- Rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
- Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki;
- Rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
- Rozporządzeniem MEN z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
3. Analizowałam dokumentację szkolną:
- Statut Szkoły;
- WSO;
- Program Profilaktyczno-Wychowawczy szkoły;
- Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw;
- Szkolny ProgramWychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 w Połczynie-Zdroju (po zmianach);
- Plan Profilaktyki Zdrowotnej w związku z pandemią wywołaną przez koronawirusa SARS CoV-2 dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Połczynie-Zdroju;
- Diagnoza czynników chroniących oraz czynników ryzyka dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Połczynie-Zdroju.

Efekty realizacji dla nauczyciela:
• Przez cały okres trwania stażu śledziłam i poznawałam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań korzystałam z pomocy dokumentów określającyh
rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Poznawałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Po ukończeniu stażu, zgodnie z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań.

Efekty realizacji dla szkoły:
• Znajomość i analiza dokumentów szkoły pozwoliły mi dostosować moją pracę do jej potrzeb i wymagań, prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości jej pracy.

Zgodnie z § 7 ust.2 pkt.1:

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach..

1. Przebieg mojego stażu, nad którym czuwali opiekunowie stażu jest zgodny
z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 260; poz.2593) wraz z rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z dnia 16 listopada 2007r., nr 214, poz. 1580), zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie uzyskiwania awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 235, poz. 1543), oraz zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 393) w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli, i rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1574) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• We wrześniu 2019 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Zawarłyśmy kontrakt i w celu zorganizowania pracy na okres odbywanego stażu określiłyśmy jasne, czytelne i możliwe do realizacji zasady.
• Korzystając z pomocy opiekuna przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego i realizowałam go przez cały okres trwania stażu.
• We wrześniu 2021 r. nawiązałam współpracę z drugim opiekunem stażu. Zawarłyśmy kontrakt i w celu zorganizowania pracy na ostatni rok odbywanego stażu określiłyśmy zasady współpracy.
• Przez cały okres stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekunów stażu, a także prowadziłam zajęcia w ich obecności.

Przeprowadziłam następujące zajęcia:

- „Obrazy z drewna metodą string art. – warsztaty” (listopad 2019 r.),
- „Wypalanie w drewnie prezentów na różne okazje – warsztaty” (18.12.2019 r.),
- „Dzień kobiet – projektowanie oraz pokaz mody z bibułą w tle” (09.03.2020 r.),
- „Legenda o Piaście” (27.05.2020).
- „Jesienne krajobrazy” (14.10.2020 r.),
- „Jak przegrywać?” (02.12.2020),
- „Karnawałowe gry i zabawy” – lekcja otwarta – obserwowane przez Panią wicedyrektor szkoły i pierwszego opiekuna stażu - (08.02.2021 r.),
- „Pomponowe maskotki – warsztaty z wełną” (18.03.2021);
- „Różaniec – nasza tarcza obronna” (16.10.2021 r.);
- „Książka to godny szacunku przyjaciel” ( 12.11.2021 r.),
- „Każdy może być olimpijczykiem! – Zimowe Igrzyska Olimpijskie” lekcja otwarta – obserwowane przez Panią wicedyrektor szkoły i opiekuna stażu (l6.02.2022 r.);
- „Jezus posyła swoich uczniów” (23.04.2022);
Przed zajęciami, które miałam prowadzić, wspólnie z moimi opiekunami stażu analizowałyśmy oraz omawiałyśmy przygotowane przeze mnie scenariusze zajęć. Natomiast po ich przeprowadzeniu omawiałyśmy przebieg lekcji i wyciągałyśmy wnioski dotyczące
mojej pracy. Uwagi jakie były do mnie kierowane zawsze były dla mnie bardzo konstruktywne i pomocne.
Każde prowadzone przeze mnie zajęcia przeprowadzałam w oparciu o przygotowane samodzielnie scenariusze zajęć, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych
oraz przebiegu zajęć. Na końcu zajęć następowało ich podsumowanie, które uświadamiało uczniom czego się w ich trakcie nauczyli. W czasie wspólnych godzin pracy w świetlicy
szkolnej, opiekun stażu obserwował moją pracę dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą, stale służąc mi radą, pomocą, wskazówkami i opinią.
W ramach naszej współpracy miałam również możliwość obserwować zajęcia prowadzone przez opiekuna w trakcie zajęć w świetlicy szkolnej, oraz na zajęciach świetlicowych i plastycznych oraz u drugiego opiekuna stażu na lekcjach religii:
- „Wizyta w galerii” (28.09.2019 r.)
- „Moja ulubiona postać z bajki” (12.12.2019 r.),
- „Pejzaż zimowy - plakat (14.01.2020 r.),
- „Życie na wsi” (08.06.2020 r.),
-„Jemy zdrowo” (06.10.2020 r.),
- „Bałwankowo”(21.01.2020 r.),
- „Dzień Dziadka” (22.01.2021 r.),
- „Dziękuję bardzo” (12.03.2021 r.),
W ramach współpracy z drugim opiekunem stażu mogłam stale obserwować różnorodne zajęcia wpisujące się w plan zajęć dla edukacji wczesnoszkolnej w klasie II
w każdym dniu naszej pracy (było to 10 godzin tygodniowo w czasie trwania trzeciego roku mojego stażu). W tym okresie szczególnie zwróciłyśmy uwagę na poniższe z nich:
- „Poznaję miłosierdzie Boga” (23.03.2022 r.)
-„Cieszę się ze zmartwychwstania Syna Bożego” (13.04.2022 r.)
- „Moje obowiązki w rodzinie” (04.05.2022 r.)
- „Myślę o niebie” (18.05.2022 r.)

Efekty realizacji dla nauczyciela:
• Poprzez pracę z moimi opiekunami stażu mogłam prawidłowo sporządzić plan rozwoju zawodowego, a przez cały okres trwania stażu konsultować się z nimi w wielu sprawach dotyczących mojej pracy w szkole: przed lekcjami na których prowadziłam zastępstwa, lekcjami na których byłam obserwowana przez dyrektora szkoły lub innych nauczycieli, przed zajęciami specjalistycznymi. Dzięki tej współpracy ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy, co umożliwiło mi poszerzenie swoich umiejętności metodycznych, merytorycznych i organizacyjnych niezbędnych w pracy nauczyciela. Współpraca ta zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, poznaniem atrakcyjnych metod pracy, wzbogaceniem mojego doświadczenia zawodowego. Mogłam też uzyskać informację o mocnych i słabych stronach prowadzonych przeze mnie zajęć.
• Wspólnie z nowym opiekunem stażu przygotowałam projekt sprawozdania.

Efekty realizacji dla szkoły:
• Poprzez tę współpracę mogłam prawidłowo zorganizować działania na dany rok szkolny, a dzięki sugestiom i podpowiedziom jakie otrzymywałam wzrosła atrakcyjność lekcji, skuteczność nauczania i wychowania, proces edukacyjny przebiegał sprawnie.

2. Doskonaliłam warsztat i metody pracy pedagogicznej w oparciu o opracowywanie planów dydaktycznych w oparciu o nową podstawę programową dla gimnastyki korekcyjnej, opracowywanie planu pracy świetlicy szkolnej oraz pomocy dydaktycznych takich jak testy sprawnościowe i tabele wyników wykorzystywane w czasie zajęć wychowania fizycznego i zawodów. Stosowałam aktywne metody nauczania oraz dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania wiadomości i umiejętności. W pracy z uczniami stosowałam różnorodne metody aktywizujące, dostosowując je do potrzeb i możliwości swoich wychowanków. Przedstawiam najczęściej wykorzystywane przeze mnie metody:
-metodę projektu, którą wykorzystywałam w celu kształtowania u uczniów samodzielnego, twórczego myślenia w poszukiwaniu materiałów oraz rozwiązywaniu problemów. Praca uczniów podczas realizacji projektów przebiegała pod moim nadzorem. Ta metoda pozwoliła na zaangażowanie i współdziałanie dzieci podczas różnorodnych zajęć.
-metoda burzy mózgów, która pozwoliła na gromadzenie w krótkim czasie dużej liczby pomysłów, rozwiązań, wykorzystywałam ją do ustalania zakresu zdobytej wiedzy przez dzieci, znalezienia najlepszego rozwiązania w zagadnieniach, problematyce zajęć i aktywizacji całej grupy,
-metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne, która stwarzała dzieciom okazję do poznawania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia swojej siły rozwoju sprawności, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Niektóre dzieci dzięki tym ćwiczeniom stały się bardziej aktywne, twórcze, przejawiały większą inicjatywę.
-metoda aktywnego słuchania muzyki wg. B. Strauss, dzięki prostym zabawom ruchowym do utworów muzycznych zapoznawałam dzieci z muzyką klasyczną w czasie zajęć świetlicowych,
-pedagogikę zabawy – Klanza, wykorzystałam w celu nawiązania relacji społecznych, odpowiedniej komunikacji w grupie, przełamywanie lęku oraz wyrazu ekspresji ruchowej, poprzez dobrowolny udział w zajęciach;

Kreowałam pozytywny wizerunek szkoły pod względem atrakcyjności stosowanych metod pracy, wspomagałam wszechstronny rozwój dzieci. Zdobyłam wiedzę i umiejętności w organizacji i prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy. Umiejętnie angażowałam w pracę całą grupę.
3. Publikowanie własnych prac. Opublikowałam plan rozwoju zawodowego oraz scenariusze zajęć na stronie edux.pl. Sprawozdania, relacje z wydarzeń sportowych, wycieczek i wyjazdów z uczniami oraz zdjęcia z turniejów sportowych i innych wydarzeń kulturalnych umieszczałam na bieżąco w trakcie trwania całego stażu na stronie szkoły.
4. Prowadziłam dokumentację szkolną:
- e-dziennik i dzienniki pozalekcyjne z zajęć SKS
- scenariusze zajęć i uroczystości
- opracowywałam sprawozdania z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
- w roku szkolnym 2020/2021 zostałam powołana do zespołu ewaluacji i w związku z tym współtworzyłam i opracowałam dokumentację niezbędną do jej prawidłowego przeprowadzenia (narzędzia badawcze, sprawozdanie)
- w roku szkolnym 2021/2022 zostałam powołana do zespołu promocji zdrowia, gdzie również współtworzyłam i opracowywałam dokumentację niezbędną do jej prawidłowego przeprowadzenia.
- pogłębiałam wiedzę na temat prowadzenia dzienników i dokumentacji nauczycielskiej dzięki czemu wykorzystuję ją w praktyce do właściwego i systematycznego prowadzenia dokumentacji szkolnej,
- dzięki zaangażowaniu w działania zespołów zadaniowych na bieżąco aktualizowałam swoja wiedzę dotyczącą obowiązujących procedur,
- prowadziłam sumiennie i rzetelnie dokumentację szkolną, pomagałam w tworzeniu i aktualizowaniu obowiązującej dokumentacji,
- w postępowaniu ewaluacyjnym przyczyniłam się do zbadania potrzeb szkoły i wyciągnięciu wniosków,
- efektywna realizacja zadań wynikających z obowiązków i zamierzeń szkoły,
- korzystanie ze wsparcia i doświadczeń innych nauczycieli w doskonaleniu mojej pracy,
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wysoką jakość pracy zespołowej nauczycieli,
5. Prowadziłam i omawiałam zajęcia otwarte w obecności innych nauczycieli (wymienione w pkt. 1 ) – dzięki zajęciom otwartym mogłam je przeanalizować z innymi nauczycielami i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Moje zajęcia były źródłem inspiracji dla innych nauczycieli.

§ 7 ust.2 pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1-2. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, uzdolnieniami oraz problemami uczniów. W trakcie trwania stażu stale zapoznawałam się z potrzebami, zainteresowaniami, uzdolnieniami, oraz problemami uczniów, rozpoznawałam ich potrzeby rozwojowe i uwzględniałam je w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (na podstawie opinii, orzeczeń, IPET-ów, obserwacji uczniów, rozmów z pedagogiem, wychowawcami i innymi nauczycielami). Od diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci, poznania środowiska w którym funkcjonują oraz zasobów rodziny, zależy zakres i rodzaj udzielanego dziecku wsparcia. W okresie stażu, dokonywałam systematycznej obserwacji funkcjonowania dziecka w grupie szkolnej. Odbywało się to podczas zajęć dydaktycznych, zabaw swobodnych, wycieczek i wyjść. Informacje o dzieciach otrzymywałam również podczas indywidualnych rozmów z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka oraz relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. Konsultowałam indywidualne przypadki uczniów z innymi doświadczonymi nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym.
3. Organizowałam spotkania z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
4-8. Organizowałam i współorganizowałam turnieje, zawody sportowe, wycieczki piesze i rowerowe, obozy rekreacyjno-sportowe oraz obozy narciarskie.
- współorganizowałam 25- lecie SALOS-u w Połczynie – Zdroju i udział w turnieju piłki nożnej dziewcząt (28.09.2019 r.)
-organizacja wakacyjnego turnieju piłki nożnej w Ostrym Bardzie w ramach działalności w LKS Błękitni – Grodzisko i SALOS Połczyn – Zdrój i udział młodzieży szkolnej w tym turnieju. (28.08.2020 r.)
-współorganizacja Mistrzostw Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w trójboju lekkoatletycznym klas I-III (wrzesień 2020 r.)
-udział w XXVIII Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Kutnie (25-26.09.2020 r. – II miejsce)
- współorganizowanie Mistrzostw Gminy w czwórboju lekkoatletycznym klas IV-VI (październik 2019)
- współorganizowanie świetlicowego turnieju w tenisa stołowego dla klas I-VIII (listopad 2019 r.)
- organizacja IX Powiatowego Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego 04.12.2020 r.
- organizacja VII Wiosennego Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Połczynie – Zdroju, 21.05.2021 r.
- wyjazd ze sportowcami szkoły i stowarzyszenia SALOS na Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej do Suwałk – piłka nożna dziewcząt (II miejsce) 17-19.09.2021 r.
- współorganizacja I i II Mistrzostw Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewcza w Połczynie – Zdroju, 23.09.2021 r.
- współorganizacja zawodów gminnych w drużynowym czwórboju i trójboju lekkoatletycznym w ramach Igrzysk Dzieci, Połczyn –Zdrój, 17.10.2021 r.
-wyjazd na powiatowe zawody w unihokeju dziewcząt w ramach kalendarza zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego, redło – 1 miejsce, 04.11.2021 r.
- udział w gminnych zawodach w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt w ramach kalendarza Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego (2 miejsce),10.11.2021 r.
- udział w powiatowych zawodach w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt w ramach kalendarza Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego, 10.11.2021 r.
- organizacja klasowego turnieju Tenisa Stołowego, 17-19.11.2011 r.
- udział w Charytatywnym Turnieju Piłki Siatkowej Nauczycieli o Puchar Burmistrza Połczyna –Zdroju, (3 miejsce), 04.12.2021 r.
- udział w otwartym biegu „Wilczym Tropem ku pamięci Żołnierzy Wyklętych”, Połczyn-Zdrój, 08.03.2022 r.
- współorganizacja powiatowych eliminacji turnieju piłkarskiego „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” 7-8.04.2022r.
- udział w Mistrzostwach Powiatu Świdwińskiego w piłce nożnej dziewcząt w ramach Igrzysk Dzieci Szkolnego Związku Sportowego, 28.04.2022
- udział w finałach wojewódzkich piłkarskiego turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, Szczecinek – 30-31.05.2022 r.
- udział w powiatowym turnieju piłki nożnej halowej dziewcząt z okazji Dnia Niepodległości, Połczyn – Zdrój – 1 miejsce, 13.11.2021 r.
- udział w Szkolnym Biegu Niepodległości, Połczyn – Zdrój, 19.11.2021r.
- wyjazd na regionalne zawody w unihokeju dziewcząt w ramach kalendarza zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego, Redło – 3 miejsce 25.11.2021 r.
- udział w Powiatowym Biegu z okazji Odzyskania Niepodległości, 25.11.2021 r.
- wyjazd na regionalne zawody w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt w ramach kalendarza zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego, Żółtnica – 3 miejsce, 02.12.2021 r.
- udział w finale wojewódzkim Igrzysk Dzieci w Badmintonie dziewcząt, Trzcińsko – Zdrój – 3 miejsce, 08.12.2021 r.
- udział w X Powiatowym Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego dziewcząt klas I-VIII, Połczyn – Zdrój, 18.12.2021 r.
- organizacja wycieczek pieszych po Połczynie – Zdroju z odwiedzaniem ciekawych miejsc (w trakcie trwania stażu)
- organizacja wycieczek rowerowych po Połczynie – Zdroju i do pobliskich miejscowości ( w trakcie trwania stażu)
- organizacja wycieczek na hulajnogach do Parku Zdrojowego (w trakcie trwania stażu)
- organizowałam obozy sportowo – rekreacyjne nad morzem i w górach w których uczestniczyli między innymi uczniowie naszej szkoły (w trakcie trwania stażu)
- współorganizowałam obóz narciarski w Zakopanym (luty 2021 r.)
- współorganizowałam wyjazd do Energylandii (14-16.10.2021 r.)
- organizowałam wyjazdy na basen i lodowisko dla uczniów uczęszczających na zajęcia SKS (w trakcie trwania stażu)
Stwarzałam możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego dla uczniów przebywających w świetlicy (zajęcia świetlicowe zgodne z „Planem pracy świetlicy szkolnej” w trakcie trwania stażu:
- wyjścia z dziećmi na plac zabaw, boisko szkolne;
- gry i zabawy stolikowe;
- zajęcie taneczne z „Zumbą”
- gry i zabawy ruchowe
- z dziećmi ze świetlicy szkolnej pracowałam w ramach rozwijania kompetencji matematycznych „Z matematyką za pan brat” (od października 2019 r. do lutego 2020 r., w każdy pierwszy tydzień miesiąca).
Propagowałam zdrowy i sportowy styl życia poprzez wdrażanie nowych form aktywności ruchowej, badmintona i crossmintona, blackmintona na obozach sportowych oraz turystykę pieszą i rowerową. Przygotowywałam uczniów przez cały okres trwania stażu do zawodów sportowych. Współorganizowałam i uczestniczyłam w przygotowaniu „Tygodnia sportu”, „Dnia sportu”, „Dnia Niepodległości” i różnych wydarzeń okolicznościowych w trakcie trwania stażu.
10. Przygotowywałam gazetki ścienne związane z propagowaniem zdrowego stylu życia, wdrażałam do ogólnie przyjętych wartości (rodzina, przyjaźń, koleżeństwo, dobroć, wierność, miłość, honor, ojczyzna, patriotyzm, itp.), np.:
- moje sportowe marzenia
- zimowe i letnie Igrzyska Olimpijskie
- z okazji Święta Niepodległości,
- z okazji Świąt majowych,
- z okazji Wiosny, Lata, Jesieni, Zimy
- organizowałam wystawki prac powstałych podczas zajęć z dziećmi
11. Organizowałam zajęcia plastyczne w ramach zajęć świetlicowych wraz wystawami prac, dekorowałam wspólnie z innymi nauczycielami sale świetlicowe na różne okazje okolicznościowe w trakcie roku szkolnego.
12. Współpracowałam ze szkołami zlokalizowanymi na terenie gminy.
13. Współpracowałam z organizacjami i klubami sportowymi oraz Urzędem Miasta i Gminy Połczyn –Zdrój.
14. Poszerzałam wiedzę i umiejętności uczniów poprzez udział w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach i zawodach sportowych, a także organizowanie i współorganizowanie wycieczek dydaktycznych i sportowo-rekreacyjnych wymienianych wyżej.

Efekty realizacji dla nauczyciela:
• Doświadczałam satysfakcji i radości patrząc jak dzięki rozwijaniu u dzieci zainteresowań, zdolności i umiejętności nauka staje się dla nich ciekawsza, łatwiej przyswajalna, a wyniki
stają się lepsze. Rosła we mnie motywacja do dalszej pracy, własnego rozwoju, zdobywania nowych umiejętności w celu podwyższenia jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Efekty realizacji dla szkoły:
• Mogłam rozpoznawać potrzeby rozwojowe uczniów, co znacznie przyczyniło się do ilości rozwiązywanych problemów pod kątem dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Wśród dzieci zmniejszyło się zachowanie agresywne, np. skala agresji słownej, psychicznej
(dokuczanie, skarżenie). Uczniowie stali się wobec siebie bardziej życzliwi, chętniej ze sobą współpracowali i pomagali sobie. W wielu sytuacjach doprowadziłam do integracji grupy, stworzenia przyjaznej i życzliwej atmosfery. Poza tym motywowałam uczniów do poszukiwania wiedzy, wiadomości, w tym korzystania z biblioteki szkolnej, rozwijania swoich pasji, umiejętności i poszukiwania nowych możliwości rozwijania się.

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W swojej pracy korzystałam z narzędzi multimedialnych i informatycznych poprzez:
1. Wykorzystanie technologii informatycznej: dziennik elektroniczny, przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową poprzez dziennik elektroniczny Librus, pocztę e-mail, prowadzenie dokumentacji zdjęciowej z działalności świetlicy, życia klasy I i II b (robienie i wysyłanie zdjęć do nauczycieli odpowiedzialnych za ich umieszczenie na stronie internetowej szkoły lub Facebooku), korzystanie z portali edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów (wychowaniefizyczne.pl, nayczycielwf.pl, matzoo.pl, PisuPisu.pl, SuperKid, genialny i wiele innych), korzystanie z oferty szkoleniowej umieszczonej na stronach internetowych (Operon, CEN, MAC, aleksandraskirgiello.pl), korzystanie z dysku Google.
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi: sprawdzianów, testów, dyplomów, dokumentacji szkolnej.
3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
4. Przygotowanie pomocy dydaktycznych w formie elektronicznej: praca z użyciem drukarki, kserokopiarki oraz praca w systemie Windows XP i wykorzystanie Pakietów Office, w skład których wchodzi m.in.
- Edytor tekstu (Word),
- Edytor obrazów (Paint – np. do robienia prezentacji).
5. Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem multimediów dla uczniów przebywających w świetlicy (zrobione przez mnie prezentacje pt: „Listopad”, „Grudzień”) w roku szkolnym 2019-2021. Szczególne wykorzystanie komputera, Internetu, programu Office 365 (w tym Microsoft Teams) w trakcie prowadzenia zajęć zdalnych, uczestniczenia w Radach Pedagogicznych, oraz innych spotkaniach i konsultacjach z nauczycielami szkoły, zwłaszcza w czasie drugiego i trzeciego lockdownu spowodowanego pandemią ( II lockdown miał miejsce od 09 listopada do 22 grudnia 2020 r. III lockdown miał miejsce od 22 marca do 25 kwietnia 2021 r., kiedy to wprowadzono nauczanie hybrydowe).

Efekty realizacji dla nauczyciela:
• Opanowałam znajomość obsługi dziennika elektronicznego „Librus Synergia“ i programu Office 365 (w tym Microsoft Teams). Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej i prowadzenia dzienników zajęć dodatkowych. Korzystanie z Internetu stanowiło dla mnie źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów, warsztatów, webinarów. Poprzez korzystanie z dziennika elektronicznego „Librus Synergia“ i Teamsa komunikowałam się z dyrekcją, nauczycielami,
rodzicami i uczniami. Dodatkowo nowa sytuacja związana z pandemią wymusiła poznanie nowych możliwości i wykorzystanie w inny sposób niż dotychczas Internetu i komputera.

Efekty realizacji dla szkoły:
• Nowe umiejętności wykorzystywałam w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Uatrakcyjniły one prowadzone przeze mnie zajęcia, np. Dawały mi możliwość wizualnego pokazywania wielu zjawisk i rzeczy, pobudzały u uczniów różne zmysły w procesie nauczania, zwiększyły ich zdolność postrzegania, oraz aktywność podczas przyswajania nowej wiedzy.

§ 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1.Tworzyłam warunki do rozwijania zainteresowań uczniów na zajęciach w świetlicy szkolnej poprzez:
- rozmowy przeprowadzane w atmosferze zaufania i zainteresowania sprawami uczniów;
- propozycję lektur związanych z tematem rozmowy;
- prowadzone zajęcia tematyczne w świetlicy.
W świetlicy tworzyłam uczniom warunki do poprawy wyników w nauce, wspomagałam uczniów słabych i zniechęconych brakiem osiągnięć (min. pomoc w odrabianiu zadań domowych), w tym szczególnie pracowałam z uczniem z klasy II a w roku szkolnym
2018/2019, uczennicą z klasy III c w roku szkolnym 2018/2019, a w roku szkolnym 2019/2020 z klasy I b, z klasy I a (ćwiczenie syntezy słuchowej) i rodzeństwem z klasy I a,
które jako dzieci obcojęzyczne wymagały szczególnego wsparcia w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości szkolnej.
2. Przeciwdziałałam problemom agresji i przemocy poprzez gry i zabawy z mocowaniem i dźwiganiem zarówno w czasie zajęć świetlicowych jak i na zajęciach z wychowania fizycznego czy zajęciach pozalekcyjnych. Stosowałam pogadanki i rozmowy z dziećmi ze świetlicy, stale wg bieżącyh potrzeb.
Wszechstronnie ukazywałam dzieciom współczesne życie i zbliżałam je do aktywnego w nim udziału poprzez przeprowadzanie warsztatów tematycznych:
- „To właśnie ja...”, np. „Właściwe zachowanie jest zawsze w cenie”, „Wolność, godność i szacunek”, „Dobroć i współczucie”, „Sprawiedliwość i uczciwość’, „Jak współdziałać w grupie?”, „Jakie mam uzdolnienia?”, „Konieczna pomoc”;
- „Porozmawiajmy o...”, np. „Jak spędziliśmy wakacje?”, „Moje zainteresowania”, ”Jak się czuję w nowej klasie?”, „Nasze wzajemne relacje” (kultura słowa, empatia), „Moje jesienne przyjemności”, „Jak przeciwdziałać agresji słownej i fizycznej”, „Jacy powinniśmy być dla naszego rodzeństwa?”, „Jak spędziliśmy czas w czasie weekendu?”, „Mój jesienny spacer-co zaobserwowałem?”, „Na czym polega tolerancja?”, „Pamiętajmy o zmarłych”, „Świetlicowe zwierzęta”, „Co to jest altruizm?”, „Mikołajki”, „Co wiemy o św. Mikołaju?”, ”Tradycje Bożonarodzeniowe w moim domu”, „Moje przygotowania do Świąt”, konkurs pt: „Co wiesz o świętach Bożego Narodzenia?”, „Jak dbać o zwierzęta?”;
- „Akcja Porządek”, np. „Wdrażanie dzieci do dbania o czystość otoczenia”, „Świetlica po remoncie!”;
- zajęcia plastyczne, np. „Moje wakacyjne wspomnienia”, „ Motylkowe pudełko”, „Rysunek terapeutyczny”, „Jesienne listki”, „Jesienne witraże”, „Portret nauczyciela”, „Jesienny kolaż”, „Jesienne ludziki”, „Jesienne parasolki”, „Postać J. Piłsudskiego”, „Świąteczne dekoracje”, „Zimowe wycinanki”, „Gwiazdy Betlejemskie”, „Świąteczne śnieżynki”, „Pejzaż zimowy”;
- zajęcia wychowawcze, np. „Jak szanować cudze zdanie?”, „Dlaczego kłamię?”, „Jesienny czas sprzyja wyciszeniu”, „Jestem dzieckiem – nie palę!”, „Znaczenie święta Dnia Edukacji Narodowej – kształtowanie szacunku dla pracy nauczyciela i innych pracowników szkoły”, „Jak dbać o dobre relacje w świetlicy szkolnej?”, Pamięć o naszych najbliższych”, „Symbole narodowe naszego kraju – hymn, godło, flaga”, „Historia Polski – 101 lat Niepodległości”, „Prawa Dziecka”, „Moje refleksje związane z przeżyciami świątecznymi i noworocznymi”, „Bezpieczna zabawa na śniegu”, „Dbamy o zwierzęta świetlicowe”;
- zajęcia przyrodnicze, np. „Dobre odżywianie, to zdrowia budowanie!” „Jesień zagościła w nasze pielesze”, „Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach”, „Wdrażanie do dbania o czystość i higienę”, „Polska złota jesień, co nam przyniesie?, „Pogodowe ABC”, „Jesienne przemiany”, „Pojezierze Drawskie”, „Czym są czas i kalendarz w życiu człowieka?”, „Nazwy miesięcy”, „Zimowe łamigłówki”.

3. Promowałam zdrowy tryb życia poprzez zachęcanie uczniów do uczestnictwa w sportowych zajęciach organizowanych w naszej szkole i na terenie gminy. Zapewniałam uczniom aktywny wypoczynek (relaks na workach sako; gry i zabawy ruchowe, np. „Piłka parzy”, „Baloniku nasz malutki”, „Gorące krzesła”, „Woda, ziemia, powietrze”, „Wiatr i śnieżynki”, „Ciuciubabka”, gry i zabawy stolikowe, np. karty Uno, klocki Lego, Scrabble, Jungle Speed, puzzle, „Rurkowe wygibasy”, kącik dla lalek, gry dydaktyczne, bierki, szachy, warcaby, itp.), dbałam o ich rozwój fizyczny poprzez zajęcia sportowe na placu zabaw i boisku szkolnym, zajęcia sportowe pozalekcyjne, które sama prowadziłam, propagowałam i wspierałam akcję „PHO3NIX ACTIV SCHOOL)” (promującej sportowe inicjatywy naszej szkoły), itp.
Wyrabiałam nawyk dbania o własne zdrowie (higiena, właściwe odżywianie) – był to stały element zajęć świetlicowych: dbanie o czynności higieniczne przed wyjściem na obiad, po zakończeniu posiłku, po skorzystaniu z toalety, przeprowadzanie zajęć tematycznych. Wskazywałam na czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie fizyczne i emocjonalne oraz rozwój: profilaktyka, unikanie używek, właściwe odżywianie, ruch, pogadanki w gabinecie pielęgniarki.
4. Aktualizowałam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez studiowanie literatury fachowej oraz współpracę z zespołami wychowawczymi w szkole.
5. Na bieżąco korzystałam ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej i sama wzbogacałam swoją biblioteczkę o nowości wydawnicze z zakresu psychologii sportu i wychowania fizycznego.
6. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego. Dla dzieci w wieku szkolnym zarówno aktywność, jak i kontakt społeczny stanowią podstawowe warunki zaspokojenia prawie wszystkich potrzeb rozwojowych. W celu ukierunkowania aktywności dzieci na konkretne działania, zapoznałam się z koncepcjami psychologicznymi na temat potrzeb rozwojowych – hierarchią potrzeb A. Maslowa oraz podstawowymi potrzebami dziecka według J. Young’a. Organizując zajęcia dydaktyczne, zwracałam szczególną uwagę na następujące potrzeby rozwojowe dzieci: potrzebę bezpieczeństwa, potrzeby fizjologiczne, potrzebę kontaktu z innymi – przynależności, potrzebę poczucia wartości i tradycji czy potrzebę posiadania. Podczas codziennej pracy umożliwiałam uczniom zaspokojenie wszystkich potrzeb, w celu ich prawidłowego rozwoju. Dostosowywałam metody i formy pracy do możliwości psychofizycznych uczniów, w procesie dydaktycznym angażowałam do pracy każdego wychowanka. Ponadto przez cały okres stażu współpracowałam z nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym, opierałam się na opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w celu rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Poszerzałam swoją wiedzę w tym zakresie poprzez udział w wyżej wymienionych szkoleniach.
Dzięki podjęciu tych działań umiejętnie rozpoznawałam potrzeby rozwojowe, zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz wspierałam ich rozwój. Organizowałam zajęcia w pełni z uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci, stosowałam także indywidualizację w codziennej pracy.
7. Współpraca z rodzicami.
W ciągu trwania stażu starałam się poznać sytuację rodzinną swoich uczniów, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomoc osobom potrzebującym. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych i świetlicowych, przerwach, a także w czasie zajęć pozalekcyjnych typu SKS, wycieczkach czy imprezach szkolnych. W poznaniu środowiska uczniów pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, wychowawcami pedagogiem. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród uczniów rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi. Starałam się bieżące nieporozumienia między uczniami rozwiązywać samodzielnie. Wielokrotnie przeprowadzałam pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Stale współpracowałam z wychowawcami i innymi nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym rozwiązując zaistniałe trudności wychowawcze i dydaktyczne. Angażowałam rodziców w życie szkoły, pracy świetlicy. Rodzice zawsze chętnie udzielali pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych stanowili dodatkową pomoc podczas wycieczek.
Informowałam rodziców o problemach w zachowaniu ich dziecka oraz o zauważonych niepokojących sygnałach, jak również o pozytywnych zachowaniach lub postępach w poprawie w zachowaniu dziecka.
Dzięki tymże działaniom nawiązałam pozytywne relacje nauczyciel – rodzic. Zwiększyłam motywację rodziców do współdziałania na rzecz szkoły poprzez pokazywanie różnych płaszczyzn ich działania.
§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analizowałam przepisy prawa oświatowego:
- Ustawa Prawo Oświatowe,
- Ustawa o Systemie Oświaty,
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.
W związku z wejściem w stan pandemii koronowirusa śledziłam rozporządzenia związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19. Na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym. Zapoznawałam się z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych, by móc wykazać się znajomością przepisów w konkretnych działaniach.
Na bieżąco aktualizowałam wiedzę dotyczącą obowiązujących aktów prawa oświatowego poprzez umiejętne wykorzystanie zasobów internetowych. Obserwowałam strony i portale internetowe, na których pojawiają się wszelkie zmiany. Były to m.in. www.isap.sejm.gov.pl, www.men.gov.pl, www.portaloswiatowy.pl, czy www.kuratorium.koszlain.pl. Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu, w procesie pisania planu i sprawozdania, podczas przygotowywania wszelkiej dokumentacji, śledziłam wszelkie zmiany w prawie oświatowym i uwzględniałam je w praktyce.
2. Organizowanie i współorganizowanie wyjazdów na zawody sportowe i wycieczki szkolne. W trakcie organizowania wyjazdów na wycieczki czy zawody sportowe ważne było zaznajomienie się z przepisami BHP i P/POŻ, które wiążą się z bezpieczeństwem uczniów, ale także bezpieczeństwem osobistym. Pomocne w tym były również ukończone już wcześniej przeze mnie kursy kierownika wypoczynku i wycieczek oraz kurs udzielania pierwszej pomocy. Ponadto w trakcie trwania stażu, na bieżąco analizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące systemu oświaty i śledziłam zachodzące w nim zmiany.
Zdobytą wiedzę z zakresu prawa oświatowego, organizacji wycieczek, zawodów, przepisów BHP i P/POŻ, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wykorzystuję w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej podczas wycieczek szkolnych, wyjazdów, zajęć pozalekcyjnych i imprez szkolnych. Przez cały okres stażu brałam udział w konstruowaniu i modyfikownaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej, co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce.
3. Współpraca z Komisją statutową.
W czasie trwania stażu dokonywałam analizy dokumentacji regulującej organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, taki jak: Statut Szkoły wraz z WSO, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej, Regulamin Świetlicy, Regulamin Biblioteki, Regulamin Samorządu Uczniowskiego, Regulamin Dyzurów Nauczycielskich, Regulamin Wycieczek Szklnych, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Szkolny Program Profilaktyki, Szkolny Program Wychowawczy, plany nadzoru pedagogicznego.
Efektywnie posługiwałam się przepisami o ochronie danych osobowych „RODO“. Wzbogaciłam i usystematyzowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego. Rzetelnie planowałam proces dydaktyczno – wychowawczy.
Wnioski:
Omówione przeze mnie działania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu, świadczą o tym, iż spełniłam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Poznawałam różne aspekty pracy szkoły, zdobywałam kompleksową wiedzę na temat jej funkcjonowania. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także byłam inicjatorem wielu innych zadań i działań. Wszystkie służyły rozwojowi umiejętności własnych, twórczej współpracy z innymi, nade wszystko jednak wzbogacały uczniów o nowe umiejętności, wiedzę, doświadczenia i przeżycia. To uczniowie byli głównym celem moich działań, wysiłków i starań. Starałam się im stworzyć sprzyjające warunki edukacyjne, troszczyłam o ich wszechstronny rozwój, bezpieczeństwo, podwyższałam jakość mojej pracy i funkcjonowania w szkole, tym samym jakość pracy szkoły. W trakcie trwania stażu pracowałam z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce, pojawiały się sukcesy, zdarzały porażki, a do każdego problemu dydaktycznego czy wychowawczego starałam się znaleźć rozwiązanie. Dlatego podczas realizacji zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami, potrzebowałam ich wsparcia, czerpałam z ich wiedzy i doświadczenia. Uczyłam się w ten sposób podziału obowiązków, szacunku do wzajemnej pracy i odpowiedzialności za pracę grupową. Dzisiaj, dzięki ich ogromnemu wsparciu merytorycznemu i dydaktycznemu jakie otrzymywałam w trakcie trwania mojego stażu, praca z dziećmi jest dla mnie radością, dostarcza mi wielu wzruszeń, oraz zachęca do stawiania sobie kolejnych celów na drodze pracy nauczyciela. Dlatego w kolejnych latach chcę doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, współpracować z innymi nauczycielami, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania szkoły, podnosić jej jakość funkcjonowania, wpływać na dobrostan ucznia, owocnie współpracować z rodzicami. Planuję systematycznie zapoznawać się z literaturą fachową, ukończyć kolejne kursy i szkolenia, uczestniczyć w webinariach, e-konferencjach i modyfikować metody swojej pracy, ponieważ dobro i rozwój dziecka w szkole traktuję priorytetowo.
Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także byłam inicjatorem i opiekunem wielu zadań. Starałam się stworzyć uczniom sprzyjające warunki edukacyjne. Doceniam i cieszę się z małych i dużych sukcesów moich uczniów, sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę. Podczas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami ucząc się w ten sposób współpracy, podziału obowiązków.
Przez 2 lata i 9 miesięcy uczyłam się jak być lepszym nauczycielem. Jestem przekonana, że dotychczasowa praca, która daje mi wiele satysfakcji, będzie mnie inspirowała na dalsze lata, a entuzjazm, jaki posiadam, będzie mnie stale napędzał do dalszej pracy.
Opracowała: Justyna Szpak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.