X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49315
Przesłano:
Dział: Języki obce

I like swimming. Nauka nazw dyscyplin sportowych. Konspekt lekcji języka angielskiego kl. III

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. III

Data: 10.05.2021 r.
Klasa: III
Temat lekcji: I like swimming. Nauka nazw dyscyplin sportowych.
Treści z podstawy programowej:
1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: sport;
2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka:
• reaguje na polecenia;
• rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;
3. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:
• powtarza wyrazy i proste zdania;
• tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;
4. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:
• przepisuje wyrazy i proste zdania;
5. W zakresie reagowania uczeń:
• reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;
• zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;
Cel ogólny: uczeń poszerzy swoje kompetencje dotyczących słownictwa.
Cele szczegółowe:
• Uczeń reaguje na polecenia.
• Uczeń zna słownictwo z zakresu dyscypliny sportowe.
• Uczeń tworzy proste zdania.
• Uczeń współpracuje w grupie.
• Uczeń korzysta z TIK.
Metody:
• ćwiczeniowa
• utrawalające
• techniki multimedialne
Formy pracy:
• zbiorowa
• indywidualna
Środki dydaktyczne: karty obrazkowe, podręcznik "New English Adventure", zeszyt ćwiczeń, komputer, monitor dotykowy, gry online – learningapps, wordwall .
Przebieg lekcji:
1. Powitanie, przypomnienie słownictwa z poprzednich lekcji karty obrazkowe lub https://learningapps.org/12018292 .
2. Uczniowie oglądają film, ich zadaniem jest zapamiętanie słówek, które pojawią się w trakcie filmu.
3. Nauczyciel nawiązuje do filmu i podaje temat i cele lekcji.
4. Wykorzystanie kart obrazkowych do wprowadzenia słownictwa. Uczniowie powtarzają słówka za nauczycielem (cicho, powoli, szybko, wesoło, smutno).
5. Nauczyciel używając dwóch kart obrazkowych utrwala słownictwo. Następnie uczniowie odgadują słownictwo na karcie obrazkowej w trakcie powolnego odsłaniania karty przez n-la. Utrwalenie słownictwa przy pomocy zabawy What’s missing?
6. Praca z zeszytem ćwiczeń str. 58 zad. 1 – uczniowie łączą obrazki z odpowiednim napisem. Kolejno podchodzą do tablicy w celu sprawdzenia zadania. .
7. Utrwalenie słownictwa przy pomocy gry https://learningapps.org/display?v=pgjmouabc21
8. Utrwalenie pisowni słówek przy pomocy gry https://learningapps.org/display?v=pgqrsowjt21, uczniowie zapisują wyrazy w zeszytach.
9. Zad. 2/58. Uczniowie śledzą linie i uzupełniają wypowiedzi w dymkach. Nauczyciel zwraca uwagę, na poprawność gramatyczną zdań. Sprawdzenie na tablicy.
10. Ćwiczenia dotyczące kolejności wyrazów w zdaniu. https://wordwall.net/pl/resource/15836278/i-like-surfing. Uczniowie zapisują trzy zdania w zeszycie.
11. Uczniowie dokonują samooceny, zaznaczają na karcie monitorowania odpowiednią buźkę dotyczącą opanowania materiału.
12. Praca domowa wykonaj ponownie zadania na learningapps oraz wordwall. Linki na teams oraz w dzienniku elektronicznym.
Dodatkowo zabawa kalambury lub hungry wolf.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.