X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49006
Przesłano:
Dział: Języki obce

I like cake - lekcja języka angielskiego z wykorzystaniem TIK

Konspekt lekcji z języka angielskiego
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej
rok szkolny 2021/2022
Temat: I like cake – odbiór tekstu słuchanego (TIK).
I etap edukacyjny.
Klasa: I
Data: 2022
Czas: 45 min

Cele lekcji:
śledzimy fabułę historyjki;
rozwijamy rozumienie ze słuchu: wyszukujemy informacje;
odgrywamy historyjkę;
utrwalamy nazwy produktów spożywczych;
powtarzamy liczebniki od 1 do 10.

Umiejętności językowe zgodne z podstawą programową:
I Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele);
2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość);
3) jedzenie.

II. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka:
1) reaguje na polecenia;
2) rozumie sens krótkich wypowiedzi oraz historyjek, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;

III. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń: 1) powtarza wyrazy i proste zdania; 2) tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności.

IV. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:
1) przepisuje wyrazy i proste zdania;
2) pisze pojedyncze wyrazy i zwroty.

NACOBEZU – na co będę zwracać uwagę:
1. Znam i używam słownictwo związane z produktami spożywczymi;
2. Słucham historyjki ze zrozumieniem i liczę, ile jest orzechów, jabłek i jajek;
3. Znam poprawną wymowę w zakresie poznanego materiału językowego.

Język używany pod czas zajęć: bedroom, kitchen, apple, sandwich, cake, salad, eggs, nuts, water, juice, Look!, make a picnic, I like ..., Where are you?
Formy pracy: praca na forum klasy, praca indywidualna.
Metody pracy: komunikacyjna, praktyczna.
Pomoce i środki dydaktyczne:
1. Podręcznik „Super Heroes dla klasy I” - w-wo „Nowa Era”.
2. Zeszyt ćwiczeń „Super Heroes dla klasy I” - w-wo „Nowa Era”.
3. Karty obrazkowe i wyrazowe: bedroom, kitchen, apple, eggs, salad, cake, nuts, water, juice.
4. Laptop oraz tablica interaktywna: film.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Czynności porządkowe (powitanie, sprawdzenie obecności).
2. Podanie tematu i celu lekcji – I like cake.
3. Rozgrzewka: Każdy uczeń przygotowuje swój zestaw mini kart obrazkowych – jedzenie i miejsca w domu. Utrwalenie wyrazów związanych z tematem: jedzenie.
4. Floor time: dzieci tworzą koło - jedna osoba staje w kole. Każda osoba w grupie przybiera nazwisko, które jest nazwą jedzenia i przedstawia się wszystkim. Uwaga: nazwiska nie mogą się powtarzać. Mówimy, np. Hello, I'm Natalia Eggs. Osoba, stojąca w kole musi zapamiętać imiona i nazwiska osób i powtórzyć je, wskazując właściwe osoby. W kolejnej rundzie inna osoba staje w kole, a wszyscy zmieniają nazwiska.
5. TIK - Story time: oglądamy film z historyjką „I like cake”. Rozmowa z uczniami (język polski) o tym, co dzieje się w historyjce: na jaki pomysł wpadł Toby? Czy udało się go zrealizować, tak jak chciał? Jeśli nie, to dlaczego?
6. Podręcznik, ćw. 2. Na końcu historyjki (scenka 8) Toby i jego mama zdecydowali się na piknik w pokoju. Popatrz na obrazek i policz orzechy, jabłka i jajka. (4 jabłka, 10 orzechów, 6 jajek)
7. Zeszyt ćwiczeń, ćw. 4 Wspólnie nazywamy to, co widzimy na kocach piknikowych. Potem doczytujemy listy słów i zapisujemy po śladzie tę listę, która pasuje do obrazka. Zaproponuj uczniom stawianie znaku „+” przy tych wyrazach, których obrazki znajdują się na kocu.
8. TIK – Gra edukacyjna z wykorzystanie aplikacji WORDWALL:
- połącz w pary;
- znajdź parę;
- przebij balon;
- test;
- teleturniej.
9. Zeszyt ćwiczeń, ćw. 5. Słuchamy Emmy (nagranie 048) – który kolor koca pasuje do jej wypowiedzi? Zamalowujemy kropkę przy kocu we właściwym kolorze.
10. Kalambury z pokazywaniem. Losujemy z Super Bag kartę wyrazową z jedzeniem i pokazujemy gestami, jaka to potrawa. Reszta uczniów odgaduje słowo.
11. Podsumowanie: Czy podobała nam się ta historyjka? Patrzymy na buźki i wskazujemy wybraną. Na zakończenie lekcji każdy mówi, co lubi jeść. Staramy się używać słów, które już znamy.
12. Ocenianie kształtujące.
13. Podziękowanie za wspólną pracę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.