X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48917
Przesłano:
Dział: Języki obce

Landscapes and countries - krajobrazy i kraje

Nauczyciel: .......
Klasa: VII
Lekcja (przedmiot): język angielski
Data:.............

Temat: Landscapes and countries- vocabulary. Krajobrazy i kraje- wprowadzenie słownictwa.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
użycie oraz zasady tworzenia zdań w czasie Present Perfect.

Cele:
Wiadomości:
- zapoznanie uczniów z nazwami elementów krajobrazu,
- przypomnienie nazw krajów i narodowość.
Umiejętności:
- praca nad umiejętnością odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki.
Cele sformułowane w języku ucznia:
- poznam nazwy elementów krajobrazu

„NaCoBeZu” (na co będę zwracała uwagę):
- zaangażowanie w pracę na lekcji (aktywność)
(na koniec zajęć uczniowie za aktywność na lekcji dostają naklejki, które są odzwierciedleniem plusów)

Metody:
audiowizualna, komunikacyjna, gry i zabawy językowe, burza mózgów, dyskusja.
Formy pracy:
indywidualna i grupowa. 
Materiały i pomoce dydaktyczne:
ekran dotykowy, komputer, projektor, podręcznik "English Class A2+" (e-book), zeszyt ćwiczeń,
Narzędzia TIK: Liveworksheets,You Tube, Voki, Google Earth.

Przebieg zajęć (metody i aktywności):

Faza wprowadzająca.
1. Czynności organizacyjne: przywitanie, sprawdzenie listy obecności.
https://tinyurl.com/y3wuspcs
2. Zapisanie tematu lekcji w dzienniku i na tablicy.
3. Określenie celów zajęć („NACOBEZU”).
Faza realizacyjna.
1. Rozmowa na temat czasu Present Perfect.
2. Uczniowie utrwalają nazwy krajów i narodowości: (liveworksheets.com)
Wprowadzenie nazw elementów krajobrazu: LANDSCAPES - YouTube
4. Uczniowie przygotowują notatkę w zeszycie.
5. Uczniowie słuchają piosenki Luisa Armstronga "What a wonderful world"
Louis Armstrong - What A Wonderful World - YouTube
i uzupełniają tekst piosenki: What a wonderful world.
6. Uczniowie rozwiązują zadania związane z elementami krajobrazu:
Podręcznik str. 106 ćw. 2, 3,6
Zadania dodatkowe: Landscapes -liveworksheets.com
Faza podsumowująca.
1. Podsumowanie aktywności uczniów.
2. Ewaluacja zajęć:
• Czy pamiętasz nazwy elementów krajobrazu?
• Czy ćwiczenia prezentowane na lekcji były ciekawe?
• Czy odpowiadało Ci tempo pracy? 
Jak sprawdzę, czy cel został osiągnięty?
Sprawdzę,
- czy uczniowie wykonali zadania poprawnie, odpowiedzieli poprawnie na pytani,
- czy wszyscy byli aktywni na miarę swoich możliwości?

Na lekcji rozwijane będą kompetencje kluczowe:
1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.
2. Porozumiewanie się w językach obcych.
3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.
4. Kompetencje informatyczne.
5. Umiejętność uczenia się.
6. Kompetencje społeczne i obywatelskie.
7. Inicjatywność i przedsiębiorczość.
8. Świadomość i ekspresja kulturalna.
(proszę podkreślić odpowiednie)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.