X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48638
Przesłano:

Sprawozdanie § 8 ust. 3 pkt. 1

§ 8 ust. 3 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy dydaktyczno - wychowawczej stało się obecnie praktycznie niezbędne. Stosowanie ich odgrywa także w mojej pracy istotną rolę, co związane jest z możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy oraz dostępem do najświeższych informacji edukacyjnych poprzez Internet. Zdobytą samodzielnie oraz na kursach wiedzę i umiejętności wykorzystywałem przez cały okres trwania stażu. Opracowywałem przy pomocy komputera prezentacje multimedialne, pomoce do zajęć, dyplomy, plakaty informujące o konkursach, podziękowania. Technologię komputerową wykorzystywałem do opracowywania dokumentacji szkolnej np. zmian w regulaminie internatu, sporządzania sprawozdań, protokołów spotkań, list obecności wychowanków czy badań ankietowych służących wewnętrznemu mierzeniu jakości pracy internatu. Najczęściej korzystałem z edytora tekstu (Word), arkusza kalkulacyjnego (Excel), kreatora prezentacji (PowerPoint).
Internet jest obecnie niezbędnym źródłem wiedzy, informacji oraz niezastąpionym narzędziem komunikacji. Odwiedzając systematycznie strony tworzone przez innych nauczycieli oraz portale edukacyjne stworzyłem bazę linków, która ułatwiła mi korzystanie z technologii informacyjnej np. www.men.gov.pl,www.edux.pl, www.awans.net, www.oswiata.org.pl, www.szkola.net.pl.
Komunikowanie się z innymi nauczycielami, specjalistami i rodzicami - wykorzystanie:
- platformy Microsoft Teams w czasie wideokonferencji z dyrekcją w czasie pandemii,
oraz w czasie dyżurów dla wychowanków i rodziców,
- aplikacji What's App do komunikacji z nauczycielami, specjalistami i rodzicami
- poczty mailowej w celu udostępnienia młodzieży materiałów do w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć profilaktycznych w czasie pandemii

Poprzez wymianę doświadczeń na forach internetowych oraz dzięki poczcie elektronicznej i komunikatorom mogłem rozwijać kontakty, które w sposób tradycyjny byłyby utrudnione. Dzięki tym kontaktom uzyskiwałem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania dotyczące m.in. scenariuszy, referatów, ankiet czy dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego, a także otrzymywałem wsparcie ze strony innych wychowawców. Tą drogą otrzymuję również informacje o szkoleniach.

Uwzględniając zagrożenia związane z informatyzacją życia i używaniem internetu, edukowałem młodzież z zakresu przeciwdziałania cyber-przemocy, wyrabiałem w wychowankach nawyk bezpiecznego korzystania z wiadomości zawartych w internecie i bezpiecznego korzystania z komputera.

Efekty:
- doskonalenie swoich umiejętności w zakresie nowych technologii,
- zwiększenie efektywności i krótszy czas przygotowania się do zajęć,
- możliwość ciekawszej realizacji zadań wychowawczych,
- wdrażanie wśród uczniów zasad bezpiecznego korzystania z komputera i internetu,
- możliwość wymieniania poglądów z innymi nauczycielami na forach,
- tworzenie obowiązującej dokumentacji przedszkolnej w przejrzystej i estetycznej formie
- szybkie wyszukiwanie potrzebnych wiadomości i informacji do zajęć
- zorganizowanie w czasie pandemii pracy zdalnej, komunikacji z pozostałymi nauczycielami, rodzicami i dziećmi,
- technologie informatyczne wsparły i wzbogaciły mój warsztat pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.