X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48628
Przesłano:
Dział: Języki obce

Was macht ihr in Chemie? Scenariusz lekcji języka niemieckiego

TEMAT: WAS MACHT IHR IN CHEMIE? (Co robicie na chemii?).

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna

Cel ogólny: utrwalenie nazw przedmiotów szkolnych i dni tygodnia, poznanie zwrotów określajacych czynności wykonywane na lekcji, powtórzenie oraz utrwalenie odmiany czasowników regularnych, odmiana czasownika nieregularnego „lesen“)
Cele operacyjne:
W ZAKRESIE LEKSYKI:
nazwy czynności wykonywanych na lekcji

W ZAKRESIE GRAMATYKI:
utrwalenie odmiany czasowników regularnych,
poznanie nowego czasownika nieregularnego „lesen“

W ZAKRESIE SŁUCHANIA:
słuchanie selektywne, zaznaczenie odpowiedzi prawda-fałsz

Techniki pracy: praca z obrazkami przedstawiającymi różne przedmioty szkolne, praca z rozsypankami wyrazowymi, praca z kostkami prezentujacymi osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej, słuchanie selektywne.

Formy pracy: praca na forum, praca indywidualna, praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne: podręcznik Mit links! 1, tablica, kreda, kolorowe obrazki z przedmiotami szkolnymi, kartki z rozsypankami wyrazowymi, papierowe kostki do rzucania, koperty z czasownikami.

Faza lekcji Przebieg lekcji Formy socjalne Media
Wprowadzenie. Powitanie. Czynności organizacyjne. Podanie tematu oraz celu lekcji. Przypomnienie słownictwa z poprzedniej lekcji. Praca na forum, uczniowie aktywizują poznane na poprzedniej lekcji słownictwo. Obrazki przedstawiające poznane przedmioty szkolne, rozsypanki wyrazowe, karteczki z dniami tygodnia.
Część główna. Uczniowie poznają niemieckie zwroty określające czynności wykonywane na lekcji. Dopasowują polskie i niemieckie odpowiedniki.

Następnie wykonują zadania w podręczniku utrwalając poznane słownictwo (zad. 1 i 2 str. 28).

Kolejnym elementem lekcji jest utrwalenie odmiany czasowników nieregularnych i poznanie kolejnego czasownika nieregularnego „lesen“-czytać.

Potem uczniowie wykonują jeszcze dwa zadania z podręcznika 3 i 4 str. 28. Praca na forum.

Praca na forum, praca w grupach.

Praca na forum, praca indywidualna. Kartki z nazwami czynności wykonywanymi na lekcji w języku polskim i niemieckim.

Podręcznik Mit links! 1

Podręcznik Mit links! 1
Kostki i koperty z czasownikami.

Podręcznik Mit links! 1
Podsumowanie lekcji. Uczniowie mówią, czego nauczyli się na lekcji. Praca na forum. Przypomnienie najważniejszego, poznanego na lekcji słownictwa oraz zagadnień gramatycznych.

Dodatkowo jeżeli plan lekcji zostanie wykonany, a zostanie jeszcze czas uczniowie wykonają ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, str. 36.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.