X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48629
Przesłano:
Dział: Języki obce

Der Papagei spricht. Scenariusz lekcji języka niemieckiego

TEMAT: DER PAPAGEI SPRICHT. (Ta papuga mówi. Udzielanie informacji na temat zwierząt domowych).

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna

Cel ogólny: utrwalenie nazw zwierząt domowych, poznanie nazw kolorów, powtórzenie oraz utrwalenie odmiany czasowników regularnych, odmiana czasowników nieregularnych.
Cele operacyjne:
W ZAKRESIE LEKSYKI:
 nazywanie zwierząt domowych,
 nazywanie kolorów.

W ZAKRESIE GRAMATYKI:
 zapoznanie uczniów z odmianą czasowników nieregularnych,
 utrwalenie odmiany czasowników regularnych.

W ZAKRESIE CZYTANIA:
- czytanie i rozumienie selektywne.

W ZAKRESIE MÓWIENIA:
- przygotowanie i przeczytanie krótkiego opisu zwierzęcia domowego.

Techniki pracy: praca z obrazkami przedstawiającymi zwierzęta domowe, praca z karteczkami prezentującymi kolory, czytanie selektywne, mówienie.

Formy pracy: praca na forum, praca indywidualna, praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne: podręcznik Mit links! 1, tablica, marker, rzutnik, tablica multimedialna, koperta z czasownikami, kostka do gry, karta pracy.

Faza lekcji Przebieg lekcji Formy socjalne Media
Wprowadzenie. Powitanie. Czynności organizacyjne. Podanie tematu oraz celu lekcji. Przypomnienie słownictwa z poprzedniej lekcji. Praca na forum, uczniowie aktywizują poznane na poprzedniej lekcji słownictwo. Obrazki przedstawiające poznane zwierzęta domowe.
Część główna. Uczniowie poznają nazwy kolorów w języku niemieckim, jednocześnie szukając analogii do ich nazw w języku angielskim. Opisują kolory zwierząt pokazywane przez nauczyciela na obrazkach.

Następnie czytają selektywnie teksty w podręczniku na stronie 37 i próbują przyporządkować ogłoszeniom konkretne zwierzęta.

Kolejnym elementem lekcji jest poznanie odmiany czasowników nieregularnych. Najpierw nauczyciel przypomina zasadę odmiany czasowników regularnych.

Po wykonaniu zadań dotyczących odmiany czasowników nieregularnych w podręczniku (ćw, 3A i 3B, str. 37), nauczyciel dzieli klasę na grupy i proponuje ćwiczenie z kopertami i kostkami do gry. Następnie rozdaje karty pracy w celu ich uzupełnienia i zaprezentowania na forum. Praca na forum.

Praca w grupach. Kolorowe kartki, kartki z nazwami kolorów w jezyku angielskim i niemieckim.

Koperty z czasownikami, kostka z osobami w liczbie pojedynczej i mnogiej, karta pracy.

Podsumowanie lekcji. Uczniowie mówią, czego nauczyli się na lekcji. Praca na forum. Przypomnienie najważniejszego, poznanego na lekcji słownictwa oraz zagadnień gramatycznych.

Kompetencje kluczowe rozwijane podczas lekcji: kompetencje w zakresie czytania i pisania, kompetencje językowe, cyfrowe i społeczne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.