X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48606
Przesłano:
Dział: Języki obce

A la gare.- Na dworcu. Scenariusz zajęć z języka francuskiego z zastosowaniem cyklu Kolba.2

Scenariusz zajęć z języka francuskiego z zastosowaniem cyklu Kolba

Temat lekcji : A la gare.- Na dworcu.

UZASADNIENIE WYBORU TEMATU
Celem nauki języka obcego jest komunikowanie się z innymi, posługiwanie się określonym zasobem słownictwa i gramatyki, radzenie sobie w sytuacjach życia codziennego jak np. podróżowanie : zakup biletu, zapytanie o pociąg. Język obcy powinien być traktowany jako narzędzie umożliwiające uczniowi osiągnięcie różnych celów komunikacyjnych w sytuacjach autentycznych.

UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII
Dzięki postępowi technologicznemu uczniowie mają dostęp do ciekawych treści w języku obcym.
Zastosowanie TIK wpłynie na atrakcyjność lekcji i zachęci uczniów do aktywnego udziału.

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ
Celem ogólnym lekcji jest poznanie słownictwa związanego z podróżowaniem i kupowaniem biletu oraz nabycie umiejętności jego zastosowania w sytuacji życia codziennego z wykorzystaniem nowych technologii w nauce języka francuskiego.
CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ
- Uczeń wymienia poprawnie czasowniki związane z podróżowaniem i kupowaniem biletu
- Uczeń współpracuje w grupie
- Uczeń rozwija umiejętność kreatywnego myślenia
- Uczeń posługuje się nowymi technologiami w nauce języka obcego
- Uczeń tworzy dialogi w sytuacji życia codziennego
- Uczeń zna zasady tworzenia pytań oraz potrafi wymienić wybrane zaimki pytające

METODY I FORMY PRACY
Formy pracy:
indywidualna, grupowa, w parach
Metody:
burza mózgów, projekcja multimedialna, metoda praktyczna - ćwiczenia z wykorzystaniem TIK, cykl Kolba

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
https://learningapps.org/2637482
lexiquefree.fr

WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
dostęp do Internetu
komputer

AKTYWNOŚĆ NR 1
Temat : Doświadczenie
Czas trwania : 10 min
Opis aktywności

Uczniowie odsłuchują dialog na platformie lexiquefle.free.fr w zakładce A la gare (Na dworcu). Nauczyciel prosi uczniów o podanie znaczenia podkreślonego słownictwa. Uczniowie w parach wypisują na kartkach swoje propozycje, które zostają wywieszone na tablicy. Uczniowie mogą dorzucić inne znane im słówka związane z podróżowaniem np. voyager, visiter, un train, un voyageur. Następnie wspólnie z nauczycielem sprawdzają wyniki (DOŚWIADCZENIE) Burza mózgów
AKTYWNOŚĆ NR 2
Temat: Refleksja
Czas trwania : 10 min
Opis aktywności
Uczeń odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące sposobu zadawania pytań: przez intonację, inwersję, za pomocą est-ce que np. Combien ça coûte? Comment payez-vous? Est-ce que le train est direct ?(REFLEKSJA)
Aktywność nr 3
Temat : Teoria
Czas trwania : 5 min.
Uczniowie formułują w myślach własną hipotezę na temat zastosowania poznanych słówek np. Można je użyć nie tylko na dworcu, ale też na lotnisku, dworcu autobusowym, przy kupowaniu biletu np. do muzeum czy kina, czy przy robieniu zakupów- Teoria
Aktywność nr 4
Temat : Praktyka
Czas trwania : 20 min
1. Uczniowie układają w parach swój własny dialog na dworcu z wykorzystaniem zaimków pytających oraz poznanych czasowników. Pracują w parach, jedna osoba zadaje pytanie, druga odpowiada.
Czasowniki : Désirer, coûter, partir, arriver durer, payer,
Zaimki pytające :Combien? A quelle heure? Combien de temps? Comment ?
2. Nauczyciel prosi uczniów, aby skorzystali z platformy learningapps i wykonali zadania wybrane przez nauczyciela w celu utrwalenia poznanego słownictwa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.