X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48466
Przesłano:

Analiza i opis dziecka z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w stopniu lekkim

Analiza i opis dziecka z niepełnosprawnością ruchową.

Analiza przypadku:

Piotruś lat 6, z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną w stopniu lekkim.

Opis funkcjonowania dziecka:
Piotruś uczęszcza drugi rok do integracyjnej grupy sześciolatków. Jest miłym, koleżeńskim i uczynnym chłopcem. Porusza się samodzielnie nieskoordynowanym chwiejnym krokiem, wymaga wsparcia przy wchodzeniu i schodzeniu na schodach. W ćwiczeniach wymagających koordynacji obu rąk, chłopiec wymaga wsparcia. Motoryka mała wymaga kształtowania, nie stosuje prawidłowego nacisku podczas rysowania, kreślenia i prób pisania. Ma trudność w wycinaniu elementów. Nie zawsze dokładne kreśli znaki litero-podobne oraz koloruje (przekroczona linia obrębu rysunku). Piotruś zna większość drukowanych liter alfabetu, podejmuje próby odczytywania prostych wyrazów tj.np.: Ala. Ola, mama, tata. Posiada niski zasób słownictwa, ma trudności z dłuższą wypowiedzią. Nie zawsze rozumie dłuższe wypowiedzi i czytane przez nauczyciela bajki. Przelicza w zakresie liczby 12 na konkretach. Potrafi budować z różnorodnych materiałów plastycznych. Nie potrafi zapiąć guzików, zasunąć zamka. Na zajęciach w miarę skupiony, mimo trudności, zadania wykonuje zawsze do końca. Tempo pracy bardzo wolne.
Poczynione efekty, trudności:
Wytrzymałość chłopca, w obrębie kończyn dolnych znacznie wyższa, potrafi pokonywać większe odcinki w terenie czy spacerze. Zwiększyła się ruchomość i zakres ruchów w obrębie górnej partii kończyn, jednak mimo to wymaga dalszego usprawniania. Motoryka mała chłopca uległa poprawie chłopiec wykonywał wszelkie zadania manualne bardzo niechętnie, wykazywał dużą męczliwość podczas zadań, obecnie chłopiec maluje i doprowadza zadania manipulacyjne z większym zaangażowaniem. Najsłabiej rozwiniętą funkcją Piotrusia jest umiejętność cięcia nożyczkami oraz zamalowywania przestrzeni. Chłopiec rozumie proste polecenia ma trudność ze zrozumieniem czytanych bajek. W trakcie zajęć indywidualnych skupienie oraz motywacja chłopca na zadaniach edukacyjnych uległa znacznej poprawie. Obecnie chłopiec dokonuje syntezy sylabowej, wysłuchuje głoskę na nagłosie wyrazu, dzieli na sylaby wyrazy. Piotruś doprowadza zadania edukacyjne do końca, mimo wolnego tempa.

Wnioski do dalszej pracy:
- usprawnianie motoryki małej w zakresie posługiwania się nożyczkami,
- doskonalenie umiejętności rozumienia polecenia słownego, tekstu czytanego,
- usprawnianie aparatu mowy,
- rozwijanie umiejętności budowania zdań zbudowanych poprawnie pod względem gramatycznym,
- doskonalenie syntezy słuchowej w zakresie wysłuchiwania głoski w wyrazie (śródgłosie, wygłosie).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.