X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4838
Przesłano:
Dział: Języki obce

Das ist mein Teddy - scenariusz lekcji języka niemieckiego w klasie I

(29.X.2008)
Typ szkoły: szkoła podstawowa.
Klasa: Ic

Temat lekcji: Das ist mein Teddy (To jest mój miś). Powtórzenie i utrwalenie nazw zabawek za pomocą gier i zabaw. Śpiewanie piosenki z poprzedniego rozdziału pt. „Ich spiele gern”.
Formy pracy: praca zespołowa, praca indywidualna oraz praca w parach.
Środki dydaktyczne:
• podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz płyta CD dla klasy I;
• pomoce dydaktyczne (obrazki zabawek, miś Theo, karteczki do gry memory oraz inne zabawki: lalka, auto, pluszowy miś, kotek, piesek, piłka)
Założenia organizacyjne zajęć dydaktycznych:
a) cele wynikowe ogólne:
- ćwiczenie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia;
- ćwiczenie wymowy;
- utrwalenie poznanego słownictwa.

b) cele wynikowe szczegółowe:

Wymagania podstawowe:
- uczeń nazywa większość zabawek poznanych na lekcji;
- uczeń rozróżnia usłyszane nazwy zabawek;
- uczeń potrafi poprawnie wymówić niemieckie nazwy zabawek.

Wymagania ponadpodstawowe:

- uczeń zna treść piosenek z poprzednich rozdziałów;
- uczeń bierze udział w rozmowie, potrafi przejąć rolę zarówno pytającego jak i odpowiadającego.
c) cele wychowawcze:
-ćwiczenie umiejętności pracy w grupie i indywidualnej;
- propagowanie pomocy koleżeńskiej;
- rozbudzanie zainteresowań uczniów.

Przebieg lekcji:
1. Faza wstępna (ok. 5 min.)
- N-l wita się z uczniami po niemiecku zgodnie z porą dnia, zapoznaje uczniów z celem lekcji;
- Uczniowie śpiewają piosenkę „Ich spiele gern”, pokazując jednocześnie czynności występujące w piosence.

2. Faza prezentacji ( ok. 5 min.)

- N-l przedstawia misiowi Theo swoje zabawki, przypominając słownictwo poznane na poprzednich lekcjach;
- Miś Theo pyta uczniów o zabawki, które przynieśli na lekcję języka niemieckiego.
3. Faza ćwiczeń (ok. 20 min.)
- Uczniowie pracują w parach. Ich zadaniem jest zapytanie o zabawkę kolegi/koleżanki oraz przedstawienie swojej zabawki;
- Uczniowie grają w „memory” na forum klasy.

4. Faza utrwalenia (ok. 15 min.)

- Uczniowie zaznaczają oraz rysują swoją ulubioną zabawkę w zeszycie ćwiczeń;
- Uczniowie bawią się w „Echoübung“ (ciepło zimno). Ta zabawa pomaga przećwiczyć wymowę poznanych słówek oraz utrwalić poznane nazwy zabawek.

Scenariusz przygotowany przez Marlenę Stęcel.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.