X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4839
Przesłano:
Dział: Języki obce

Meine Familie - scenariusz lekcji języka niemieckiego w klasie I

Klasy IV-VI
-----------------

(29.IV.2009)
Typ szkoły: szkoła podstawowa.
Klasa: Ic

Temat lekcji: Powtórzenie nazw członków rodziny poprzez gry i zabawy. Odpowiadanie na pytania: Wer ist das?/Was macht deine Mutter gern?
Formy pracy: praca zespołowa, praca indywidualna oraz praca w parach.
Środki dydaktyczne:
• podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz płyta CD dla klasy I;
• pomoce dydaktyczne (obrazki przedstawiające osoby z rodziny, miś Theo)

Założenia organizacyjne zajęć dydaktycznych:
a) cele wynikowe ogólne:
- ćwiczenie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia;
- ćwiczenie wymowy;
- utrwalenie poznanego słownictwa.

b) cele wynikowe szczegółowe:

Wymagania podstawowe:
- uczeń nazywa większość członków rodziny ze strony tytułowej;
- uczeń zna jedną/dwie zwrotki piosenki „Meine Mutter schwimmt gern”;
- uczeń liczy do 12;
- uczeń rozróżnia i pokazuje usłyszane czynności .

Wymagania ponadpodstawowe:
- uczeń zna wszystkich członków rodziny ze strony tytułowej;
- uczeń bierze udział w rozmowie i potrafi odpowiedzieć na pytania: Wer ist das?/ Was macht deine Mutter gern?

c) cele wychowawcze:
- ćwiczenie umiejętności pracy w grupie i indywidualnej;
- rozbudzanie zainteresowań uczniów.

Przebieg lekcji:
1. Faza wstępna (ok. 3 min.)
- N-l wita się z uczniami po niemiecku zgodnie z porą dnia, zapoznaje uczniów z celem lekcji;
2. Faza prezentacji (ok. 7 min)
- N-l prezentuje poznane na poprzednich lekcjach słownictwo za pomocą obrazków oraz ćwiczy z uczniami wymowę poprzez zabawę.
3. Faza ćwiczeń i utrwalenia (ok. 20 min.)
- Uczniowie pokazują pantomimicznie usłyszane niemieckie zwroty;
- Uczniowie słuchają piosenkę „Meine Mutter schwimmt gern.” oraz imitują czynności występujące w sukience;
- Uczniowie przedstawiają na forum klasy, co chętnie robią osoby z ich rodziny. Wypowiedzi uczniów są zgodne z rysunkami w zeszycie;
- Uczniowie słuchają nagrania i zaznaczają w książce, co mama i tata Martina chętnie robią;
- N-l wymawia pierwszą sylabę nazw członków rodziny, uczniowie dokańczają wyraz, a następnie pracują w parach.

4. Faza podsumowująca (ok. 15 min.)
- N-l przypomina i powtarza z uczniami nazwy licz poprzez zabawę;
- Uczniowie bawią się w „Echoübung“ (ciepło zimno). Ta zabawa pomaga przećwiczyć wymowę poznanych słówek oraz utrwalić poznane nazwy zabawek.
Scenariusz przygotowany przez Marlenę Stęcel.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.