X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48367
Przesłano:
Dział: Języki obce

Happy Halloween! Konspekt lekcji, kl. 3

Temat lekcji: Happy Halloween! Szczęśliwego Halloween!
CELE OGÓLNE LEKCJI:
- wzbudzenie zainteresowania uczniów kulturą krajów anglojęzycznych
- wzbogacenie słownictwa z języka angielskiego
- rozwijanie sprawności językowych (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie)
- utrwalenie struktur gramatycznych (czasownik BE, liczba mnoga rzeczownika, zaimki wskazujące) oraz leksykalnych (liczebniki 1-20)

CELE OPERACYJNE LEKCJI:
- uczeń rozumie ideę i tradycje związane z świętem Halloween
- uczeń rozumie instrukcje nauczyciela i reaguje na nie
- uczeń domyśla się nieznanych słów z kontekstu
- uczeń rozumie tekst czytany i słuchany i poprawnie wykonuje polecenia nauczyciela
- uczeń zna i stosuje czasownik BE, zaimki wskazujące, tworzy liczbę mnogą rzeczowników, zapisuje liczebniki 1-20
- uczeń odpowiada na krótkie pytania i wykonuje polecenia nauczyciela
ROZWIJANE SPRAWNOŚCI:
- sprawności czytania – czytanie tekstu w celu podania poprawnych słów,
- sprawności mówienia –w celu przedstawienia danej postaci
- sprawności pisania – pisanie liczebników 1-20 oraz rzeczowników w liczbie mnogiej
- sprawności słuchania – słuchanie tekstu w celu uporządkowania kolejności zdań oraz w celu poznania informacji o święcie Halloween

POSIADANA WIEDZA:
• uczniowie znają czasownik BE, zaimki wskazujące, jak tworzy się liczbę mnogą rzeczowników i zapisuje liczebniki 1-20
• uczniowie znają podstawowe słownictwo z kategorii Halloween

PRZEWIDYWANE PROBLEMY:
• uczniowie mogą mieć problem z poprawnym tworzeniem rzeczowników złożonych – zwłaszcza słabsi uczniowie ,

• uczniowie nieprzygotowani do lekcji mogą mieć trudności z wykonaniem ćwiczeń;

Rozwiązania:
• uczniowie mogą korzystać z podręcznika,

• nauczyciel poprzedza każde ćwiczenie krótkim przypomnieniem zagadnienia z całą klasą, na początku lekcji uczniowie wykonują ćwiczenie powtórzeniowe;

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: prezentacja multimedialna i tablica interaktywna do odtworzenia prezentacji, kserokopie z ćwiczeniami dla każdego ucznia, tablica, magnetofon

METODY PRACY:
burza mózgów, prezentacja, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenie z wykorzystaniem TPR, kalambury połączone z formą dramy

FORMY PRACY:
zbiorowa, indywidualna, w parach

PRZEBIEG LEKCJI:
• Część wstępna:
1. Powitanie i prezentacja tematu, zapoznanie z celami lekcji. 3 min
2. Burza mózgów: na tablicy nauczyciel pisze słowo Halloween a uczniowie mówią wszystkie skojarzenia z nim związane, nauczyciel zapisuje na tablicy pomysły uczniów (słowo i obrazek odzwierciedlający jego znaczenie), uczniowie powtarzają słówka za nauczycielem 4 min
• Część właściwa:
3. Prezentacja multimedialna: przy użyciu prezentacji nauczyciel opowiada o historii, zwyczajach i tradycjach związanych ze świętem Halloween, równocześnie zachęcając uczniów aby dzieliły się swoimi dotychczasowymi wiadomościami na ten temat z resztą klasy. 5 min
3. Zapisanie tematu i wprowadzenie słownictwa: nauczyciel rozdaje uczniom xerokopie ze słówkami związanymi z Halloween. 3 min
5. Czytanie i Słuchanie - nauczyciel prosi uczniów by zamknęły oczy i wysłuchały krótkiego tekstu In a dark dark wood. Po wysłuchaniu omawiamy, co dzieci zapamiętały, zrozumiały. Następnie otrzymują ćwiczenie - słuchają ponownie i wpisują brakujące słówka. LUB słuchają i układają zdania we właściwej kolejności 5 min
6. Czytanie - uczniowie otrzymują ćwiczenie - krótki tekst do czytania. Ich zadaniem jest uzupełnić brakujące słowa. Uczniowie wykorzystują swoje wiadomości z gramatyki (liczba mnoga rzeczownika, zaimki wskazujące, czasownik BE) oraz nazwy liczebników 1-20. Praca w parach. Następnie głośno sprawdzamy ćwiczenie. 6 min
7. Zgadywanka - chętni uczniowie losują słówka związane z Halloween. Nie zdradzają jakie to słowo. Czytają głośno krótki opis i udają prezentowaną postać / przedmiot. Reszta klasy zgaduje słówka. 6 min
8. Liczebniki 11 - 20 i liczba mnoga rzeczownika - na xerówce szukają liczą ile jest postaci i zapisują słownie 5 min
11 pumpkins, 12 spiders, 18 bats, 19 broomsticks, 15 ghosts, 13 cats
11. Praca domowa - Karta pracy - czytają tekst i wykonują ćwiczenie 2 min
ewentualnie bajka / piosenka / powtórzenie słówek

MATERIAŁY DO LEKCJI
1. Słowa związane z Halloween: autumn, October, ghost, scary, witch, broomstick, black cat, pumpkin, dark, spider, bat, vampire, fun
2. Czytanie
This / These is a Halloween party. That / Those is a big / small spider under the table. It is / are black and it`s got eight / seven legs. There is a witch and a wizard near the table. The witch are / is scary with her long blach hair and a very big nose. She is very ugly. The wizard`s hat is very tall. A vampire is / am on the sofa. He`s got very big white teeth. These / That is a skeleton in front of the table. It`s very, very thin. There`s a ghost behind the sofa / table. It`s white and scary. There`s a bat near the ghost.
3. Zgadywanka

a ghost - I`m white and scary

a spider - I`m big, black and I`ve got eight legs

a pumpkin - I`m a big orange fruit

a vampire - I`ve got big white teeth

a witch - I`m ugly and I`ve got a broomstick

a skeleton - I`m very, very thin

a bat - I`m black, I can fly at night. I`m not a bird

In a dark, dark wood there is a dark, dark house.

And in the dark, dark house there is a dark, dark
room.

And in the dark, dark room there is a dark, dark cupboard.

And in the dark dark cupboard there is a dark, dark box.

And in the dark, dark box there is a ghost!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.