X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48325
Przesłano:

Opinia o uczniu - klasa 7, niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, autyzm

OPINIA

............... jest uczniem Szkoły ....................................... w Warszawie, od 1 września 2010r. Do szkoły został przyjęty na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną Nr ..... Zgodnie z zaleceniami poradni jest objęty odpowiednią opieką psychologiczną, rewalidacyjną i wychowawczą. Obecnie chłopiec realizuje program nauczania przewidziany dla siódmej klasy.
Z obserwacji wychowawcy i nauczycieli chłopiec funkcjonuje na poziomie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Ma dostosowany program nauczania do swoich możliwości i potrzeb. Jest objęty zajęciami dodatkowymi takimi jak logopedia, zajęcia Integracji Sensorycznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające uzdolnienia. Zalecania do pracy na zajęciach zostały zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Tempo, metody pracy i zakres wiadomości zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb chłopca. Uczeń wymaga stałej pracy rewalidacyjnej w celu wyrównywania szans edukacyjnych, terapii narządów artykulacyjnych, dostosowywania warunków i tempa pracy.
Uczeń jest pogodnym, sympatycznym i grzecznym chłopcem. Przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole i w czasie zabaw. Uczeń nie stwarza sytuacji konfliktowych ani problemów wychowawczych. Nie inicjuje kontaktów z innymi uczniami, nie nawiązuje przyjaźni rówieśniczych, ale lubi przebywać wśród rówieśników, obserwować ich, lubi pomagać rówieśnikom w sprzątaniu po zabawie czy pracy stolikowej. Jest akceptowany przez rówieśników. Pomimo zaproszeń rówieśników do wspólnej zabawy nie podejmuje działania, odpowiadając „nie”. Pracuje w dobrym tempie choć nie zawsze starannie i dokładnie. Podczas zajęć edukacyjnych jest grzeczny, chętnie bierze udział w zajęciach. Nie posługuje się mową werbalną. Nie wykazuje potrzeby komunikowania się z otoczeniem. Komunikuje jedynie potrzeby fizjologiczne. Uczeń jest samodzielny w zakresie czynności samoobsługowych.
Z pomocą nauczyciela układa wyrazy z rozsypanek literowych i sylabowych. Wykonuje wybrane ćwiczenia sprawności grafomotorycznej. Odwzorowuje wyrazy i krótkie teksty, posługuje się literami drukowanymi. Potrafi przepisać wyrazy z tablicy. Bardzo lubi układać różnego rodzaju układanki, puzzle oraz pracę z komputerem. Układa samodzielnie pory roku, dni tygodnia i miesiące.
Wspólnie z nauczycielem dokonuje systematycznej obserwacji pogody i zjawisk przyrodniczych, potrafi wskazać składniki pogody i rodzaje opadów. Zna cały alfabet, obraz graficzny cyfr. Wskazuje figury geometryczne, kolory, części ciała. Potrafi rozpoznać zwierzęta, owoce, warzywa oraz przedmioty codziennego użytku. Porównuje i porządkuje przedmioty według określonej cechy. Uczeń chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych. Bardzo lubi słuchać piosenek. Chętnie bierze udział w zajęciach ruchowych.

wychowawca

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.