X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48199
Przesłano:

Opinia o uczniu z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Klasa: VII
Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne:

P. w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do klasy integracyjnej VII w ... . Posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ucznia
z autyzmem wydane przez .... do końca edukacji w szkole podstawowej.
Na lekcjach korzysta z pomocy nauczyciela współorganizującego kształcenie.
P. – zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu – realizuje zajęcia rewalidacyjne
w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Na zajęciach prowadzone są działania ukierunkowane na kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie procesu kształcenia poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji, rozwijanie komunikacji werbalnej, doskonalenie podstawowych technik szkolnych.
Uczeń jest samodzielny, dobrze radzi sobie w środowisku szkolnym. Uważnie obserwuje rówieśników i jest zainteresowany ich relacjami. Sam nie nawiązuje z nimi kontaktów, bliższe relacje łączą go z jedną koleżanką, z którą siedzi w ławce na wszystkich lekcjach. Na przerwach najczęściej spędza czas samotnie, niekiedy rozmawia z tą dziewczynką. Respektuje reguły zachowania w grupie. Bardzo rzadko się denerwuje, potrafi opanować emocje.
Na zajęciach rewalidacyjnych bardzo chętnie wykonuje zaproponowane ćwiczenia. Lubi gry dydaktyczne, układanki, puzzle, krzyżówki oraz programy komputerowe. Pochwały motywują go do pracy. Udoskonalił umiejętności zawarte w indywidualnym programie zajęć rewalidacyjnych w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości i pamięci wzrokowej. Usprawnił koncentrację uwagi, ale wciąż należy pracować nad tą umiejętnością. W znacznym stopniu uległy poprawie funkcje językowe, wzbogacił słownictwo czynne
i bierne.
W dalszym ciągu zasadne jest rozwijanie u chłopca umiejętności komunikowania się
z otoczeniem, nawiązywania relacji z rówieśnikami, współdziałania w grupie, rozumienia znaczenia przenośni i żartów. W pracy z P. trzeba położyć nacisk na kompetencje emocjonalno – społeczne: analizować konteksty sytuacji społecznych, kształcić umiejętność odczytywania intencji i emocji innych osób oraz adekwatnego reagowania na krytykę
i właściwego wyrażania jej. Należy doskonalić umiejętność konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych z większą poprawnością, grafomotorykę oraz umiejętności matematyczne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.