X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48271
Przesłano:
Dział: Języki obce

Meine Familie

Scenariusz lekcji języka niemieckiego
dla uczniów klasy pierwszej technikum

Thema: Meine Familie.

Lekcja ta jest wprowadzeniem w nowy temat o rodzinie.
Liczba uczniów w grupie wynosi od 10 do15 osób.

Cel ogólny

Uczeń
 zna nazwy członków rodziny
 określa stopień pokrewieństwa
 opowiada o rodzinie na podstawie tabeli z umieszczonym w niej słownictwem podając wiek, zawód i hobby członków rodziny oraz opisuje ich wygląd i cechy charakteru
 zna liczebniki główne od 20 do 100
 stosuje rodzajniki określone w mianowniku
 potrafi poprawnie odmieniać czasowniki
 stosuje zaimki dzierżawcze

Metody pracy na zajęciach

 metoda podająca (wykład nauczyciela)
 ćwiczenia praktyczne
 techniki mnemotechniczne

Formy pracy uczniów

 samodzielna
 grupowa
 zbiorowa

Środki dydaktyczne
 multimedialne (komputer, rzutnik, ekran, Internet)
 karty pracy (dla każdego ucznia wydrukowana tabela ze słownictwem i pytaniami do opisu)

Przebieg zajęć

1. Część wprowadzająca (5 minut)

Nauczyciel po niemiecku wita grupę, zadaje uczniom standardowe pytania odnośnie samopoczucia, godziny, przedmiotów, które lubią, kolorów flag oraz języków używanych w poszczególnych krajach. Pytając sprawdza na ile zostały opanowane zwroty na poprzednich kilku zajęciach. Np.:

Wie ist die Flagge von Deutschland?
Wo liegt Berlin?
Wie geht es dir?
Wie spat ist es?
Woher kommst du?
Wo spricht man Japanisch?

Pytania te są z zakresu materiału, jaki był przerabiany
od początku roku szkolnego i są zadawane uczniom na
każdej lekcji w części wprowadzającej do nowego tematu.

Uczniowie odpowiadają po niemiecku, przygotowują się do ćwiczeń leksykalnych.

Następnie nauczyciel sprawdza listę obecności (1minuta)

Nauczyciel zapisuje po niemiecku na tablicy temat lekcji, objaśnia cel lekcji: „Dzisiaj nauczymy się przedstawiać swoją rodzinę” i tłumaczy podstawowe słownictwo, które również zapisuje na tablicy. Np.:

die Familie-rodzina
meine Familie-moja rodzina
die Familienmitglieder-członkowie rodziny

Uczniowie przepisują do zeszytów temat i słownictwo.

2. Część właściwa (30 minut)

Nauczyciel poprzez prezentację w PowerPoint przedstawia uczniom członków rodziny po niemiecku. Uczniowie widząc obrazek i słówko pod nim, wiedzą kogo on przedstawia, nauczyciel w tym czasie mówi po niemiecku, kto jest na obrazku, co umożliwia uczniom zapoznanie się z wymową danego słówka. W ten sposób uczniowie skojarzeniowo zapamiętują słówko do danego obrazka. Następnie pojawiają się same obrazki, zadaniem uczniów jest nazwać poszczególne osoby. W ten sposób szybciej zapamiętują słownictwo.

Następnie pojawiają się same obrazki, zadaniem uczniów jest nazwać poszczególne osoby. W ten sposób szybciej zapamiętują słownictwo.

Nauczyciel stosując obrazowe porównania wyjaśnia, w jaki sposób będzie przebiegać nauka, wyświetla na projektorze tabelkę, z której uczniowie będą musieli korzystać przy opisie rodziny. Na tablicy podaje pomocnicze zdania, aby ułatwić uczniom opis rodziny. Na niebiesko zapisuje zwroty pomocnicze przy opisie członków rodziny rodzaju męskiego, na czerwono rodzaju żeńskiego. W ten sposób uczniowie lepiej zapamiętują właściwy zaimek dzierżawczy dla danej osoby.

TABELKA DO ZADANIA:

Każdy uczeń otrzymuje na kartce A4 tabelkę ze słownictwem do opisu rodziny, pod tabelą zostały dodatkowo zapisane zwroty i słownictwo
do wykorzystania w opisie rodziny. Na podstawie tych
informacji uczniowie opisują każdego członka rodziny.

Uczniowie opisują po 5 minutowym zapoznaniu się z treścią tabelki rodzinę.

Nauczyciel wyświetla na koniec zadania pytania, na które uczniowie musza odpowiedzieć. Np.:

Wie verbringst du die Zeit mit deiner Familie?
Wer gehört zu deiner Familie?

Uczniowie odpowiadają na pytania.
3. Część końcowa (ok. 9 minut)

Nauczyciel sprawdza ponownie na podstawie wyświetlanych obrazków z członkami rodziny, czy uczniowie zapamiętali słownictwo. Następnie wyświetla zadanie polegające na dopasowaniu do siebie par. Np.:

die Oma + der Opa
die Mutter + der Vater

Uczniowie chętni zgłaszają się wykonując zadanie, nauczyciel ewentualnie gdy jest konieczność koryguje i poprawia.

Na podsumowanie lekcji nauczyciel pyta jedną osobę z klasy z opisu jednego dowolnego członka rodziny z tabeli.

Nauczyciel rozdaje pracę domową, w ramach uzupełnienia tematu polegającą na przygotowaniu się dodatkowo z pytań dotyczących rodziny:

Wie ist deine Kindheit?
Welche Pflichten hast du zu Hause?
Welche Pflichten haben andere Familienmitglieder?
Wie viele Geschwister hast du?
Wie heißen deine Eltern?
Wie viele Enkeln hat deine Oma?

Nauczyciel żegna się z uczniami po niemiecku i życzy im miłego dnia.

Tschüs! Auf Wiedersehen!
Schönen Tag und bis morgen!

Scenariusz opracowała na podstawie swoich zajęć: Anna Subalska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.