X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48268
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program nauczania języka angielskiego w tzw. "klasie sportowej"

Wprowadzenie
Program przewidziany jest do realizacji w szkole podstawowej w tzw. „klasie sportowej” w ramach dodatkowej godziny dydaktycznej będącej rozszerzeniem obowiązującej siatki godzin w klasie z podstawowym zakresem nauczania języka angielskiego.
Począwszy od klasy czwartej w ramach liczby godzin praktycznej nauki języka, 1 dodatkowa godzina tygodniowo będzie poświęcona na zajęcia związane ze sportem.
W ostatnich latach znajomość języka obcego stała się niezwykle ważna. Z tego powodu posługiwanie się polsko-angielskim nazewnictwem np. w szermierce wydaje się być bardzo potrzebne dla uczniów, którzy są zainteresowani lub być może wiążą swoją przyszłość z tą dyscypliną sportową.

Założenia metodyczne:
Uczeń jest jednostką społeczną zdolną do podejmowania decyzji, ambitną, aktywnie uczestniczącą w zajęciach lekcyjnych, sumiennie pracującą, reprezentującą szkołę w zawodach sportowych, dążącą do osiągnięcia celów nauczania określonych w programie.
Nauczyciel stanowi pomoc w osiąganiu wyznaczonych celów. Planuje i dobiera formy i metody pracy, dzięki którym uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i pogłębiają wiedzę o sporcie w języku obcym. Nauczyciel motywuje ucznia do aktywnej pracy na zajęciach lekcyjnych, umożliwia zaprezentowanie wiedzy na forum klasy.

Warunki realizacji programu:
Program ten przewidziany jest do pracy z uczniami klasy szermierczej z poszerzonym językiem angielskim i zakłada jedną dodatkową tygodniowo godzinę języka angielskiego w ramach tak zwanej lekcji „sportowej”.

Metody pracy:
Metoda audiowizualna (zdjęcia, filmy, programy multimedialne)
Metoda komunikacyjna (wywiad, portfolio)
Total Physical Response (reagowanie ciałem)
Metoda aktywizująca (burza mózgów, projekty, rzymski pokój, gry językowe)

Formy pracy:
Indywidualna
W parach
W grupach
Praca całą klasą

Techniki nauczania:
Uzupełnianie luk w tekstach
Odgrywanie ról - drama
Rozsypanki wyrazowe
Opis obrazka
Projekty
Zadawanie pytań i odpowiadanie na nie – wywiad
Zadania prawda/fałsz
Dopasowywanie ilustracji do usłyszanego i przeczytanego tekstu
Pytania wielokrotnego wyboru
Powtarzanie
Praca z filmem/nagraniem

Pomoce naukowe:
Projektor
Komputer
Programy interaktywne
Plakaty
Zdjęcia
Realia
Płyty CD/DVD

Cele programowe
Cele ogólne:
- rozwijanie ciekawości poznawczej, aktywności intelektualnej uczniów,
- zapoznanie uczniów ze słownictwem związanym ze sportem,
- rozwijanie umiejętności samooceny, pracy w grupie, uczenia się,
- umacnianie motywacji w uczniach,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym.
Cele szczegółowe:
- zapoznanie uczniów ze słownictwem związanym z szermierką, przyswojenie oraz reagowanie na komendy obowiązujące w tej dyscyplinie sportowej,
- rozumienie przepisów w szermierce w języku angielskim,
- zapoznanie uczniów z wiedzą ogólną o sporcie, historią poszczególnych dyscyplin,
- przedstawienie informacji o Igrzyskach Olimpijskich,
- zapoznanie uczniów z popularnymi dyscyplinami sportowymi w krajach anglojęzycznych,
- zwiększenie zasobu słownictwa z zakresu sportu,
- przygotowanie uczniów do wykorzystania języka obcego w sytuacjach życiowych,
- rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim, w piśmie i mowie,
- zapoznanie uczniów z przepisami i słownictwem w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce, lekkoatletyce.

Treści programowe:
Punktem wyjścia zakresu tematycznego w klasie czwartej jest szermierka. W dalszej kolejności piłka nożna, koszykówka, siatkówka i lekkoatletyka. Ujęte w programie treści podzielone są na bloki tematyczne. Realizacja programu przebiega w oparciu o treści nauczania przewidziane do klasy sportowej.

Tematy
Szermierka:
Wstęp do zajęć, zapoznanie z tematyką
Historia szermierki
Odzież ochronna, sprzęt szermierczy.
Przepisy w szermierce
Znani szermierze z Polski i ze świata.
Szermierka w Polsce.
Konkurencje szermiercze: floret, szpada, szabla
Plansza szermiercza
Sędziowanie w szermierce. Środki dyscyplinarne.
Formy grzecznościowe.
Postawa szermiercza, działania szermiercze – techniki szermierki
Kategorie zawodników.
Szermierka sportowa a jej inne formy.
Szkoły szermierki
Szermierka na igrzyskach olimpijskich

Sport:
Historia sportu
Sport – różne dyscypliny sportowe
Igrzyska olimpijskie
Sport w Wielkiej Brytanii
Sport w Stanach Zjednoczonych
Sport w Australii
Sport w Szkocji i Irlandii
Sport w Kanadzie
Ulubiony sportowiec

Piłka nożna:
Wstęp do zajęć, zapoznanie z tematyką
Historia piłki nożnej
Odzież ochronna, sprzęt piłkarski
Przepisy w piłce nożnej
Znani piłkarze z Polski i ze świata
Piłka nożna w Polsce
Liga Mistrzów. Liga Europy
Boisko piłkarskie
Sędziowanie w piłce nożnej. Środki dyscyplinarne
Taktyka
Akademie piłkarskie
Piłka nożna na igrzyskach olimpijskich
Piłka nożna w Europie
Piłka nożna w Ameryce Północnej i Południowej
Piłka nożna w Azji i Afryce

Koszykówka:
Wstęp do zajęć, zapoznanie z tematyką
Historia koszykówki
Odzież ochronna, sprzęt koszykarski.
Przepisy w koszykówce
Znani koszykarze z Polski i ze świata
Koszykówka w Polsce
Boisko do koszykówki
Sędziowanie w koszykówce. Środki dyscyplinarne.
NBA
Koszykówka na igrzyskach olimpijskich

Siatkówka:
Wstęp do zajęć, zapoznanie z tematyką
Historia siatkówki
Odzież ochronna, sprzęt siatkarski
Przepisy w siatkówce
Znani siatkarze z Polski i ze świata.
Siatkówka w Polsce.
Boisko siatkarskie
Sędziowanie w siatkówce. Środki dyscyplinarne
Siatkówka na igrzyskach olimpijskich

Lekkoatletyka:
Wstęp do zajęć, zapoznanie z tematyką
Historia lekkoatletyki
Dyscypliny
Igrzyska olimpijskie
Znani Polacy
Lekkoatletyka w Polsce i na świecie.

Samoocena:
Umiejętność przeprowadzenia samooceny jest bardzo istotna w procesie uczenia. Systematyczne wdrażanie uczniów do samooceny ma wiele zalet np. pokazuje uczniom ich mocne i słabe strony, motywuje do dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.