X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48114
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela dyplomowanego. Wrzesień 2021 - Styczeń 2022

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego. Wrzesień 2021 – Styczeń 2022.

Bogusława Bąk
Nauczyciel języka angielskiego
Na bieżąco przez cały pierwszy semestr:
1. Doskonaliłam pracę zawodową i pogłębiałam wiedzę stosując ją w celu podnoszenia jakości pracy szkoły. Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, webinariach:
• Szkolenie – Od chińczyka do escape room. Akademia GWO. 15.11.2021.
• Webinarium – Zespół uzależnienia dziecka od Internetu – diagnoza i zapobieganie. Platforma Edukacyjna Nauczycieli. 17.11.2021.
• Szkolenie – Jak pielęgnować czy odzyskać pasję? Profilaktyka wypalenia zawodowego. Akademia GWO. 7.12.2021.
• Szkolenie online – Depresja, a depresyjność. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie. 19.12.2021.
• Webinarium – Ukryty geniusz, czyli jak odkryć mocne strony ucznia. Platforma Edukacyjna Nauczycieli. 11.01.2022.
• Szkolenie online – TIK w pracy nauczyciela. Wordwall – twórz indywidualne ćwiczenia dla swojej klasy. Waldemar Grabowski. 18.01.2022.
• Webinarium – Wideo w Canvie. Akademia Genialnego Nauczyciela. 27.01.2022.
2. Systematycznie śledziłam literaturę metodyczną i dydaktyczną, korzystałam z zasobów biblioteki własnej oraz portali internetowych wzbogacając własną wiedzę.
3. Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zespołach.
4. Uczestniczyłam w posiedzeniach zespołów IPET.
5. Zorganizowałam i przeprowadziłam następujące konkursy szkolne:
• Szkolny Konkurs Języka Angielskiego na Plakat Halloween w klasie IV.
• Szkolny Konkurs Języka Angielskiego Christmas card.
6. Zorganizowałam i przeprowadziłam Europejski Dzień Języków Obcych.
7. Przygotowałam krótkie notatki i zdjęcia z tych wydarzeń, umieszczając je na szkolnej stronie.
8. Przygotowałam uczniów klas ósmych do Kuratoryjnego Konkursu z Języka Angielskiego.
9. Korzystałam z Internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji (strony Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej).
10. Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

11. Wykorzystywałam technologię komputerową przy organizowaniu własnego warsztatu pracy:

• Opracowałam harmonogram przedmiotowego Zespołu Języków Obcych na rok szkolny 2021/2022.
• Opracowałam plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego oraz sprawozdanie z jego realizacji.
• Używałam nowoczesne metody, programy komputerowe, narzędzia komunikacji, tablicę interaktywną, e-materiały
• Prowadziłam lekcje zdalne oraz stacjonarne dla uczniów z wykorzystaniem platformy Teams, na których udostępniałam przygotowane prezentacje, filmy, aplikacje Wordwall, Genially, Learning Apps, platformę eDesk Pearson
• Komunikowałam się za pomocą Internetu z rodzicami, nauczycielami i uczniami – dziennik elektroniczny Vulvan, platforma Edukacyjna Teams.
• Tworzyłam dokumenty dydaktyczne takie jak: karty pracy, sprawdziany, kartkówki, quizy, dyplomy, prezentacje multimedialne oraz materiały na gazetkę w gablocie szkolnej przy sali lekcyjnej 55 – Back to school, Europejski Dzień Języków Obcych.
12. Dostosowałam się do zaleceń PPP poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia.
13. Przeprowadziłam zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas VII i VIII.
14. Konsultowałam się z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.
15. Sprawowałam opiekę nad klasą 8d podczas wycieczki szkolnej do Energylandi.
16. Pogłębiałam wiedzę w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów uczniów. W tym celu uczestniczyłam w wyżej wymienionych szkoleniach oraz przeczytałam artykuły edukacyjne na portalach:
• portal.librus.pl/szkola/artykuly/rozpoznawanie-zachowan-trudnych-u-dzieci-i-mlodziezy
• https://szkolnictwo.pl/index.php?id=pu431
• szkola-podstawowa.edu.pl/zachowania-trudne-uczniow

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.