X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47789
Przesłano:
Dział: Samoocena

Karta samooceny umiejętności ucznia klasy 3

Imię i nazwisko........................................
Dokonaj samooceny używając odpowiedniego koloru-zielony(tak/umiem/), żółty(mylę się, potrzebuję pomocy/muszę utrwalić ), czerwony (nie/nie umiem)

l.p. Umiejętność Samoocena
EDUKACJA POLONISTYCZNA
1. Zawsze z uwagą słucham wypowiedzi dorosłych i rówieśników.
2. Wypowiadam się na zadane tematy. Używam zdań złożonych.
3. Czytam nowe teksty płynnie.
4. Czytam teksty ze zrozumieniem.
5. Czytam różne książki (w tym lektury).
6. Zna różne teksty literackie: opowiadanie, baśń, legendę, wiersz, teksty
popularnonaukowe, komiksy.
7. Systematycznie korzystam z biblioteki.
8. Recytuję wiersz zgodnie z ustalonymi kryteriami.
9. Piszę czytelnie i starannie.
10. Znam zasady ortograficzne.
11. Przepisuję bezbłędnie.
12. Bezbłędnie piszę ze słuchu i z pamięci.
13. Potrafię napisać krótką notatkę/ogłoszenie.
14. Potrafię napisać zaproszenie.
15. Potrafię napisać życzenia.
16. Porządkuję wyrazy w kolejności alfabetycznej według pierwszej i drugiej litery.
17. Wyróżniam w wyrazach samogłoski i spółgłoski.
18. Rozpoznaję wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy o znaczeniu bliskoznacznym.
19. Rozróżniam rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki.
20. Potrafię rozwinąć zdanie.
21. Rozpoznaję zdanie oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe.

EDUKACJA MATEMATYCZNA
22. Bezbłędnie dodaje i odejmuje w zakresie 100.
23. Bezbłędnie mnożę i dzielę w zakresie 100.
24. Samodzielnie rozwiązuję proste zadania tekstowe
25. Samodzielnie rozwiązuje złożone zadania tekstowe
26. Wskazuję liczby parzyste i nieparzyste.
27. Mierzę i rysuję odcinki o długości wyrażonej w centymetrach i milimetrach.
28. Rozpoznaję monety i banknoty.
29. Znam nazwy dni tygodnia i miesięcy.
30. Zapisuje liczby od 1-12 za pomocą znaków rzymskich.
31. Zapisuję daty trzema sposobami.
32 Znam liczbę dni w poszczególnych miesiącach.
33. Odczytuję i zaznaczam godziny na zegarze w systemie dwudziestoczterogodzinnym.
34. Wykonuje obliczenia kalendarzowe i zegarowe i pieniężne.

EDUKACJA PRZYRODNICZA
35. Potrafię opisać sposoby odżywiania się zwierząt.
36. Wiem, na czym polega praca: sadownika, rolnika, ogrodnika, pszczelarza.
37. Wiem, jakie spotyka się zagrożenia wynikające z działalności człowieka (palenie śmieci, wypalanie łąk, kłusownictwo, hałas).
38. Rozumiem, na czym polegają zagrożenia ze strony przyrody: (huragan, lawina, śnieżyca).
39. Rozróżniam i nazywam charakterystyczne cechy krajobrazów Polski (krajobraz nadmorski, górski, nizinny).
40. Potrafię wyjaśnić jak funkcjonuje przyroda w różnych porach roku.
41. Potrafię omówić znaczenie lasu dla człowieka.
42 Wiem, jaki jest wpływ przyrody nieożywionej ( skały i minerały: glina, węgiel, sól) na życie ludzi, zwierząt i roślin.
43. Wskazuję na mapie fizycznej Polski kierunki świata.
44. Umiem opisać życie w ekosystemie pola i zbiorników wodnych ( wymienia nazwy podstawowych zwierząt i roślin.

EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA
45. Kreatywnie i estetycznie wykonuje wszystkie prace.
46. Rozpoznaję wybrane dziedziny sztuki: architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę.
EDUKACJA MUZYCZNA
47. Potrafię zaśpiewać hymn Polski i szkolny.
48. Potrafię zaśpiewać gamę.
49. Potrafię zaśpiewać 3 poznane piosenki.

EDUKACJA INFORMATYCZNA
50. Potrafię korzystać z podstawowych funkcji komputera oraz obsługiwać programy komputerowe Word, Paint, PowerPoint.
51. Potrafię w miarę potrzeb korzystać z Internetu jako źródła informacji.
52. Przestrzegam bezpieczeństwa w internecie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.