X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50793
Przesłano:
Dział: Samoocena

Samoocena nauczyciela

KARTA SAMOOCENY NAUCZYCIELA
roku szkolnym 2020/2021

.../staż pracy 5 lat/ wychowawca w przedszkolu
imię i nazwisko nauczyciela/staż pracy/wychowawstwo

Proszę przy wybranej odpowiedzi postawić X i dodać opis, jeśli trzeba
Lp. Zadania X Opis Uwagi
Dyrektora
1. Wdrażam/Wdrożyłam(-em) innowację pedagogiczną lub inny program.
(proszę podać nazwę i termin)

X Wdrażam innowację
Piękna Nasza Polska Cała (wrzesień 2020
- czerwiec 2021)
Ekokulturalne Przedszkole – projekt ekologiczny (wrzesień – styczeń 2021)
Czyściochowe przedszkole – program edukacyjny dla przedszkoli (luty – marzec)

2. Prowadziłam(-em) zajęcia pozalekcyjne (jakie? ile godz./tyg.?)

X
-
3. Przygotowałam(-em) uczniów do olimpiady/ konkursu/zawodów na etapie:
- szkolnym
- międzyszkolnym,
- powiatowym,
- wojewódzkim,
- okręgowym,
- centralnym/ogólnopolskim
(proszę podać nazwę, ucznia, efekt)
- przygotowanie do konkursu recytatorskiego organizowanego przez Przedszkole przy SP w Tursku pt:
„Piękna nasza Polska cała”, H. Jędrzejak, Z. Klaczyńska
- przygotowanie do ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt: „Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty” organizowanego przez Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim

4. Prowadziłam(em) lekcje z wykorzystaniem form i metod aktywizujących oraz środków multimedialnych (jakich najczęściej?) Metoda Dobrego Startu; Drama; Metoda projektu; aktywnego słuchania Batii Strauss; ruchu rozwijającego W. Sherborn; burza mózgów; wystawa, pokaz, metoda projektu; korzystanie z rzutnika, Internetu, YouTube, canva, genially,

5. Dzieliłam(-em) się wiedzą i umiejętnościami z nauczycielami i innymi osobami:
(proszę podać formę i datę) - swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z innymi osobami podczas zebrania przedmiotowego zespołu wychowania przedszkolnego
6. Uczestniczyłam(-em) w pracy zespołu:
- przedmiotowego,
- wychowawczo-profilaktycznego,
- zadaniowego,
- innego
(proszę podać nazwę i funkcję) ● Przedmiotowy Zespół Wychowania Przedszkolnego - członek
● Zadaniowy Zespół do przeprowadzenia Ewaluacji Wewnętrznej - przewodniczący
7. Uczestniczyłam (-em) w formach doskonalenia zawodowego:
- warsztatach metodycznych,
- konferencjach metodycznych,
- kursach doskonalących,
- kursach kwalifikacyjnych,
- WDN,
- studiach podyplomowych,
- innych
( proszę podać nazwę i datę)

X Szkolenie dotyczące pracy szkoły w oparciu o platformę MS TEAMS (05.10.2020)
Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole Kurs on – line (5.10.2020)
Genially bez tajemnic – kurs dla początkujących (6.10.2020)
Niedostosowanie społeczne u dzieci i młodzieży kurs – webinar (8.10.2020)
Szkolenie z inspektorem od BHP (15.10.2020)
Kodowanie na dywanie – webinar (15.11.2020)
Kodowanie na dywanie – kształtujemy kompetencje kluczowe (15.11.2020)
Clasroom – pierwsze kroki w Gsuite (21.11.2020)
Wirtualna Gazetka Szkolna - szkolenie online dla administratorów szkolnych (14.01.2021)
Po staremu i po nowemu – nauka czytania i pisania dzieci 6 – letnich w przedszkolu (11.02.2021)
Mała motoryka – ćwiczenia. Naturalne pomoce i masy plastyczne (1.03.2021)
Jak wspierać koncentrację uwagi u dzieci? Wskazówki i ćwiczenia (29.03.2021)
Symulacja zmysłu wzroku i zabawy świato – cieniowe (12.04.2021)
Szkolenie Metoda porannego kręgu, czyli o stymulacji polisensorycznej (15.04.2021)
Aspekt leworęczności w rozwoju grafomotorycznym dziecka (19.04.2021)
Metody aktywizujące w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i klas I -III (14.05.2021)

8. Współpracowałam(-em) ze środowiskiem lokalnym
(proszę podać nazwę podmiotu i charakter współpracy) Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie – wizyta w przedszkolu, zapoznanie z pracą policjanta, pogadanka o bezpieczeństwie. (7.10.2020)
Zespół Pieśni i Tańca Tursko – wypożyczenie strojów do występów (25.11.2020)
Biblioteka szkolna – promowanie czytelnictwa (23.11.2020, 17.02.2021)
Publiczna Biblioteka Gminy – XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
(31.05.2021)
9. Prowadziłam(-em) lub współtworzyłam(-em):
- szkolną stronę internetową,
- kronikę szkoły,
- gazetkę szkolną,
Publikowałam(-em) materiały dydaktyczne (internet, książki, czasopisma itp.). - prowadzę szkolną stronę internetową
- współtworzę profil Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na FB
Publikowałam w grupach tematycznych na FB relacje z działań projektowych/zadań
10. Współorganizowałam(-em) czas wolny uczniom: imprezy, wyjścia, wyjazdy, inne
(proszę podać termin, nazwę lub miejsce)
-
11. Angażowałam(-em) swoich uczniów do zadań:
a) klasowych,
b) szkolnych,
c) pozaszkolnych
(proszę podać nazwę i termin) a) wdrażanie do obowiązków dyżurnego (cały rok); nagranie spotu „Dbajmy o naszą planetę” z okazji Dnia Ziemi (kwiecień); założenie ogrodu na parapecie (marzec), założenie hodowli fasoli (marzec); wspieranie ptaków w czasie zimy(od grudnia do luty); Tworzenie Zielnika – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Ale Zielnik!” (maj, czerwiec)
Zadania klasowe: wrzesień:
Dzień Przedszkolaka; Dzień Chłopaka; Powitanie Jesieni;
Październik:
Dzień Dziewczynki; Dzień Chleba;
Pieczenie ciasteczek; Dzień Dyni;
Listopad:
„W starym kinie”; Apel z okazji Święta Niepodległości; Dzień Praw Dziecka; Dzień Pluszowego Misia; Andrzejki;
Grudzień: Mikołajki; Wigilia grupowa
Styczeń:
Dzień Kubusia Puchatka; Dzień popcornu; Dzień Babci i Dziadka;
Luty:
Czyściochowe Przedszkole; Dzień Pizzy; Tłusty Czwartek; Bal Karnawałowy; Walentynki; Dzień Kota; Dzień Dinozaura
Marzec:
Dzień Kobiet; Pierwszy Dzień Wiosny; Zajączek;
Kwiecień:
Dzień Ziemi; Dzień Książki – zorganizowanie Kącika Książki Patriotycznej
Maj:
Pokaz Mody Patriotycznej; Fotobudka ze strojem regionalnym; Dzień Mamy i Taty; XX Tydzień Czytania Dzieciom;
Czerwiec:
Dzień Dziecka;
Spotkanie z Bartkiem Szymoniakiem; Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego
b) sadzenie drzew na terenie szkolno – przedszkolnym (maj)
c) Akcja Góra Grosza (od do czerwca)
Zbieranie nakrętek (od do czerwca)

12. Nie zrealizowane przydzielone zadania
( proszę podać przyczynę) -
13. Podejmowałam(-em) się innych zadań niż przydzielone
(proszę podać przykłady ) Publikowanie fotorelacji z prowadzonych zajęć projektowych w intrenecie na stronie „Bliżej Przedszkola”
14. Dbałam(-em) o warsztat pracy
(proszę podać jak?) Uczestniczyłam w szkoleniach wzbogacających mój warsztat pracy, kupowałam pomoce dydaktyczne wzbogacając warsztat pracy, uczyłam się korzystania z nowych narzędzi elektronicznych, na bieżąco śledziłam strony i blogi poświęcone edukacji przedszkolnej (Famiga, Pani Monia, Bliżej Przedszkola), jestem członkiem grup tematycznych na FB i śledzę na bieżąco ciekawe propozycje edukacyjne dla dzieci typu piosenki, wierszyki, tańce, prace plastyczne.
- wymieniałam doświadczenia na comiesięcznych spotkaniach zespołu edukacji przedszkolnej,
- przygotowywałam dekoracje na gazetki tematyczne w sali, gazetki z pracami dzieci,
- przygotowywałam pomocy dydaktycznych do zajęć,
- prowadziłam dokumentację pracy
- przygotowywałam pisemną ocenę postępów dzieci (trzy razy w roku)
15. Posiadam stopień awansu zawodowego:
- stażysta,
- kontraktowy,
- mianowany,
- dyplomowany Kontraktowy

16. Posiadam ocenę pracy lub dorobku zawodowego:
- dobrą,
- wyróżniającą,
- pozytywną
(proszę podać datę ostatniej oceny) Nie mam oceny dorobku zawodowego
17. Dyscyplina pracy.

Proszę ocenić swoje cechy w skali od 1 do 5
(5 – ocena maksymalna):

a) punktualność w rozpoczynaniu lekcji:
1 2 3 4 5

b) systematyczność oceniania:
1 2 3 4 5

c) terminowość i rzetelność w prowadzeniu
dokumentacji szkolnej:
1 2 3 4 5

d) terminowość w realizacji zadań:
1 2 3 4 5

e) regulaminowe pełnienie dyżurów :
1 2 3 4 5

a)
18. Stopień realizacji podstawy programowej i programu nauczania:
a) zrealizowane zgodnie z rozkładem materiału,
b) niezrealizowane
(proszę podać klasy, przyczyny i sposób rozwiązania problemu) Realizowane zgodnie z rozkładem materiału.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.