X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47716
Przesłano:

Przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX wieku. Scenariusz lekcji historii w kl. 8

CELE LEKCJI :
Uczeń :
- wyjaśnia terminy : rewolucja , rewolucja obyczajowa , pacyfizm , feminizm , segregacja rasowa ,
- określa początek powojennej rewolucji naukowo-technicznej
- sytuuje rok 1964-zniesienie segregacji rasowej w USA , w ramach chronologicznych ( wiek, połowa)
- przedstawia przyczyny przemian społecznych i kulturowych w II poł XX w.
- omawia gł. Cechy rewolucji obyczajowej i jej skutki
- wyjaśnia terminy : WOODSTOCK , rewolucja seksualna
- wymienia przykłady zespołów rockowych , wokalistów którzy mieli wpływ na kształtowanie się kultury młodzieżowej lat60. I 70.
METODY :
- elementy wykładu ,
- rozmowa nauczająca
- praca z tekstem źródłowym
- praca z tekstem podręcznika
- praca z tekstem ilustracyjnym
-prezentacja
FORMY PRACY :
-indywidualna , grupowa , zbiorowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
- podręcznik WCZORAJ I DZIŚ 8 ( s.148-153)
- karty pracy ( przygotowane przez nauczyciela ),
- encyklopedia , słownik terminów historycznych
- mapa polityczna świata
- komputer , rzutnik , internet ,
- stacjonarny aparat telefoniczny ( popularny w l. 70-90tych)
- walkman , kasety magnetofonowe z muzyką popularną w l.60-70tych
-kaseta VHS
PRZEBIEG LEKCJI :
1. Sprawy organizacyjno –porządkowe
2. Faza realizacyjna :
Dyżurny uczeń rozdaje wszystkim karty pracy
Nauczyciel :
Szybki rozwój środków masowego przekazu , głównie telewizji , który prowadzi do tego , że duże grupy ludzi mają łatwy dostęp do informacji , rozrywki - ten rozwój który narodził się w wyniku rewolucji naukowo - technicznej miał swój początek około 20 lat po II wojnie światowej , czyli określmy od kiedy :
- uczniowie w pkt. Karty pracy wpisują rok zakończenia wojny , dodają 20 . Otrzymany wynik :
1965 r. umiejscawiają w ramach chronologicznych : wiek i jego połowa –np. jeden uczeń dokonuje obliczeń na tablicy pozostali wpisują do karty pracy
Nauczyciel zwraca się z pytaniem do uczniów :
Co to takiego rewolucja ? Czy potrafimy powiedzieć własnymi słowami ?
Jeśli uczniowie mają trudność z odpowiedzią nauczyciel proponuje wykorzystanie encyklopedii , słownika : uczniowie w grupach po kilka osób szukają wyjaśnienia hasła . Czytają głośno ( przedstawiciel grupy ) po czym wybrane ( najbardziej zrozumiałe ) zapisują w karcie pracy
Np. taką definicję :
REWOLUCJA –
Znaczenie słowa – z łaciny REVOLUTIO to przewrót czyli znacząca zmiana , która zazwyczaj zachodzi w stosunkowo krótkim czasie

Rewolucyjne zmiany kulturowe i społeczne swój początek mają w Ameryce Północnej ( gdzie nie było działań wojennych ) i Europie Zachodniej ( która przechodziła w tym okresie swój intensywny rozwój ) Pokażmy na mapie te obszary . Jeden z uczniów podchodzi do mapy i wykonuje polecenie
( jeśli nie ma chętnych nauczyciel może wskazać lub wyznaczyć ucznia w wyniku losowania np.szczęśliwy numerek )
Nauczyciel:
Młodzi ludzie , pokolenie , które urodziło się po II wojnie chce żyć bez barier , ograniczeń , ram , obowiązków , które narzuca im pokolenie rodziców , w różnych dziedzinach życia ograniczenia stawia także religia .Doprowadza to zmian w życiu , możemy podzielić je na :
Uczniowie czytają , o jakie zmiany chodzi ( mają je umieszczone w kartach pracy , które dostają na początku lekcji )
I ZMIANY OBYCZAJOWE
a. Zmiana pozycji małżeństwa , popularność związków nieformalnych , pozamałżeńskich
b. Wzrost liczby rozwodów
c. Pojawia się trzeci model pary – homoseksualny
W roku 1989 , Dania jako pierwszy kraj na świecie zalegalizowała taki związek
d. Wzrost liczby SINGLI ( stara panna/ kawaler)
e. Wzrost niezależności kobiet , które chcą się realizować zawodowo i odchodzą od układu : DOM i DZIECI co przyczynia się do : ( patrz na f i niżej )
f. Większa kontrola urodzeń ( bo –patrz : g)
g. Wprowadzona zostaje dopuszczalność aborcji
h. Pojawiają się na rynku środki antykoncepcyjne
i. Swoboda seksualna
j. Tolerancja dla nagości ( np. minispódniczki )
Ćwiczenie :
Które przemiany wskazałbyś za najważniejsze ? Spróbuj uzasadnić
Nauczyciel :
Zajmiemy się teraz omówieniem życia młodzieży w II poł XX wieku
II MŁODZIEŻ
Patrzymy na mapę polityczną świata ( nauczyciel wskazuje tereny Europy Zachodniej oraz Amerykę Północną )
Dobrobyt po II wojnie światowej na wskazanym obszarze wpływa na: ( wskazani przez nauczyciela uczniowie lub chętni , odczytują głośno po jednym podpunkcie )
a. podniesienie poziomu edukacji
b. Zwiększa się ochrona prawna dzieci ( zakaz stosowania kar cielesnych )
c. Narasta krytyka przemocy , wojen , , odrzucenie polityki ,jako brudnej , zakłamanej
d. Bunt przeciw wszelkim ograniczeniom : zabawa , wolność , muzyka , seks , narkotyki , alkohol
e. Powstają nieformalne ruchy młodzieżowe , np. DZIECI KWIATY , których członkowie odrzucają zniewolenie pracą zarobkową ,( ZWRÓĆMY UWAGĘ NA ILUSTRACJE W PODRĘCZNIKU str. 149) żyją na łonie natury , słuchają specyficznej muzyki
Festiwal WOODSTOCK ( od roku 1969)(oglądamy fragmenty materiałów multimedialnych - poniższe linki )
https://www.youtube.com/watch?v=9fzUJ9YBTBs
https://www.youtube.com/watch?v=N36rnowF1og
https://www.youtube.com/watch?v=FehfuJIabqM
https://www.youtube.com/watch?v=Khryn-RQico
ale także nieco innej muzyki
https://www.youtube.com/watch?v=Km9M4IEj1MQ&list=RDjo505ZyaCbA&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=tIcYV-5Duz0&list=RDjo505ZyaCbA&index=6
Nauczyciel przedstawia zastosowanie walkmana , wykorzystanie kaset magnetofonowych
Nauczyciel :
z wieloma problemami walczyć musiały ówczesne kobiety : wskazany / chętny uczeń odczytuje zapis z wklejki :
III KOBIETY
- walka o równouprawnienie w zakresie pracy i płacy
USA rok 1966 powstała NARODOWA ORGANIZACJA KOBIET , która poprzez różne akcje i demonstracje starała się zwracać uwagę na sytuację kobiet i walczyła o ich prawa ( tu pojawia się też problem molestowania seksualnego )
Nauczyciel : doszliśmy do roli tak zwanej czwartej władzy , czyli :

III TELEWIZJA , RADIO I INNE ...

- kontynuacja rozwoju kultury masowej ( trwała już od zakończenia I wojny światowej ) , która buduje gusta , opinie oglądających
- powstaje dużo superprodukcji , wielką popularność uzyskują amerykańscy aktorzy , np. MERLYN MONROE https://www.youtube.com/watch?v=i5cGCzS-6C0
ĆWICZENIE : ( karta pracy )
POŁĄCZ NAZWISKA POPULARNYCH REŻYSERÓW Z TYTUŁAMI ICH GŁOŚNYCH DZIEŁ :

STEVEN SPIELBERG PTAKI

GEORG LUCAS PARK JURAJSKI

ALFRED HITCHCOCK GWIEZDNE WOJNY
https://www.youtube.com/watch?v=hplpQt424Ls
https://www.youtube.com/watch?v=J1Qf8Zc7vSk
https://www.youtube.com/watch?v=Du95opzY8qg
Nauczyciel :
W latach 60. 9 na 10 Amerykanów miało telewizor ,
- upowszechnił się kolorowy odbiornik
- „ wchodzi „ kablówka i TV satelitarna
- zapis na kasetach Video potem dopiero DVD ( prezentacja kasety VHS )
- INTERNET od roku 1969 ( wykorzystywany był najpierw do celów wojskowych
- początek lat 70. Można było przesyłać pocztę z wykorzystaniem internetu
Rok : 2000 na 1 list przypadają 103 maile om
2008 na 1 list przypadają 83 mld maili
1975 r. Bill Gates zarejestrował MICROSOFT , a 1985 r. zaprezentował system operacyjny WINDOWS
- Przełom 1991/1992 pocz. Serfowania po sieci
- Rozwój przeglądarek internetowych
1999 r. wystartował Google .com ( nazywany przez twórców PARTNEREM ŻYCIOWYM WSPÓŁCZESNEGO INTERNAUTY )
- telefony komórkowe pod koniec lat. 80. https://www.youtube.com/watch?v=WQj5qirE3vg

PODSUMOWANIE : odpowiadają uczniowie
Kilka pytań podsumowujących : DZIECI KWIATY TO –
WOODSTOCK TO –
JAKIE OBSZARY OBJĘŁA POWOJENNA REWOLUCJA OBYCZAJOWA , KULTURALNA ?
KIM BYŁA MERLIN MONROE
CZY ELVIS PRESLEY BYŁ NIEMIECKIM PIŁKARZEM ?
Zadanie domowe
Przygotuj się do ustnej wypowiedzi wraz z uzasadnieniem . TEMAT : wady i zalety internetu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.