X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47699
Przesłano:

Stan wojenny w Polsce. Scenariusz lekcji historii w kl. 8

CELE :
Po lekcji uczeń potrafi :
- umiejscowić w czasie stan wojenny w Polsce ,
- wyjaśnić pojęcia „ stan wojenny”, „opozycja antykomunistyczna”, „internowanie”
- określić okoliczności wprowadzenia stanu wojennego ,
- wskazać konsekwencje stanu wojennego dla życia codziennego w Polsce
- opisać postawy społeczeństwa – osób zaangażowanych w opozycję antykomunistyczną
METODY : pogadanka , prezentacja multimedialna , praca indywidualna , praca w grupach
ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
-wystapienie gen. W. Jaruzelskiego 13-12-1981 https://www.youtube.com/watch?v=RayToE35mDM
- wystawa elementarna „Stan wojenny 1981-1983”
https://edukacja.ipn.gowystawy-elementarne/85908,Stan-wojenny-19811983-PLEN.htmlv.pl/edu/wystawy/
-gra edukacyjna „ ZNAJ ZNAK”
-karta pracy ( niżej )
TOK LEKCJI :
1. Sprawy organizacyjne
2. Wprowadzenie do nowego tematu lekcji :
-nakreślenie okoliczności , w jakich został wprowadzony stan wojenny ,
- wyjaśnienie nowych pojęć
- obejrzenie materiału multimedialnego : wystąpienie gen. W.Jaruzelskiego , wystawy elementarnej Stan wojenny 1981-1983
3. Uzupełnianie karty pracy
4. Utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem gry edukacyjnej ZNAJ ZNAK ( w parach uczniowie losowo wybierają po dwie karty , odnajdują element wspólny dla obu , na odwrotnej stronie karty odczytują głośno znaczenie wskazanego wspólnego znaku )
KARTA PRACY
1. Po obejrzeniu obu materiałów multimedialnych wynotuj następujące informacje :
Imię i nazwisko generała , który wprowadził stan wojenny ........................................
Data wprowadzenia i zniesienia stanu wojennego ........................................
Ile lat temu został wprowadzony stan wojenny w Polsce ? ......................................
Ile lat temu został zniesiony stan wojenny w Polsce ? .......................................
Wiek najmłodszej ofiary śmiertelnej stanu wojennego ........................................
5. Oceny pracy uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.