X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47715
Przesłano:
Dział: Języki obce

Un cours de poesie - Guillaume Apollinaire. Scenariusz lekcji j. francuskiego

SCENARIUSZ LEKCJI j. francuskiego
Izabela Tymiak

Klasa: 3 -liceum czteroletniego- grupa ucząca się j. francuskiego
Czas: 45 min.

Temat: Poznajemy poezję francuską- Guillaume Apollinaire.
Un cours de poésie-G. Apollinaire.

1. Cel ogólny: Rozwijanie podstawowej wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego

Cele szczegółowe:
- zainteresowanie uczniów poezją- na przykładzie poezji francuskiej
- przybliżenie biografii poety Guillaume’a Apollinaire ( wskazanie na związek poety z Polską) oraz jego twórczości
- doskonalenie kompetencji rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego w j. francuskim
-doskonalenie wymowy w j. francuskim
- interpretowanie wiersza Avant le Cinéma
- wzbogacenie słownictwa w j. francuskim z zakresu literatury
- korzystanie ze słowników językowych

METODY PRACY:
- Wizualna/eksponująca- prezentacja multimedialna nt. G. Apollinaire w PowerPoint
- Słowna/podająca- wykład informacyjny, czytanie przygotowanych wierszy: w oryginale i w j. polskim „Avant le cinéma” i „ Enfance”, powtarzanie słownictwa w j. francuskim
- Słuchowa- wysłuchanie tekstu wiersza „ Enfance” interpretowanego przez J. Boloch
https://www.youtube.com/watch?v=AUMy2j85cC8
-Praktyczna- z całą grupą i indywidualnie

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Prezentacja multimedialna w PowerPoint, kserokopie tekstów wierszy w j. polskim i oryginale, słowniki językowe, yt-recytacja wiersza przez J. Boloch’a
ADRESACI: klasa III czteroletniego liceum-grupa ucząca się j. francuskiego
MIEJSCE: biblioteka szkolna- czytelnia
CZAS TRWANIA: 45 min

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Czas Czynności nauczyciela Czynności ucznia
Materiały Metody
2 min. 1. Przywitanie uczniów i sprawdzenie obecności. - - -
5 min. 2. Wprowadzenie do zajęć.
Nauczyciel pyta uczniów czy uczniowie znają poetów francuskich. Jeśli tak to jakich? Nauczyciel prosi o podanie przykładów i zapisuje je na tablicy.
Następnie nauczyciel prosi o zapisanie tematu: La poésie en cours de français- G. Apollinaire. Uczniowie odpowiadają na pytanie nauczyciela i jeśli znają poetów francuskich to podają ich nazwiska.
Następnie zapisują temat zajęć. Tablica
Mobidziennik
Pytanie-odpowiedź
Nauczyciel-uczeń
5 min. 3. Część główna.
Nauczyciel wyświetla za pomocą rzutnika pierwszy slajd prezentacji, na którym widnieje zdjęcie poety oraz charakterystyczny tomik wierszy: Calligrammes zwracając uwagę na formę wierszy.
Następnie wyświetla słowniczek zawierający główne pojęcia związane z prezentacją i prosi uczniów o ich powtórzenie. Uczniowie powtarzają za nauczycielem słownictwo korygując wymowę. Prezentacja
Rzutnik Nauczyciel-uczeń

10 min. Nauczyciel prezentuje prezentację w j. francuskim i po każdym slajdzie pyta uczniów czy wszystko jest jasne. W przypadku problemów ze zrozumieniem dokonuje tłumaczenia trudniejszych fragmentów lub prosi tych którzy zrozumieli kontekst o tłumaczenie. Uczniowie śledzą prezentację i dokonują wspólnego tłumaczenia jej trudniejszych fragmentów. Prezentacja
Rzutnik
Słowniki językowe Praca z tekstem- domyślanie się znaczenia poszczególnych słów z kontekstu.
8 min. Nauczyciel wyświetla tytuły czołowych wierszy autora, a następnie rozdaje przygotowany wcześniej tekst wiersza: Avant le cinéma w j. francuskim i j. polskim i prosi jedną osobę o przeczytanie wiersza na głos w oryginale, a drugą o przeczytanie tłumaczenia. Uczniowie śledzą tekst, a wybrani uczniowie czytają wiersz na głos. Prezentacja
Rzutnik
Kserokopie wiersza Praca z tekstem
Głośne czytanie-wymowa
10 min. Nauczyciel pyta uczniów o interpretację wiersza zwracając uwagę na poszczególne jego fragmenty. Uczniowie podkreślają w tekście fragmenty wskazane przez nauczyciela, a następnie
wspólnie dokonują analizy. Kserokopie wiersza Burza mózgów
Wymiana opinii
3 min. Nauczyciel wyświetla kolejny slajd z wierszem: „Enfance” oraz puszcza z yt nagranie w wykonaniu J. Beloch.
Uczniowie słuchają nagrania i śledzą tekst. Prezentacja
Rzutnik
YT
Kserokopia wiersza Ćw. słuchowe
1 min. 4. Podsumowanie i pożegnanie
Nauczyciel dziękuje uczniom za udział w zajęciach i prosi ich o dokonanie tłumaczenia wiersza „Enfance” w domu oraz o jego samodzielną analizę.
- - Zadanie domowe
1 min. 5. Ewaluacja
Nauczyciel rozdaje uczniom ankietę dotyczącą zajęć i prosi o jej wypełnienie w domu. - - -

Załączniki:
1. Prezentacja w PowerPoint
2. Teksty wierszy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.