X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47382
Przesłano:
Dział: Języki obce

Autorski program innowacji pedagogicznej: Wykorzystanie obrazu i wyrazu w procesie kształtowania umiejętności językowych - klasy IV

AUTORSKI PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE OBRAZU I WYRAZU
W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA
UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

AUTOR INNOWACJI: DOROTA LEWANDOWSKA
PRZEDMIOT: JEZYK ANGIELSKI
KLASY: IV A, IV C
CZAS REALIZACJI: ROK SZKOLNY 2017/2018
WSTĘP

Początek roku szkolnego już za nami... Przez kilka pierwszych tygodni
z ciekawością przypatrywałam się uczniom, aby poznać ich zainteresowania, preferowane sposoby uczenia się. Starałam się dostrzec to, co stanowi trudność na drodze do przyswojenia nowego materiału, a także to co rozbudza
w dzieciach chęć zdobywania wiedzy z zapałem i radością.

Szybko nasunęła mi się refleksja, że przejście z pierwszego do drugie etapu edukacji jest dla dzieci bardzo trudne (nowe przedmioty szkolne, nowi nauczyciele, znacznie większy zakres materiału do przyswojenia, a jeśli chodzi o język angielski, nieporównywalnie większy zasób słówek, które należy nie tylko poprawnie wymówić, ale również zapisać!).

Uczniowie klasy IV nie opanowali jeszcze umiejętności szybkiego przepisywania z tablicy, ani umiejętności pracy w skupieniu i ciszy, potrzebują częstych pochwał i bodźców, które pozwolą im przez dłuższa chwilę skupić uwagę na wykonywanej czynności.

Przy nauce języka obcego bardzo ważne jest uświadomienie uczniom znaczenia systematycznego uczenia się, powtarzania i utrwalania nowego słownictwa. Bez znajomości choćby podstawowych słów z różnych dziedzin życia, trudno jest mówić o jakiejkolwiek komunikacji. Stąd narodził się mój pomysł na innowację mającą na celu podsunięcie uczniom skutecznych strategii i technik uczenia się, ułatwienie uczniom poznawania, zapamiętywania oraz utrwalania nowego słownictwa.

CELE INNOWACJI

1. Wprowadzenie lub utrwalenie słownictwa z wykorzystaniem obrazu
i wyrazu (karty obrazkowe, karty wyrazowe, techniki plastyczne).
2. Zaangażowanie wyobraźni i uzdolnień artystycznych uczniów
do poznawania i zapamiętywania nowego materiału.
3. Czerpanie przyjemności z nauki języka.
4. Likwidacja barier komunikacyjnych.
5. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i dbałość o estetykę.
6. Kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej oraz w grupie.
7. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. Tłumaczyłam, że to oni w znacznej mierze opowiadają za proces uczenia się, to głównie od nich zależy czy odniosą sukces, ja ich tylko prowadzę, oni muszą chcieć się zaangażować
8. Kształtowanie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy.
9. Kształtowanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania
i wykorzystywania informacji.

WARUKI WPROWADZENIA INNOWACJI

Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy IVa oraz IVc w roku szkolnym 2017/2018.

SPOSOBY REALIZACJI INNOWACJI

Metody, które zaproponowałam, mogą być użyte do wprowadzania, utrwalania
i testowania nowego materiału. Nauka poprzez obserwację, tworzenia map mentalnych ułatwia i urozmaica proces myślenia i absorbowania wiedzy.
Zadania są różnorodne i dopasowane do zakresu wprowadzonego materiału. Pozwalają one uczniom na wyjście z ławek , wprowadzają element ruchu oraz, jakże istotny, kontaktu z rówieśnikami i integracji z grupą.
Kolejnym istotnym aspektem tego programu jest wykorzystanie możliwości uczniów do tworzenia przez nich pomocy dydaktycznych, które można wykorzystać na lekcji i w domu.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Metody zastosowane w projekcie pozwalają uczniom zdobywać wiedzę
i umiejętności w aktywny sposób poprzez:
 samodzielne dochodzenie do wiedzy
 poszukiwanie, gromadzenie, selekcję oraz wykorzystywanie informacji
 planowanie i organizowanie pracy
 opracowywanie materiałów własnych
 organizowanie działań zespołowych
 samoocenę

TEMATYKA INNOWACJI

Treści obejmują zakres słownictwa objęty podstawą programową z dnia 14 lutego 2017 r. dla klas IV-VII ujęty w podręczniku Team Up Plus dla klasy IV i będący w korelacji z ogólnym programem nauczania w drugim etapie kształcenia.

TREŚCI NAUCZANIA

 Przybory szkolne
 Wyposażenie klasy
 Słownictwo stosowane na lekcji
 Kraje i narodowości
 Przymiotniki
 Zawody
 Moja rodzina
 Zwierzątka domowe
 Przedmioty szkolne
 Rzeczy osobiste
 Mój pokój
 Odzież
 Czynności wykonywane każdego dnia
 Czynności wykonywane w czasie wolnym
 Sport

TECHNIKI I METODY PRACY

Postanowiłam działać w myśl zasady „Raz to nic!”. Poznane słownictwo należy utrwalać, utrwalać i jeszcze raz utrwalać. Uważam, że aktywizacja percepcji wzrokowej ułatwia zapamiętywanie. Toteż podczas prezentacji słownictwa wskazane jest wykorzystywanie kart wyrazowych, obrazkowych, plakatów, ilustracji, rekwizytów, filmów, foliogramów itp. W celu uzyskania założonych celów zaplanowałam następujące techniki i metody pracy:

1. Aktywizujące metody nauczania:
 Metody oglądowe: pokaz, demonstracja, pomoce .
 Metoda projektu – tworzenie słowników obrazkowych, drzew genealogicznych, gier planszowych, plakatów, lapbooków.
 Ćwiczenia indywidualne i zespołowe np. powtarzanie słówek, wykonywanie prac projektowych, itd.
 Gry i zabawy językowe zwłaszcza leksykalne np. Bingo, Drabina, Wąż, Wisielec, gry z użyciem kart wyrazowych i obrazkowych wykonanych przez uczniów oraz nauczyciela, memory – zapamiętywanie szczegółów i wyodrębnienie zaistniałych zmian jako trening pamięci, który zaowocuje w późniejszej nauce słówek, gry z użyciem tablicy interaktywnej, inne.
 Ćwiczenia śródlekcyjne z użyciem metody Total Physical Response (TPR) – reagowanie całym ciałem
2. Techniki plastyczne –rysowanie, malowanie, wycinanie, tworzenie figur przestrzennych, krzyżówek.

FORMY PRACY

 praca indywidualna
 praca w parach
 praca w grupach
 praca całą klasą
 praca indywidualna w domu

POMOCE DYDAKTYCZNE

 karty obrazkowe i wyrazowe jako element pokazu oraz jako dekoracja klasy
 przygotowane przez nauczyciela karty ze słownictwem lub karty obrazkowo-wyrazowe do wklejenia w zeszyt
 liczne karty pracy pozwalające utrwalić poznane słownictwo
 radiomagnetofon z odtwarzaczem CD i MP3
 komputer i tablica interaktywna
 słowniki
 pozycje książkowe
 gry edukacyjne
 filmy
 materiały uzyskane z Internetu
 inne pomoce dydaktyczne

EWALUACJA

Badania osiągnięć uczniów dokona nauczyciel języka angielskiego,
a stopień atrakcyjności zajęć sami uczniowie.

Pod koniec pierwszego i drugiego semestru planuję zorganizować test wiedzy oraz przeprowadzić wśród uczniów ankietę, w której będą odpowiadali na pytania dotyczące uwag i sugestii na temat zawartości projektu, stopnia jego przydatności, atrakcyjności i efektywności metod, technik i form pracy. Przykładowe pytania to:

1. Na zajęciach podobało mi się..........
2. Nauczyłem się..........
3. Swoje zaangażowanie w skali 1-5 oceniam na..........
4. Zdobyta wiedza przyda mi się / nie przyda mi się

Ewaluacja będzie się także odbywała na bieżąco, po kolejnych zajęciach, gdy uczeń będzie mógł stwierdzić, że potrafi bądź nie potrafi wykazać się wdrożoną wiedzą lub umiejętnością. Na bieżąco będę prezentowała prace uczniów
w postaci wystawek, gazetek ściennych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.