X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4735
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela - bibliotekarza ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA-BIBLIOTEKARZA

Okres stażu: 1.09.2006 r.- 31.05.2009 r.
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Podstawy prawne:
• Karta Nauczyciela- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

1)Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły:
- udział w formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce,
- samokształcenie, samodzielne studiowanie literatury metodycznej,
- opracowanie regulaminu biblioteki szkolnej,
- przeprowadzenie ankiety dotyczącej potrzeb czytelniczych oraz jakości pracy biblioteki,
- organizacja szkolnych imprez i uroczystości (np. pasowanie na czytelnika),
- wdrażanie uczniów do współpracy z bibliotekarzem.
2)Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
-doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem,
- pozyskiwanie informacji i materiałów zawartych w Internecie oraz ich gromadzenie,
- tworzenie zestawień bibliograficznych,
- korzystanie z komputera, skanera, drukarki w codziennej pracy,
- stworzenie internetowej witryny biblioteki.
3) Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć:
- prowadzenie lekcji otwartych,
- wystąpienia na posiedzeniach rady pedagogicznej lub zespołu samokształceniowego,
- umieszczanie własnych opracowań na witrynach edukacyjnych,
- udostępnianie własnych prac w bibliotece szkolnej.
4) Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:
a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:
- opracowanie i wdrażanie programu upowszechniania czytelnictwa.
c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych:
- organizacja konkursów czytelniczych, recytatorskich oraz pięknego czytania,
- udział w akcjach ogólnopolskich lub międzynarodowych (np. Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych, Tydzień Bibliotek, akcja Cała Polska czyta dzieciom),
- organizacja wystaw, wycieczek, wyjść, np. do kina lub teatru,
- kiermasze książek.
e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:
- współpraca z Biblioteką Pedagogiczną i Biblioteką Publiczną.
5) Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.