X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47175
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
za okres stażu od 1 września 2018 r. do 31 maja 2021 r.

mgr Aleksandra Wardeńska

WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i jest efektem refleksji nad procesem realizacji celów i zadań założonych w moim planie rozwoju zawodowego, który sporządziłam na początku roku szkolnego 2018/ 2019. Tworząc ów plan opierałam się na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Poz. 1574).
Pracę w szkole zaczęłam w 2016 roku jako nauczyciel. Zostałam wychowawcą oddziału przedszkolnego (grupa 5,6-latki) i byłam nim do roku 2020. W roku szkolnym 2020/2021 powierzono mi wychowawstwo w oddziale przedszkolnym (grupa 3,4-latki). W dniu 1 września 2018 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego.
Ostatnie dwa lata i dziewięć miesięcy były dla mnie czasem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. A także okresem pogłębiania wiedzy i umiejętności dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych, poszerzania znajomości prawa oświatowego oraz aktywnego i możliwie pełnego uczestnictwa w realizacji zadań statutowych szkół, w których pracowałam. Staż zakończyłam 31 maja 2021 roku, lecz jestem głęboko przekonana, że był tylko etapem na mojej drodze rozwoju – jako nauczyciela.
Działania związane z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego rozpoczęłam od dokonania wnikliwej samooceny dotychczasowej pracy zawodowej poprzez przegląd własnych osiągnięć, umiejętności i kwalifikacji. Plan mojego rozwoju zakładał bowiem, że proces ten wzbogaci moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań dydaktycznych, ale i posłuży podniesieniu jakości pracy szkoły. Przy tworzeniu planu rozwoju zawodowego wzięłam zatem pod uwagę nie tylko własne potrzeby, ale przede wszystkim potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej - uczniów, rodziców i współpracowników. Starałam się, by uwzględniał on specyfikę szkoły, a przez to mobilizował mnie do aktywnej pracy i skutecznego działania. W każdej chwili mogłam liczyć na wsparcie mojego opiekuna stażu i serdecznych koleżanek , z którymi współpraca układała się bardzo pomyślnie i pomogła mi niewątpliwie w planowaniu kolejnych działań.
Przystępując do realizacji zadań zawartych w planie brałam pod uwagę wszystkie wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Opis przeprowadzonych działań zestawiłam według poszczególnych ośmiu wymagań:
„Uzyskałam pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (...)”
(& 7 ust. 2 pkt. 1):
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Zapoznawałam się z aktami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z 26 lipca 2018 r., Na bieżąco samodzielnie śledziłam zmiany w prawie oświatowym. Napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju prezentację dorobku zawodowego. Tworzyłam biblioteczkę tekstów aktów prawnych dotyczących awansu. Założyłam teczkę „Awans zawodowy”. Uaktualniałam wiedzę na temat awansu na portalach internetowych oraz w czasopismach fachowych. Monitorowałam i dokumentowałam na bieżąco realizację planu.

Uzyskane efekty:
- znajomość i właściwe stosowanie przepisów prawa oświatowego

2. Doskonalenie zawodowe- kontynuacja i podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego.
Podjęłam studia podyplomowe na kierunku:
„Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie”.
Wzięłam udział w różnych kursach, warsztatach i szkoleniach:
„Opóźniony rozwój mowy. Terapia dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju mowy.”
„Seplenienie międzyzębowe - diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego.”
„Jak uczyć dzieci na odległość? Nauczanie zdalne w przedszkolu i klasach 1-3.
Brałam udział w szkoleniach w ramach WDN:
„Myślenie algorytmami. Nauka programowania. Edukacja wczesnoszkolna.
Poziom II” .
„Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych” .
Szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące Microsoft TEAMS
„Bezpieczne wykorzystywanie zasobów sieci przez nauczyciela i ucznia jako istotny element procesu wychowawczego”
Studiowałam:
czasopisma: „Wychowanie w przedszkolu”, „Bliżej Przedszkola”, „Mały Artysta”
literaturę psychologiczno-pedagogiczną:. „Jak wspierać rozwój przedszkolaka?”, „Być (nie)zwykłym wychowawcą”, „Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela”).
Ponadto samodzielnie pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez regularne śledzenie stron internetowych poświęconych procedurom awansu i tematyce pedagogicznej:
tj. www.awans.net, www.awans.oswiata.org.pl, www.Profesor.pl – serwis edukacyjny,www.nauczycieleprzedszkola.pl,www.wychowanieprzedszkolne.pl, www. panimonia.pl, www.pl.pinterest.com, www.printoteka.pl, www.przedszkola.edu.pl.
- Brałam udział w grupach na facebooku:
Nauczycielki przedszkola, Taniec w przedszkolu i szkole, Pomysły na prace plastyczne, Przedszkolanki,com, Nauczyciele, Portal nauczycieli - warszaty i szkolenia dla dzieci i pedagogów, Dekoracje szkolne przedszkolne, pomoce dydaktyczne, Pomoce dydaktyczne i nie tylko, Nauczyciel w awansie, Logopedyczny STARTer, Kreatywne Pomoce logopedyczne i nie tylko, Portal Nauczycieli Przedszkola, Szablony Dekoracje, My, Przedszkolanki” i nasze pomysły, Kreatywne Dekoracje, Wzory, Szablony, Pomysły, Awans Zawodowy Nauczyciela- Portal dla Nauczycieli, Kapelusz z Kwiatami- szkolenia dla nauczycieli).
- Uczestniczyłam co tydzień w AWANS TV (Facebook), po to by się doskonalić, wzbogacić swój warsztat. Dzieliłam się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z innymi nauczycielami na grupie.
Na bieżąco doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez tworzenie i wykorzystywanie materiałów i pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia poziomu atrakcyjności zajęć:
 potrafię samodzielnie wykonać pomoce dydaktyczne, które pomagają w rozwijaniu umiejętności dziecka;
 stworzyłam swoją biblioteczkę z ciekawymi bajkami, książki tematyczne, albumy oraz płyty CD z piosenkami;
 potrafię wykonać piękne i kolorowe dekoracje w sali dydaktycznej dostosowane do pory roku lub do tematyki zajęć, dostosowane do uroczystości i imprez przedszkolnych,
 poprzez ciekawe elementy wystroju sali, szatni uwrażliwiam dzieci na piękno otaczającego nas świata oraz kształtuję w nich poczucie estetyki i piękna;
 samodzielnie przygotowuję rekwizyty na uroczystości przedszkolne;
 prowadzę także „Kącik dla rodziców”, który na bieżąco uzupełniam lub uaktualniam;
 potrafię zadbać o systematyczną prezentację prac dzieci, zarówno w sali przedszkolnej, jak i na tablicy znajdującej się w szkolnym korytarzu;
 potrafię opracować i gromadzić scenariusze: imprez przedszkolnych dla dzieci, których często jestem pomysłodawcą, uroczystości przedszkolnych dla rodziców
i dziadków;
Byłam opiekunem praktyki nauczycielskiej odbywanej przez studentkę III roku edukacji elementarnej z arteterapią.( wrzesień 2020r.)
Przeprowadziłam zajęcia z wychowania przedszkolnego w obecności praktykantki oraz hospitowałam zajęcia prowadzone przez praktykantkę.

Uzyskane efekty:
- zdobycie potrzebnych szkole kwalifikacji zawodowych,
- umożliwienie wprowadzenia działań wzbogacających ofertę placówki,
- możliwość wymiany doświadczeń na temat prowadzonych i hospitowanych zajęć

3. Realizacja zadań dodatkowych.
Brałam udział w Gminnych Przeglądach Twórczości Dziecięcej w innych placówkach( 2017- Kowale Pańskie, 2018- Kawęczyn, 2020-ze względu na panującą pandemię przegląd się nie odbył).
Organizowałam XIX Gminny Przegląd Twórczości Dziecięcej w naszej placówce, w którym brały udział wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych(5,6-latki) z naszej gminy( 2019- Skarżyn).
Przygotowywałam dekoracje , przy współpracy z rodzicami udało się przygotować piękne stroje dla dzieci na występ artystyczny oraz wspólnie z pomocą rodziców i Rady Rodziców został przygotowany poczęstunek dla dzieci ze szkół z naszej gminy.
- Współorganizowałam i organizowałam uroczystości przedszkolne.
Byłam organizatorem szkolnych Jasełek i obchodów Dnia Babci i Dziadka.
Zorganizowałam przedszkolny Dzień Chłopca, Dzień Kropki, Dzień Drzewa, Dzień Nauczyciela, Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Górnika, Dzień Kobiet, Dzień Kota, Dzień Matematyki, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Zdrowia, Dzień Dentysty, Dzień Ziemi, Dzień Flagi, Dzień Patrona, Dzień Mamy, Dzień Dziecka
Organizowałam i współorganizowałam wiele imprez (festynów, zabaw). Na przykład: Mikołajki- przygotowywałam dekoracje i prezenty dla dzieci, Andrzejki- przygotowywałam zabawy andrzejkowe , obchody Święta Niepodległości- wykonywałam z dziećmi flagi Polski, Jasełka- przygotowywałam dzieci do występu artystycznego, Zorganizowałam wigilię klasową dla rodziców, Zorganizowałam Bal Karnawałowy – wykonałam dekoracje i udekorowałam szkolny korytarz oraz zaprosiłam animatorów, Walentynki- wykonałam foto-ramkę w kształcie serduszka do sesji zdjęciowej oraz przygotowałam zabawy walentynkowe, Zorganizowałam spotkanie ze Strażakami- zaprosiłam Strażaków do oddziału przedszkolnego i wręczyłam wykonany wspólnie z dziećmi prezent, Zorganizowałam warsztaty świąteczne- wykonaliśmy z dziećmi upominki gwiazdkowe dla rodziców, piekliśmy i dekorowaliśmy pierniczki każdego roku przed Świętami Bożego Narodzenia, przygotowywaliśmy także z dziećmi zdrowe kanapki i owocowe szaszłyki.

Uzyskane efekty:
- realizacja w ciekawej formie zadań z planu pracy i programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły,
- efektywna praca zespołowa nauczycieli szkoły,
- budowanie tradycji szkolnej,
- realizacja zamierzeń z planu wychowawcy klasowego,
- sukces organizacyjny
Brałam udział w zespołach zadaniowych i przedmiotowych.
W okresie 2018/2019 i 2019/2020 pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu ewaluacyjnego nauczycieli.
W okresie 2020/2021 pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu przedmiotowego(wychowania przedszkolnego)
W ramach tych funkcji:
Zorganizowałam pracę zespołu: opracowałam plan pracy na dany okres, harmonogram spotkań, wykaz zadań dla nauczycieli, itd.
Przez cały okres sprawowania funkcji koordynowałam pracę zespołu.
Byłam członkiem zespołu do spraw ewaluacji i członkiem zespołu nauczycieli do aktualizacji statutu. W ramach prac zespołów wykonywałam następujące zadania: tworzyłam ankiety, opracowywałam wyniki badań respondentów, pisałam raporty z ewaluacji wewnętrznej.
Ponadto współpracując z Samorządem Uczniowskim sprawowałam opiekę podczas szkolnych dyskotek.

Uzyskane efekty:
- efektywna realizacja zadań, wynikających z obowiązków i zamierzeń szkoły,
- integracja nauczycieli w realizacji zadań szkoły,
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wysoką jakość pracy zespołowej nauczycieli.
- korzystanie ze wsparcia i doświadczeń innych nauczycieli w doskonaleniu mojej pracy,
możliwość wymiany doświadczeń, wspomaganie i współdziałanie przy wykonywaniu obowiązków zawodowych,
- uczestnictwo w realizacji różnorodnych zadań szkoły.
Organizowałam wycieczki szkolne.
Zorganizowałam wycieczki:
- na Dzień Chłopca do Parku Trampolin do Kalisza- celem wycieczki było propagowanie różnych form rekreacji i wypoczynku, zainteresowanie dzieci ciekawą i nietypową dyscypliną sportu.
- Wycieczkę mikołajkową na Interaktywne Widowisko Multimedialne „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” do Kalisza- celem wycieczki było rozbudzanie zainteresowania kulturą oraz wyzwalanie pozytywnych uczuć i emocji
- wycieczkę do kina Helios i do Jupi-Parku- sali zabaw w Kaliszu.- celem wycieczki było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, - kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz w środkach transportu, - integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej

Uzyskane efekty:
- wykorzystywanie wszelkich możliwości rozwoju wiedzy i zainteresowań uczniów,
- zaspokojenie potrzeb poznawczych, społecznych i emocjonalnych uczniów,
- poznanie najbliższego otoczenia – przyrodniczego i kulturowego.
- realizowanie podstawy programowej (wycieczki przedmiotowe) oraz zadań z planu wychowawcy klasowego,
- umożliwienie integracji między różnymi dziedzinami wiedzy,
- poznanie relacji rówieśniczych w grupie wychowawczej

4. Współpraca z opiekunem stażu.
Omówiłam i ustaliłam:
- przebieg stażu,
- zasady współpracy - zawarcie kontraktu,
- sposób dokumentowania współpracy
- przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna
- harmonogram i tematykę zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora
W trakcie stażu doskonaliłam swoje umiejętności przygotowania oraz właściwego prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu. Podczas moich zajęć, bądź współorganizacji uroczystości, moje zaangażowanie, metody pracy mogła obserwować także dyrekcja szkoły, a były to między innymi:
„Noc oczekiwania”- spotkanie jasełkowe 2018r.
Obchody 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości 2018r.
Współorganizacja i organizacja balu karnawałowego w przedszkolu, wydarzenie cykliczne,2018 r. 2019 r.
Organizacja apelu z okazji zakończenia roku w przedszkolu 2019 r,
Po każdych zajęciach, zarówno z opiekunem stażu, jak i z Dyrekcją na bieżąco dokonywaliśmy omówienia lekcji. Dyskutowaliśmy na tematy dotyczące napotkanych przeze mnie trudności, ale także i sukcesów. Wspólnie wyciągnięte wnioski pomogły mi w znacznym stopniu podnieść poziom swoich umiejętności oraz zaowocowały polepszeniem efektywności nauczania.

Uzyskane efekty:
- ułatwienie realizacji założonych celów w moim planie rozwoju zawodowego , a także pogłębienie umiejętności planowania, analizowania i współpracy.
- uzyskałam informacje o mocnych i słabych stronach prowadzonych przeze mnie zajęć,
- pozyskałam wiele cennych wskazówek do dalszej pracy dydaktyczno – wychowawczej,

5. Działałam w zakresie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki z powodu epidemii COVID – 19.
Zapoznałam się z przepisami prawa tymczasowego - Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U.2020, poz. 410) - Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. 2020, poz. 493)
Brałam udział w pracach zespołu do spraw edukacji zdalnej, powołanego przez Dyrektora Szkoły (dot. sposobu monitorowania postępów, oceniania w kształceniu zdalnym, klasyfikacji i promowania, przeprowadzenia egzaminów, dokumentowania realizacji pracy zdalnej, itp.)
Opracowałam plan pracy, dot. realizacji treści podstawy programowej (zajęć terapii pedagogicznej, logopedycznej, itd. ) w okresach zawieszenia pracy w placówce i pracy zdalnej.
Współpracowałam z rodzicami - konsultacje elektroniczne i telefoniczne różnych spraw, związanych z edukacją na odległość, - koordynowanie współpracy nauczycieli klasy wychowawczej z rodzicami, - przygotowywanie propozycji zajęć (ćwiczeń) do wykonania przez dzieci w czasie opieki domowej (ćw. logopedyczne, zabawy i gry)
Uzyskane efekty:
- realizacja zaleceń, sformułowanych w rozporządzeniu MEN,
- przeciwdziałanie i zwalczanie skutków zawieszenia zajęć z powodu epidemii,
- umożliwienie w miarę rytmicznej realizacji treści programowych (terapii pedagogicznej, logopedycznej, utrzymania sprawności fizycznej, realizacji zainteresowań, opieki i wychowania, itp.),
- wspomaganie uczniów we właściwym korzystaniu z metod i form edukacji zdalnej, - kształtowanie samodzielności ucznia w zdobywaniu wiedzy,
- organizowanie i koordynowanie działań nauczycieli, - doskonalenie działań szkoły w czasach pandemii.
- zdobycie doświadczenia w zakresie metod i form działania w sytuacji nieznanej i wyjątkowej, wspomaganie wychowanka w sytuacji dla niego trudnej.

Rozpoznawałam potrzeby rozwojowe uczniów i uwzględniałam je
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
(& 7 ust. 2 pkt. 2)

Podczas realizacji stażu na nauczyciela mianowanego często stawałam przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna była moja wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki
oraz dydaktyki. Każde dziecko jest inne, ma inne zdolności, potrzeby, zainteresowania, wywodzi się z innego środowiska domowego, dlatego ważne jest zindywidualizowane podejście do każdego.. Podejmowałam działania zmierzające do poznania środowiska rodzinnego dzieci. Każdego z nich traktowałam indywidualnie, starałam się rozwiązywać zaistniałe problemy wychowawcze i rówieśnicze. Prowadziłam indywidualne rozmowy pedagogiczne z rodzicami dzieci. W swojej pracy wychowawczej skupiłam się nie tylko na współpracy z dziećmi, ale starałam się współdziałać z ich rodzicami.

1. Diagnoza umiejętności i wiadomości dzieci.
Przeprowadziłam:
- obserwację pedagogiczną zakończoną wyciagnięciem wniosków do dalszej pracy.
- diagnozę wstępną, poznałam możliwości i potrzeby wychowanków, ich potencjał, a następnie sformułowałam kierunki pracy z dziećmi np. wyrównywałam deficyty, rozwijałam uzdolnienia.
- opracowałam informację o gotowości szkolnej
- analizowałam opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej
- testy kartami badania umiejętności.
- diagnozę końcową, analizowałam umiejętności dzieci, ustalenie końcowych efektów rocznej pracy.

2. Wykorzystanie wiedzy na temat możliwości, potrzeb
i zainteresowań dzieci.

- Uwzględniałam wyniki diagnozy przy planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej
- Indywidualizowałam pracę na zajęciach.
- Pracowałam indywidualnie z dziećmi w celu rozwijania zainteresowań i zdolności, a także z dziećmi mającymi trudności w określonych obszarach rozwoju.

3. Praca z dzieckiem z trudnościami.

Konsultowałam się z rodzicami w celu przedstawienia swoich spostrzeżeń i zaleceń.
Współpracowałam ze szkolnym pedagogiem, logopedą (konsultacje dotyczące uczniów, koordynowanie ich współdziałania z rodzicami, korzystanie ze wskazówek i materiałów).
Zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej
Opracowywałam Indywidualne Plany Terapii Logopedycznej.
Prowadziłam zajęcia logopedyczne.

4. Praca z dzieckiem zdolnym.

Po analizie wyników wstępnych diagnozy i wyznaczeniu kierunku pracy z dziećmi ustaliłam, iż najwięcej dzieci w naszej klasie przejawia uzdolnienia matematyczno - logiczne, z elementami czytania, plastyczne i muzyczne. Powyższe wskaźniki były sferami programu wokół których była organizowana praca z dziećmi.
Przygotowywałam dodatkowe zadania.
Dostosowywałam karty pracy.
Stwarzałam warunki do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania w różnych formach.
Organizowałam spotkania z pielęgniarką, strażakami i policjantem w celu rozpoznania zainteresowań dzieci.
Współpracowałam z rodzicami. (rozmowy na temat postępów edukacyjnych dziecka, by wspierać jego rozwój).

Uzyskane efekty:

- wdrażanie skutecznych oddziaływań w stosunku do dzieci i uczniów potrzebujących wsparcia
- podniesienie efektów nauki w ich przypadku
- dostosowałam treści nauczania do możliwości dzieci i uczniów,

Wykorzystywałam w pracy metody aktywizujące ucznia
(&7 ust. 2 pkt. 3)

1. Wykorzystanie metod aktywizujących podczas zajęć.

Wykorzystywałam metody aktywizujące podczas zajęć takie jak:
Gry dydaktyczne- gry planszowe, domino, memo obrazkowe, dobieranki
Zabawy integracyjne- zabawy w kole pomagające nawiązać kontakt z innymi dziećmi np.„Ojciec Wirgiliusz”, „Julijanka”, „Boogie-woogie”, „Iskierka” itp. , zabawy z piłką, zabawy w parach np. „Nie chcę Cię znać”, „Jawor” itp.
Zabawy paluszkowe- stosowane w celu rozwijania motoryki małej oraz jako technika integracyjna, przykładem takiej zabawy jest np. Wyliczanka z członkami rodziny, wyliczanka o sroczce itd.
Aktywny wykład- jest to zazwyczaj wprowadzenie informacji na dany temat z edukacji dla bezpieczeństwa, czas takiego mini wykładu nie przekracza 10 minut. Mówię dość głośno, gestykuluję, staram się utrzymać kontakt wzrokowy. Na koniec zadaję pytania dotyczące informacji (np. Oparzenia i odmrożenia, Apteczka pierwszej pomocy).
Burza mózgów- metodę tą stosuję jako rozgrzewkę umysłową na początku zajęć. Są to, np. zabawy w skojarzenia- podaj osiem skojarzeń do wyrazu (np. „Czym jest zdrowie?”), (np. „Najważniejsze miejsca w mojej okolicy’- dzieci odpowiadają na pytanie: Jakie są najważniejsze miejsca w naszej okolicy. Nauczyciel zapisuje odpowiedzi dzieci i robi symboliczne rysunki.)
Praca z tekstem- stosuję kilka zabaw na podstawie tekstu - wyszukiwanie w tekście odpowiedzi na pytania do tekstu (praca w grupach) i zapisywanie na kolorowych paskach papieru odpowiedzi (np. Choroby cywilizacyjne).
Drama(metoda symulacji)- W dramie zachęcam dzieci do wykorzystywania wyobraźni, ruchu, mowy. Najbardziej istotne jest w niej autentyczne przeżywanie emocji odgrywanej postaci (np. naśladowanie czynności osób przedstawionych na obrazkach np. Zabawa dramowa „Prace w ogrodzie”).
Mapa mentalna- metoda ta umożliwia opracowanie problemu, służy uporządkowaniu myśli. Pozwala na szybkie i łatwe zapamiętywanie potrzebnych informacji. Realizowałam ją w formie kwiatu jako przykład na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa, następnie uczniowie samodzielnie tworzyli mapy mentalne na temat: Ekstremalne warunki pogodowe, z wychowania przedszkolnego tworzenie mapy mentalnej Jak dbamy o zdrowie? Na środku dużego kartonu słowo kluczowe ZDROWIE i wykonywanie propozycji dzieci w formie rysunku przez nauczyciela.
Metody oglądowe - pokaz, demonstracja, pomoce wizualne. Ich celem jest zapamiętywanie poprzez aktywizację percepcji wzrokowej. Toteż podczas prezentacji słownictwa wskazane jest wykorzystywanie plansz, plakatów, ilustracji, rekwizytów, filmów video, foliogramów. I innych środków dydaktycznych (np. Budowa płazów).
Praca w grupach- praca w grupach uczy współpracy, współzawodnictwa, doskonali komunikacje z innymi uczniami, aktywizuje wszystkich uczniów (np. określanie roli układu oddechowego, nerwowego lub krwionośnego w funkcjonowaniu organizmu, opisanie jego budowy i znaczenia dla zdrowia i życia organizmu na podstawie podręcznika z edukacji dla bezpieczeństwa), zabawa plastyczna (np. Nasz wymarzony las).
Obserwacja - jest ważnym czynnikiem do zainteresowania ucznia przedmiotem. Obserwacja może odbywać się również w pracowni z wykorzystaniem eksponatów, programów multimedialnych. Po obserwacji uczniowie wspólnie z nauczycielem robią notatki lub wykonują ćwiczenia praktyczne (np. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa– praca z fantomem).
Eksperyment- (np. Badanie wpływu światła na wzrost rzeżuchy). Zabawy badawcze (np. „Tęczowe butelki”, „Co jest słodkie, a co słone?”)
Ćwiczenia terenowe - rozwijają one pomysłowość, inwencję twórczą, samodzielność uczniów, ułatwiają przebieg procesów poznawczych, wdrażają do pracy zespołowej (np. Wykonanie bukietów z polnych kwiatów- praca plastyczna, Szukanie oznak wiosny).

Uzyskane efekty:
- budzenie aktywności uczniów w procesie nauczania-uczenia się
- uatrakcyjnienie zajęć
- wiedza zdobywana w ciekawy i atrakcyjny dla uczniów sposób
- trwała wiedza i umiejętności zdobyte w czasie zajęć

Dokonywałam ewaluacji własnej pracy i wykorzystywałam jej wyniki do doskonalenia warsztatu pracy
(&7 ust. 2 pkt. 4)
1. Analiza wyników obserwacji pedagogicznych i diagnozy pod kątem efektywności pracy.
Sporządzałam arkusze samooceny oraz sprawozdania z pracy wychowawczo-dydaktycznej w danym semestrze. Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. z opiekunem stażu o stosowanych przeze mnie metodach i formach pracy. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących. Dokonywałam ewaluacji każdych zajęć z uczniami na bieżąco, poprzez obserwację uczniów i pytania kontrolne, oraz na koniec zajęć, poprzez pytania podsumowujące treść, odnoszące się do metody pracy oraz atmosfery na lekcji. Następnie analizowałam wyniki, wyciągałam wnioski i wprowadzałam zmiany na kolejnych lub podobnych zajęciach,

Uzyskane efekty:
- większa efektywność procesu dydaktycznego
- uatrakcyjnienie zajęć

2. Dokonywanie autorefleksji działań edukacyjnych.
Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek. Przeprowadzałam dwa razy w roku w oddziale przedszkolnym diagnozę przedszkolną, która jest systemem oceniania wiedzy i postępów dzieci, na który składają się arkusze obserwacji. Prowadziłam rozmowy na temat przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora i innych nauczycieli.

Uzyskane efekty:
- Działania związane ze współpracą między mną a opiekunem stażu miały charakter motywujący do dalszej pracy.
- Cenne uwagi opiekuna stażu motywowały mnie do wzmożonej pracy i doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych.
- Rozmowy z opiekunem stażu umożliwiły mi wymianę doświadczeń i spostrzeżeń na temat pracy z dziećmi.

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Podczas odbywania stażu organizowałam i prowadziłam lekcje koleżeńskie i dzieliłam się spostrzeżeniami podczas obserwacji lekcji otwartych.
Prowadziłam następujące zajęcia dla nauczycieli:
-,, Wiemy jak dbać o zdrowie”- cel zajęcia: kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych
-,,W oczekiwaniu na święta.’’- cel zajęcia: - wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób;
- wzmacnianie wzajemnych relacji w rodzinie opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
-,, Jaś i Małgosia’’- cel zajęcia: wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych , budowanie systemu wartości, by dzieci lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe
-,, Oznaki wiosny’’- cel zajęcia: rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
Niezwykle ważne były dla mnie opinie, komentarze i uwagi osób obserwujących moje zajęcia, gdyż wskazywały obszary mojego działania, w których sprawdzałam się jako nauczyciel. Brałam też udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli.

Uzyskane efekty:
- Prowadzenie zajęć dla koleżanek było dla mnie okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów, aby zajęcia były ciekawsze, czego efektem było podniesienie jakości pracy przedszkola.
- Analiza własnej pracy pozwoliła mi bardziej obiektywnie spojrzeć na swój warsztat pracy oraz wprowadzić zmiany w doborze form i metod nauczania,

Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
(&7 ust.2 pkt. 5)
1. Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń.
Przekazywałam informacje zdobyte na szkoleniach innym nauczycielom. Dzieliłam się materiałami uzyskanymi podczas szkoleń. Wykorzystywałam zdobytą wiedzę podczas zajęć koleżeńskich i hospitowanych.

Uzyskane efekty:
- promowanie własnego warsztatu pracy
- bogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli

2. Dzielenie się swoimi zasobami.
Udostępniałam karty pracy, pomoce dydaktyczne, dekoracje, plansze, ilustracje, scenariusze zajęć nauczycielom pracującym w szkole.
Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, karty pracy i materiały ćwiczeniowe innym wychowawcom, nauczycielom. Współpraca między nami przejawiała się również podczas organizowania imprez , takich jak:
„Dzień Pluszowego Misia”
Bal andrzejkowy
„Dzień Górnika”
Jasełka bożonarodzeniowe.
„Dzień Flagi”
„Dzień Strażaka”- wcielenie się w rolę strażaka.
Wykorzystując swoje umiejętności plastyczne brałam udział w przygotowaniach dekoracji na uroczystości:
Spotkanie z Mikołajem- przygotowanie dekoracji świątecznych
Bal karnawałowy- byłam pomysłodawcą na maski karnawałowe dla dzieci oraz twórcą dekoracji.
Jasełka bożonarodzeniowe- współorganizator przy tworzeniu gazetki świątecznej.
„Dzień Babci i Dziadka” - tworzenie dekoracji i zaproszeń.
Przygotowywałam i publikowałam notatki ze swoich działań na stronie internetowej szkoły oraz w Informatorze Gminnym.
Plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego umieściłam w Internecie (na stronie internetowej: www.publikacje.edux.pl. ) Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Uzyskane efekty:
- wzbogacanie warsztatu pracy innych nauczycieli
- promowanie dobrych praktyk pedagogicznych

Uwzględniałam w pracy problematykę środowiska lokalnego
oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne
(& 7 ust. 2 pkt. 6)
1. Poznanie środowiska rodzinnego wychowanków i ich problemów oraz współpraca z rodzicami.
Prowadziłam:
-obserwację pedagogiczną
-rozmowy z dziećmi,
-rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowań i potrzeb rodziców( wywiadówki, konsultacje indywidualne).
Opracowywałam informację o gotowości szkolnej
Zapoznawałam się z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Starałam się dokładnie poznać środowisko dzieci i współpracować z ich rodzicami. Dokonałam diagnozy potrzeb i oczekiwań dzieci. Dzięki prowadzonym rozmowom i obserwacjom poznałam sytuację rodzinną wychowanków. Przez dokładną obserwację analizowałam możliwości dzieci. Na bieżąco prowadziłam rozmowy indywidualne z rodzicami, a także prowadziłam kącik dla rodziców( prace dzieci na gazetce w szatni, dekoracje i ważne informacje). Prowadziłam obserwacje dzieci i rozwijałam ich zainteresowania.

Uzyskane efekty:
- Dzięki obserwacjom i analizie możliwości dzieci przygotowywałam narzędzia do pracy takie jak karty pracy, czy opracowany zestaw ćwiczeń dla dzieci.
- Wspólne rozmowy z rodzicami pozwoliły rozwiązać różne problemy dotyczące moich wychowanków. Rodzice ufali moim kompetencjom zawodowym, a także darzyli mnie zaufaniem.
2. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Redagowałam artykuły na temat osiągnięć placówki, które były zamieszczane na łamach lokalnej prasy oraz na stronie internetowej szkoły (internetowego portalu samorządowego).
Pełniłam zadania z okazji Rajdu Ekologicznego organizowanego przez naszą szkołę- przeprowadziłam konkursy dla uczniów.
- przygotowywałam dzieci do udziału w Gminnym Przeglądzie Twórczości Dziecięcej
- organizowałam uroczystości przedszkolne: Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka oraz zajęcia otwarte dla rodziców (wigilia klasowa- poczęstunek i upominki dla rodziców).

Uzyskane efekty:
- pozytywne postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym, kreowanie wizerunku i opinii o szkole,
- identyfikacja placówki ze społecznością lokalną,

3. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci.
W przypadku potrzeby udzielenia dziecku lub jego rodzinie pomocy kontaktowałam się z pedagogiem szkolnym oraz Publiczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

Uzyskane efekty:
- podniesienie skuteczności w realizacji obowiązku szkolnego
- adekwatne diagnozowanie trudności szkolnych

5. Udział w akcjach charytatywnych.
Włączałam dzieci do ogólnopolskich akcji:
- Góra Grosza, czyli zbiórka monet jednogroszowych dla potrzebujących dzieci
- zbiórka baterii
- zbiórka nakrętek na rzecz chorego chłopca z okolicy
Zbiórki tych rzeczy pomagały chronić środowisko i przyczyniały się do pomocy potrzebującym.

Uzyskane efekty:
- kształtowanie pożądanych postaw
- budzenie empatii i wrażliwości na potrzeby innych

4. Edukacja prozawodowa.
Przybliżałam dzieciom podczas zajęć edukacyjnych wybrane zawody. I w związku z tym zapraszałam do oddziału przedszkolnego policjanta, strażaka, pielęgniarkę. Zorganizowałam również wycieczkę do strażnicy w celu poznania bliżej zawodu strażaka. Dzieci przygotowały prace plastyczne o strażakach, a w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w formie online zaśpiewały piosenkę dla strażaków.

Uzyskane efekty:
- kształtowanie patriotyzmu lokalnego i budowanie więzi społecznej ze środowiskiem życia ucznia,
- budowanie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym w celu realizowania zadań szkoły
- prowadzenie planowej pracy wychowawczej
- realizacja zadań z zakresu preorientacji zawodowej
- budzenie zainteresowania otaczającym ich światem

5. Kształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych.
Prowadziłam zajęcia edukacyjne rozwijające wiedzę na temat naszego kraju, jego symboli oraz swojego miasta. Przeprowadziłam w obecności dyrektora zajęcie na temat „ Święto Niepodległości” z okazji obchodów tego święta. Dzieci obejrzały film o symbolach narodowych, a następnie wykonały flagę Polski. Brały również udział w akademiach z okazji 11 listopada, Dnia Flagi, Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Patrona.
Zapoznawałam również dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia, Nowym Rokiem podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych. Aby przybliżyć dzieciom tradycje i zwyczaje organizowałam pieczenie pierniczków, wigilię klasową, zorganizowałam warsztaty świąteczne.

Uzyskane efekty:
- budzenie (lub kształtowanie) świadomości narodowej,
- uświadomienie najważniejszych wartości człowieka
- realizacja zadań z programu wychowawczo – profilaktycznego oraz planu pracy wychowawcy

6. Edukacja proekologiczna.
Prowadziłam zajęcia edukacyjne dla dzieci uświadamiające potrzebę dbania o środowisko naturalne. Zachęcałam dzieci każdego roku do udziału w organizacji Dnia Ziemi. Wykonywałam z dziećmi różnego rodzaju prace plastyczne, plakaty, wykorzystywałam do tego różnego rodzaju odpady (np. butelki, kartony, papierowe rolki). Obchody „Dnia Ziemi w 2020 wyglądały inaczej niż zwykle. ” Zorganizowałam zdalnie akcję, w ramach której dzieci z oddziału przedszkolnego mogły wykonać plakaty czy działania dotyczące segregacji śmieci z okazji Dnia Ziemi 2020. Wszystkie prace zostały zaprezentowane w ramach wystawy na stronie naszej szkoły.

Uzyskane efekty:
- podniesienie świadomości ekologicznej i wyrabianie prawidłowych postaw i nawyków proekologicznych
- wyrabianie nawyku segregacji śmieci i bycia „eko”
- ciekawa realizacja treści podstawy programowej z zakresu edukacji ekologicznej,
- doskonalenie warsztatu pracy

7. Edukacja prozdrowotna.
Prowadziłam zajęcia edukacyjne na temat zdrowego odżywiania oraz potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia.
Uświadamiałam dzieciom jak szkodliwe skutki przynosi zbyt długie oglądanie telewizora, korzystanie z telefonu czy komputera.
Codziennie prowadziłam z dziećmi zajęcia ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.
W porozumieniu z pielęgniarką szkolną zorganizowałam pogadankę dla dzieci na temat szkodliwości palenia tytoniu.
Zorganizowałam wspólny warsztat dla dzieci dot. zdrowego żywienia- zdrowe kanapki i owocowe szaszłyki. Udostępniłam na stronie szkoły i facebooku zdjęcia dotyczące wykonywania przez dzieci zdrowych kanapek i owocowych szaszłyków. Eksponowałam na szkolnym korytarzu prace dzieci na temat zdrowego odżywiania.
Realizowałam programy dotyczące profilaktyki zdrowotnej– „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Bądźmy zdrowi- wiemy więc działamy”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Mamo, tato- co wy na to”.

Uzyskane efekty:
- realizacja treści edukacji zdrowotnej jako ważnego zadania pracy szkoły,
- wdrażanie uczniów szkoły do troski o swoje zdrowie i kondycję fizyczną,
- troska szkoły o świadomość prozdrowotną swoich uczniów,
- podniesienie jakości pracy poprzez ofertę prozdrowotnych działań pozalekcyjnych.
- prowadzenie działań wychowawczych, zgodnych z programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły,
- realizacja treści z podstawy programowej,

Posługiwałam się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(& 7 ust. 2 pkt. 7)
1. Zastosowanie procedury awansu zawodowego.
Analizowałam przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1574) – z późniejszymi zmianami;
- Napisałam plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Uzyskane efekty:
- Dokładne studiowanie aktów prawnych, a także współpraca z Dyrekcją i całym Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego

2. Prowadzenie dokumentacji pracy nauczyciela.
Zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 .w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz.U. 2017 poz. 1646 (z późniejszymi zmianami)
Analizowała m Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( z późniejszymi zmianami)
Analizowałam podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
Prowadziłam dokumentację w dzienniku zajęć, systematycznie i na bieżąco zapisywałam tematy lekcji zarówno w dzienniku lekcyjnym jak i w dzienniku zajęć dodatkowych.
Opracowywałam miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Prowadziłam obserwację dzieci 5,6- letnich oraz 3, 4 – letnich i wypełniałam arkusze obserwacji.

Uzyskane efekty:
- znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy przedszkola tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy oddziału przedszkolnego
- prowadzenie dokumentacji grupy dała mi umiejętność lepszej organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy

3. Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola.

Analizowałam takie dokumenty jak:
1. Ustawę z dnia 07.09.1991r. O systemie oświaty (z późniejszymi zmianami)
poznanie zasad funkcjonowania systemu oświaty
analiza kompetencji organów działających w przedszkolu
2. Ustawę z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (z późniejszymi zmianami)
3. Statut Szkoły Podstawowej
4. Regulamin Rady Pedagogicznej,
5. Procedury wewnątrzszkolne
6. Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Uzyskane efekty:
- Wszelkie działania mojej pracy oparte były na przestrzeganiu wymienionych przepisów.

4. Aktualizowanie znajomości przepisów regulujących pracę oddziału przedszkolnego.
Śledziłam literaturę fachową.
Uwzględniałam obowiązujące przepisy i procedury w codziennej pracy.
Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego na stronach internetowych MEN.
Przeanalizowałam Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, które opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
Często odwiedzałam stronę MEN.

Uzyskane efekty:
- Starałam się być na bieżąco z wszelkimi zmianami dotyczącymi prawa oświatowego

Korzystałam w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych
(& 7 ust. 2 pkt. 8)

1. Wykorzystanie komputera i innych narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej.
Korzystałam z tablicy multimedialnej podczas zajęć dydaktycznych (zdjęcia, filmy).
Tworzyłam prezentacje multimedialne na zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa(„Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia”, „Zachowania prozdrowotne i ryzykowne”, „Choroby cywilizacyjne- stres”),
W pracy dydaktycznej wykorzystywałam również tablet i laptopa w celu wzbogacenia zajęć( odtwarzałam muzykę, dźwięki, filmy edukacyjne).
Ponadto opracowywałam własne sprawdziany, karty pracy, pomoce dydaktyczne – poszerzając swoją bazę materiałów. Przygotowywałam informacje, zaproszenia oraz ogłoszenia dla rodziców (np. do Kącika dla Rodziców, informacje dotyczące zebrań z rodzicami). Korzystałam z ciekawych stron i portali internetowych dotyczących edukacji przedszkolnej, logopedii i edukacji dla bezpieczeństwa( Super Kid, Chomikuj, Mac edukacja, Nowa Era, Teczka Logopedy, Mimowa, Domologo, Pani Monia, Przedszkolowo, Edux, Eduzabawy, Printoteka, Pinterest, Wordwall).
Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową ( najczęściej poprzez skrzynkę służbową Zimbra, komunikator Messenger, dziennik elektroniczny Vulcan).
Nabywałam i doskonaliłam umiejętności obsługi komputera, tableta, smartfona oraz związanych z tym aplikacji. Jednak najważniejsze zastosowanie umiejętności informatycznych przyszło dla mnie wraz z pandemią koronawirusa w marcu zeszłego roku. W ciągu kilku dni musiałam dostosować swoje formy i metody pracy do nauki zdalnej. Bezcenne okazały się tutaj zdobyte wcześniej umiejętności komputerowe i informatyczne. Przeprowadziłam zdalnie Dzień Ziemi, Dzień Patrona, Dzień Flagi,, Dzień Mamy oraz Dzień Dziecka.
Korzystałam z aplikacji Teams w telefonie podczas prowadzenia zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa, a także w zdalnych zebraniach Rady Pedagogicznej. Założyłam na platformie Teams oraz w komunikatorze Messenger grupę dla rodziców moich uczniów i w jej plikach zamieszczałam zadania dla dzieci.
Przesyłałam materiały również przez dziennik elektroniczny.
Prowadziłam regularnie lekcje podczas nauczania zdalnego, na wizji za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Uzyskane efekty:
- wspomaganie stosowania skuteczniejszych metod oddziaływania na ucznia (obrazowych, graficznych, dźwiękowych, czynnościowych),
- ułatwienie i przyspieszenie codziennej pracy, - ułatwienie przygotowania się do zajęć, - zdalne wykonywanie codziennych czynności nauczyciela dzięki e-dziennikowi,
- wzbogacenie technicznego warsztatu pracy, - ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z rodzicami, dyrekcją, itp.
- realizowanie podstawy programowej przez szkołę

2. Wykorzystanie komputera do przygotowywania dokumentacji przedszkolnej oraz dotyczącej awansu zawodowego.

Napisałam Plan Rozwoju Zawodowego, sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu, plany pracy, sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej, arkusze.
Od momentu powstania strony internetowej naszej szkoły prowadzę stronę internetową oddziału przedszkolnego, umieszczam zdjęcia dokumentujące przebieg zajęć mojej grupy, uroczystości i imprezy przedszkolne, dzięki czemu rodzice mogą śledzić na bieżąco ważne momenty z życia swoich dzieci.

Uzyskane efekty:
- rozwijanie umiejętności związanych z wykorzystaniem multimediów
- podnoszenie umiejętności zawodowych w zakresie wykorzystania TIK,

3. Zdobyłam doświadczenia i umiejętności w zakresie stosowania technologii informatycznej i komunikacyjnej w nauczaniu zdalnym

Odbyłam szkolenie online na temat wykorzystania i obsługi platformy Microsoft Teams. Prowadziłam zajęcia (videorozmowy) z uczniami w czasie rzeczywistym przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.. Utrzymywałam kontakt z uczniami i ich rodzicami przy pomocy komunikatora Messenger i platformy Teams. W celu przygotowania lekcji (materiałów dla uczniów, prezentacji), wykorzystałam programy i aplikacje: Word, Power Point, Forms, Wordwall, Mimowa, Superkid itp. Korzystałam z internetowej platformy edukacyjnej E-podręczniki oferującej zajęcia dla edukacji zdalnej. Opracowałam i przeprowadzałam testy interaktywne w celu monitorowania i oceniania osiągnięć uczniów.

Uzyskane efekty:
- prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
- wspieranie rodziców w opiece nad dzieckiem w czasie ograniczeń epidemiologicznych
- uproszczenie procesu tworzenia, wysyłania i oceniania zadań w formie elektronicznej
- usprawnienie procesu udostępniania plików między nauczycielami i uczniami,
- wykorzystanie gotowych materiałów, oferowanych przez instytucje oświatowe, platformy i strony edukacyjne.
- poznanie i stosowanie metod i technik elektronicznych kształcenia na odległość,

PODSUMOWANIE

1. Dokonałam analizy własnego dorobku zawodowego w okresie stażu, zebrałam i usystematyzowałam materiał.
2. Wyciągnęłam wnioski, dotyczące odbytego stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w tym okresie:
Wnioski:
• W czasie trwania stażu wykonywałam wszystkie powinności, czyli
- uczestniczyłam w wypełnianiu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki,
- doskonaliłam kompetencje, związane z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi,
- przeprowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora w wymaganej liczbie, - przeprowadziłam zajęcia otwarte w wymaganej liczbie.
• Zrealizowałam zadania, przewidziane w planie rozwoju zawodowego, znacznie wykraczając poza pierwotne ustalenia, gdyż reagowałam na bieżące potrzeby szkoły i uczniów, zwłaszcza wynikające z warunków epidemicznych,
• Jestem przygotowana do spełnienia wymagań, koniecznych na stopień nauczyciela mianowanego.
4. Sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i poddałam się ocenie dorobku zawodowego za okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.