X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47047
Przesłano:
Dział: Języki obce

Pytanie o porady i o udzielanie porad. Arkusz obserwacji zajęć z j. angielskiego w klasie II liceum - zdalne nauczanie

1. Klasa: II O gr.1

2. Przedmiot: język angielski

3. Prowadzący: Katarzyna Powirska

4. Cel główny obserwacji: obserwacja lekcji w warunkach zdalnego nauczania.

5. Cele szczegółowe obserwacji: sposoby komunikacji, metody, formy pracy na lekcji w warunkach zdalnego nauczania.

6. Umiejętności możliwe do zdobycia (treści z podstawy programowej):

Uczeń:

· II.1 reaguje na polecenia;

· II.5 znajduje w wypowiedzi określone informacje;

· III.4 znajduje w tekście określone informacje; · IV.1 opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;

· IV.2 opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości

i teraźniejszości;

· IV.6 wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, przedstawia i ustosunkowuje się

do opinii i poglądów innych osób;

· VI.2 nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);

· VI.4 wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami innych osób, wyraża wątpliwość;

· VI.5 wyraża i uzasadnia swoje upodobania, preferencje, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, preferencje, intencje i pragnienia innych osób;

· VI.9 prosi o radę i udziela rady;

· VI.15 dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji.

7. Uczeń (cele operacyjne):

- Rozumie słuchane i czytane teksty i znajduje w nich określone informacje.

- Opowiada o pracy modela.

- Uczestniczy w rozmowie.

- Prosi o i udziela porad.

8. Temat: Pytanie o porady i o udzielanie porad

10. Sposoby komunikacji z uczniami (portale, platformy, programy, inne):

- Microsoft Teams,

- Pinterest,

- Pearson English Portal (www.english-dashboard.pearson.com).

11. Metody pracy na lekcji: - czytanie w celu znalezienia konkretnej informacji – scanning,

- analiza tekstu słuchanego, prawda/fałsz, zaznaczanie usłyszanych zwrotów,

- dopasowywanie połówek zdań,

- mediacja – parafrazowanie porad na kilka różnych sposobów, - dialog.

12. Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

13. Środki dydaktyczne:

- zdjęcia,

- interaktywne wideo z dialogiem,

- bank zwrotów do wypowiedzi ustnej,

- e-podręcznik.

14. Tok lekcji:

I Czynności organizacyjne:

· Sprawdzenie obecności

· Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji dotyczące pisania listu motywacyjnego

· Podanie tematu i celu lekcji

II Rozwinięcie:

· Uczniowie oglądają zdjęcia Kate Moss, odgadują zawód modelki

· Dyskusja na temat notatki „Modelling – some facts”

· Odsłuchanie rozmowy na temat modelingu, zaznaczenie prawdziwych i fałszywych stwierdzeń

· Odnalezienie w dialogu wyrażeń z banku zwrotów do wypowiedzi ustnej

· Dopasowanie połówek zdań tak, aby utworzyć poradę

· Opracowanie w grupach kilku minidialogów. III Podsumowanie zajęć:

· Interaktywne wideo z dialogiem

· Zadanie na mediację (alternatywnie jako praca domowa)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.