X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46980
Przesłano:
Dział: Języki obce

Future forms: be going to,will, Present Simple and Present Continuous

1. Etap edukacyjny i klasa:
• szkoła podstawowa - klasa VII
2. Przedmiot:
• język obcy nowożytny – angielski
3.Temat zajęć:
Future forms. "Present Continuous, Present Simple, be going to and will". Formy wyrażania przyszłości.
4. Czas trwania zajęć: 45
5. Uzasadnienie wyboru tematu:
Temat realizowany zgodnie z podstawą programową dla szkół podstawowych. Są to ważne i często używane konstrukcje w języku angielskim, uczniowie mają problemy z prawidłowym doborem formy w określonej sytuacji komunikacyjnej. Konstrukcje niezbędne do komunikacji w życiu codziennym.
6. Cel ogólny zajęć:
Uczeń zna różnorodne struktury używane do wyrażania przyszłości w języku angielskim.
7. Cele szczegółowe zajęć:
• Uczeń rozwija umiejętność rozumienia autentycznych materiałów audiowizualnych.
• Uczeń zna budowę i wie w jakich sytuacjach należy zastosować struktury gramatyczne "Present Simple, Present Continuous, Future Simple i be going to".
• Uczeń rozwija umiejętność korzystania z narzędzi i aplikacji TIK.
8. Metody i formy pracy:
Metoda aktywna (ćwiczenia interaktywne)
Praca zbiorowa
Praca indywidualna
9. Środki dydaktyczne:
Platforma epodreczniki.pl
Platforma test-english.com/grammar
Ćwiczenia interaktywne przygotowane przy pomocy Google Sites oraz www.learningapps.org
Platforma kahoot
ankieta podsumowująca lekcje na platformie padlet.com

10. Wymagania w zakresie technologii:
Komputer / tablet / smartfon z dostępem do Internetu dla każdego ucznia.

11. Przebieg zajęć:

Aktywność nr 1
Temat:
Doświadczenie w samodzielnym odbiorze informacji.
Czas trwania:
10 minut
Opis aktywności:

Przywitanie się z klasą. Czynności organizacyjne. Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji. Uczniowie zapoznają się z materiałem na stronie moje.epodreczniki.pl (film ilustruje użycie struktur do mówienia o przyszłości) i wykonują ćwiczenie pierwsze.

Aktywność nr 2
Temat:
Refleksja nad obejrzanym materiałem.
Czas trwania:
10 minut
Opis aktywności:

Nauczyciel pyta uczniów o wnioski, które mogą wyciągnąć na podstawie informacji przedstawionych w filmie. Następnie z uczniami sprawdza odpowiedzi uczniów z ćwiczenia pierwszego. Uczniowie wykonują zadanie z platformy https://create.kahoot.it

Aktywność nr 3
Temat:
Teoria wprowadzonego zagadnienia.
Czas trwania:
10 minut
Opis aktywności:

Uczniowie wykonują zadanie z platformy learning.app
Nauczyciel tłumaczy zasady zastosowania poszczególnych form używanych do wyrażania przyszłości.

Aktywność nr 4
Temat:
Zastosowanie teorii w praktyce.
Czas trwania:
15 minut
Opis aktywności:

Uczniowie wykonują zadania z platformy test-english.com . Uczniowie stosują różne formy wyrażania przyszłości w przykładach zdań odnoszących się do życia codziennego.
12. Sposób ewaluacji zajęć:
Uczniowie wypełniają ankietę: padlet

13. Wskazówki:
Konspekt lekcji można zarówno zastosować w trybie stacjonarnym i zdalnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.