X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46979
Przesłano:
Dział: Języki obce

Czas przeszły Past Simple. Przykładowy scenariusz lekcji z wykorzystaniem TIK na lekcji języka angielskiego

Czas przeszły Past Simple.

Uzasadnienie wyboru tematu.

Czas Past Simple jest jednym z najważniejszych czasów w nauce języka angielskiego. Służy uczniom do wyrażania wszelkich czynności w czasie przeszłym oraz swobodnym posługiwaniu się czasownikami w czasie przeszłym. Technologia informacyjna pomaga uczniom w łatwy i przyjemny sposób zapoznać się z danymi strukturami gramatycznymi. Dział gramatyki stanowi bardzo dużą cześć egzaminu ósmoklasisty oraz często stanowi on problem. Tradycyjne metod oraz TIK wspomaga uczniów we wzbudzeniu zainteresowania uczniów oraz ciekawym sposobie wprowadzenia gramatyki.

Cel ogólny zajęć
Uczeń zna zasady i okoliczności użycia czas przeszłego Past Simple a swoją wiedzę potrafi wykorzystać do relacjonowania wydarzeń i opisywania faktów z przeszłości.

Cele szczegółowe zajęć
- Uczeń zna różnicę między czasownikami regularnymi i nieregularnymi.
- Uczeń potrafi tworzyć zdania twierdzące, przeczące i pytające.
- Uczeń potrafi udzielić odpowiedzi na pytania ogólne i szczegółowe.
- Uczeń potrafi uzyskiwać i przekazywać informacje na temat przeszłych wydarzeń.
- Uczeń potrafi zrelacjonować przeszłe wydarzenia (opis kontuzji i wizyta u lekarza).
Metody i formy pracy

Formy pracy: indywidualna, w parach , z całą klasą
Metody: metoda praktyczna - ćwiczenia z wykorzystaniem TIK, elementy wykładu, elementy dyskusji

Środki dydaktyczne

• filmiki z kanału Youtube
• aplikacja quizizz
• aplikacja learning App przypominająca słownictwo
• kserokopia NOTATKI dotyczącej czasu Past Simple
• aplikacja Padlet, która pomogła uczniom w podsumowaniu lekcji

Wymagania w zakresie technologii
• monitor multimedialny lub komputer z projektorem i głośniki
• stałe łącze internetowe
• smartfony uczniów lub tablety jeden na 2 osoby

Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat
Wprowadzenie do lekcji drogą samodzielnego poznania.
Czas trwania
8 minut
Opis aktywności
• Nauczyciel prowadzi pogadankę z uczniami o tym, kiedy i w jakim celu używa się czasu przeszłego
• Uczniowie obejrzą dwa filmiki napisami z kanału Youtube i mają za zadanie wypisać słowa i zwroty zaznaczone w filmikach na kolorowo. Pracują w parach (czasowniki w formie twierdzącej, przeczącej i pytającej)
• https://youtu.be/r2cf1qcltzY
• https://www.youtube.com/watch?v=aPgtdZ_urZk

Aktywność nr 2

Temat
Prezentacja tematu oraz wyciąganie wniosków z przedstawionego doświadczenia.
Czas trwania
15 minut
Opis aktywności
• po wykonaniu zadania nauczyciel daje uczniom chwilę na pogrupowanie wypisanych wyrażeń na twierdzenia, pytania i przeczenia.
• nauczyciel pyta uczniów o różnice w wyglądzie wypisanych czasowników w formie twierdzącej (regularne i nieregularne)
• uczniowie dzielą się swoimi spostrzeżeniami i wraz z nauczycielem formułują wnioski
• nauczyciel odsyła uczniów do tabeli czasowników na końcu podręcznika
• następnie, uczniowie oglądają kolejne dwa filmiki z rymowankami, dzięki którym oswoją się z pytaniami w czasie past simple i odpowiedziami przy użyciu czasowników regularnych i nieregularnych.
• https://www.youtube.com/watch?v=0b4rsDuzThE
• https://www.youtube.com/watch?v=n1VBke5Y2co

Aktywność nr 3

Temat
Uporządkowanie wiadomości.
Czas trwania
7 minut
Opis aktywności
• uczniowie otrzymują NOTATKĘ, która porządkuje wiedzę na temat czasu przeszłego Past Simple i ją analizują w parach
• nauczyciel zadaje im pytania systematyzujące ich wiedzę i wyjaśnia uczniom trudniejsze kwestie

Aktywność nr 4

Temat
Praktyka
Czas trwania
15 minut
Opis aktywności
• uczniowie biorą udział w zadaniu przy użyciu aplikacji o czasie past simple https://quizizz.com/join/quiz/5e6abbedbf47b3001bdc020b/start
• https://quizizz.com/join/quiz/5e6abbedbf47b3001bdc020b/start
• uczniowie wykorzystują aplikację learningApp w celu przypomnienia sobie słownictwa dotyczącego zdrowia https://learningapps.org/display?v=p01dqdnw320

• PRACA DOMOWA - nauczyciel zadaje uczniom pracę domową polegającą na opisaniu prawdziwego lub wymyślonego wydarzenia związanego z chorobą lub urazem.
• NA KONIEC uczniowie wypełniają ankietę, w której odpowiedzą na pytanie: Jak oceniasz dzisiejszą lekcję? Nauczyciel przedstawi wyniki na ekranie monitora.
Sposób ewaluacji zajęć
• Nauczyciel prosi uczniów o wypełnienie ankiety z użyciem aplikacji Padlet, w której odpowiedzą na pytanie: Jak oceniasz dzisiejszą lekcję? Nauczyciel przedstawi wyniki na ekranie monitora.
Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
• Uczniów lepiej sobie radzących można odesłać na stronę https://www.e-ang.pl , gdzie bezpłatnie mogą ćwiczyć swoje umiejętności i otrzymać informację zwrotną.
• Materiał przeznaczony jest również dla uczniów bardziej zaawansowanych .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.