X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46994
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konkurs dla klasy 5 - "Gramatyka nie gryzie"

English doesn’t bite!
(„Angielski nie gryzie”)
5th grade. Good luck! ;)
Imię i nazwisko ..............................
Szkoła ........................................

I. Wstaw czas Present Simple.
1. Jane ...........................(sleep) on the couch.
2. Bob ..............................(not, like) cooking.
3. They .........................(not, listen) to music.
4. Ron ......................................(dress) nicely.
5. You ........................................(read) a lot.

II. Wstaw czas Present Continuous.
1. I .....................................(write) a test now.
2. They ............................(swim) in the pool.
3. Jane ................................ (draw) a picture.
4. I ........................................(not, run) now.
5. We ............................(not, paint) the door.

III. Wstaw czas Past Simple (czasowniki nieregularne).
1. Jack .............................(swim) in the pool.
2. Harry ..................................(make) a cake.
3. Jack .............................. (meet) his friends.
4. My parents .............................(eat) a soup.
5. They ...................(speak) many languages.

IV. Wstaw brakujące literki. Kategoria ubrania i dodatki.
1. jacke__
2. b__lt
3. tro__sers
4. san__als
5. ju__per

V. Znajdź i zakreśl wyrazy w ciągu. Kategoria jedzenie.
breaddfdfdsbutterddssaltdfdtasugardsfdsfafsdfdslampelemoneefsdarmcarrotghtkslgrapes

VI. Wstaw właściwą formę "have got", następnie zamień podane zdania na zdania przeczące oraz pytające.
Zdania twierdzące
1. (+) She ........................................a cat.
2. (+) They ........................................dogs.
3. (+) John .....................................a monkey.
Zdania przeczące:
1. (-) She ........................................a cat.
2. (-) They ........................................dogs.
3. (-) John ......................................a monkey.
Zdania pytające:
1. (?) .........she ...................................a cat?
2. (?) .........they .................................dogs?
3. (?) .........John .........................a monkey?

VII. Zamień podane czasowniki regularne na czasowniki w czasie Past Simple.
play ............... watch ................
listen ............... look ................
jump ............... paint .................
use ................. ski ................
travel ............... cycle ................

VIII. Odpowiedz na pytania wykorzystując tzw. "krótkie odpowiedzi".
1. Did you watch a film yesterday? ........................................
2. Are you writing a test now? ........................................
3. Do you like bananas? ........................................
4. Can you swim? ........................................
5. Have you got a sister? ........................................
6. Were you at school yesterday? ........................................

IX. Uzupełnij dialog brakującymi wyrazami.
A: Hi John! What _____you doing?
B: I’____ eating.
A: Oh, and ____ is Ben doing?
B: He’s taking Baron for a walk.
A: And what are Benedict and Vera ______?
B: They’re making the bed. Why are ____
asking?
A: I need somebody to help _____ with my homework.
B: Sorry, ____ have to do it on your own.

X. Wstaw "was/were" we właściwe miejsce.
1. There ..............a lot of people in the street.
2. There ........................................a storm.
3. There ...................................many victims.
4. There ..............a lot of food in the kitchen.
5. There ..................many students at school.

XI. Wstaw brakujące literki. Kategoria: przysłówki częstotliwości.
1. ne__er
2. ofte__
3. someti__es
4. al__ays
5. u__ually

XII. Przetłumacz poniższe zwroty na język polski.
1. do the washing-up ........................................
2. tidy your room ........................................
3. go shopping ........................................
........................................
4. lay the table
........................................
5. go swimming
........................................
6. hang out with friends
........................................
7.play computer games
........................................
8. surf the Internet
........................................

XIII. Wstaw "going to" we właściwej formie.
1. We ........................................(go) to the cinema.
2. My parents .................................(not, stay) at home.
3. She ........................................(sing) this evening.
4. I ........................................(not, read) that book.
5. Bob ........................................(not, run) in that race.

XIV. Wpisz nazwę zwierzęcia rozpoczynającą się na podaną literkę.
m...................... d...................... c....................... h...................... s....................... t....................... o....................... a....................... b....................... f.......................

XV. Połącz początek wyrazu z jego zakończeniem (kategoria przymiotniki).
-rous -sting -ly -ve -able
1. intere..........................
2. dange.........................
3. friend........................
4. comfort....................
5. expensi....................

XVI. Wstaw "many/much" we właściwe miejsce.
1. How .......................... books do you have?
2. How .......................... water do you drink?
3. How ........ people do you meet every day?
4. How .......................... money do you earn?
5. How ............................ milk do you drink?

XVII. Przestopniuj podane przymiotniki.
1. good ....................... ...........................
2. bad ....................... ..........................
3. funny....................... ..........................
4. fast ....................... ...........................
5. amazing ...................... .........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.