X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46942
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Gminny Konkurs Ekologiczny

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
PT. „ EKO- POCZTÓWKA Z PAŁUK DLA ZIEMI”.
I.Cele konkursu:
• promowanie pełnej i wieloaspektowej świadomości proekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych;
• kształtowanie postaw i wartości, które zapewnią troskę i możliwość ochrony środowiska naturalnego;
• budzenie zainteresowania tematyką przyrodniczą;
• rozwijanie i promowanie talentów plastycznych uczniów;
• kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej uczniów.

II. Uczestnicy:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w gminie xxxxxxxxxxxxxxx
2. Obowiązywać będą następujące kategorie wiekowe:
• uczniowie klas I-III;
• uczniowie klas IV-VI;
• uczniowie klas VII-VIII.

III. Zadanie konkursowe:
1. Wykonanie pocztówki w formacie A5, która będzie nawiązywać do tematu konkursu.
2. Technika pracy dowolna, np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele
suche, pastele olejne, collage, techniki mieszane.
3. Forma pracy plastycznej – płaska.
4. Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę.
5. Z jednej szkoły można przesłać cztery prace z każdej kategorii wiekowej.

IV. Prace konkursowe należy przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa
im. xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
z dopiskiem „Konkurs ekologiczny”

lub
zeskanowaną pocztówkę oraz zgodę na publikację pracy i danych osobowych dziecka przesłać na adres meilowy (plik z zeskanowaną pracą należy zatytułować: imię i nazwisko autora_nazwa skrócona szkoły, np. SP xxxxxxxx):

• klasy I-III: xxxxxxxxxxx@gmail.com
• klasy IV-VI: xxxxxxxxxx@gmail.com
• klasy VII-VIII: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com
Termin dostarczenia prac upływa z dniem 09.04.2022 r.
V. Prace należy opatrzyć kartą informacyjną:
• imię i nazwisko autora;
• klasa, do której uczęszcza autor pracy;
• adres szkoły i numer telefonu;
• imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

VI. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję powołaną z ramienia Organizatora na podstawie następujących kryteriów:
• zgodność pracy z tematyką;
• inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki;
• ogólne wrażenia estetyczne;
• samodzielność wykonania.
VII. Nagrody:
• przewidziane są trzy nagrody główne oraz trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
• Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
• Ekspozycja prac konkursowych oraz wyniki konkursu podane zostaną do publicznej
wiadomości 22.04.2021 na stronie internetowej organizatora: www.xxxxxxxxxxxxxxx
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich opiekunów.
3. Biorący udział w konkursie i ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji Konkursu, zgodnie z załączonym
oświadczeniem*.

KOORDYNATOR KONKURSU:
Justyna Niewęgłowska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.