X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46924
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Szkolnego Konkursu "Mistrz rachunku"

Regulamin Szkolnego Konkursu
„Mistrz rachunku”

I. CELE KONKURSU

1. Promowanie oraz popularyzacja matematyki wśród dzieci.
2. Dowartościowanie dzieci uzdolnionych matematycznie.
3. Ułatwienie dzieciom i młodzieży ujawnienia potencjalnych możliwości.
4. Doskonalenie umiejętności obliczeń pamięciowych.
5. Stworzenie możliwości zdrowej rywalizacji.

II. FORMA KONKURSU
1. Konkurs obejmuje:
a) w klasie 4
 działania na liczbach naturalnych (+, - , ∙ , :),
 kolejność wykonywania działań na liczbach naturalnych,
 umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych.

b) w klasie 5
 działania na liczbach naturalnych (+, - , ∙ , :), dodawanie
i odejmowanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach, dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych, mnożenie ułamków zwykłych i liczb mieszanych przez liczby naturalne, obliczanie kwadratów
i sześcianów liczb,
 kolejność wykonywania działań na liczbach naturalnych,
 umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych.

c) w klasie 6
 działania na liczbach naturalnych, całkowitych, ułamkach zwykłych i ułamkach dziesiętnych (+, - , ∙ , :, potęgowanie ), a także proste obliczenia procentowe
 kolejność wykonywania działań na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i ułamkach dziesiętnych,
 umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych.

2. Czas trwania rozwiązywania zadań konkursowych - 45minut.
3. Uczestnicy konkursu mają do rozwiązania 45 pamięciowych obliczeń rachunkowych.
4. Obliczenia pamięciowe uczestnik wykonuje rozwiązując zadania z treścią, krzyżówki, zadania z luką wpisując w odpowiednim miejscu sam wynik – nie wolno zapisywać pisemnych obliczeń i nie można rozpisywać zadań.
5. Za każdy dobry wynik uczestnik otrzymuje 1 punkt, przy czym zadania, które będą rozpisane lub przy których będą pisemne obliczenia nie będą oceniane, czyli uczestnik dostanie za nie – 0 punktów.
6. Uczestnik, który nie będzie pracował samodzielnie, będzie miał zapisane gdzieś dodatkowe obliczenia, będzie używał kalkulatora, bądź wyłączy kamerkę podczas trwania konkursu zostanie zdyskwalifikowany – jego praca nie będzie oceniana.
7. Konkurs jest jednoetapowy.
8. O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba otrzymanych punktów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.