X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46757
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin konkursu biologiczno-plastycznego "Moja planeta - Ziemia"

Regulamin konkursu biologiczno-plastycznego

22 kwietnia Dzień Ziemi - „MOJA PLANETA - ZIEMIA”

Organizatorzy konkursu szkolnego:
..........................
..........................

Cel konkursu:
• zachęcanie uczniów do czynnego zainteresowania się tematem ochrony środowiska w Polsce
• rozwój umiejętności plastycznych wśród uczniów
• inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy zakresie różnych technik plastycznych.

Przepisy ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest ...........
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III oraz IV-VIII.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Konkursowa praca plastyczna musi być pracą własną Uczestnika.
5. Każdy z Uczestników w ramach konkursu może przesłać Organizatorowi tylko jedną pracę plastyczną.
6. Oceny prac plastycznych dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.
7. Laureaci konkursu otrzymają ocenę bardzo dobrą lub celującą z przedmiotu
biologii.
8. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie prac plastycznych w różnych publikacjach, w mediach oraz w wydawnictwach.

Przepisy dotyczące prac:
1. Każdy autor może zgłosić 1 pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką.
2. Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej technice, w dowolnym formacie, z dowolnych materiałów. Praca może być przestrzenna lub płaska.
3. Do konkursu można zgłaszać tylko prace oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
4. Praca musi być opatrzona imieniem, nazwiskiem Uczestnika oraz numerem klasy.
5. Prace anonimowe nie będą brały udziału w konkursie.
6. Zdjęcie wykonanej pracy plastycznej należy przesłać Pani ................................ na adres..................................

Terminarz:
1. Konkurs trwa od ........................ do ................................
2. Prace plastyczne przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
3. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych prac.
Jury:
........................................
........................................
........................................
........................................

Jury decyduje o:
- zakwalifikowaniu prac do konkursu,
- zgodności pracy plastycznej z tematem pracy i Regulaminem,
- kryteriach wykonania – oryginalność, pomysłowość, technika wykonania,
- przyznaniu nagród i wyróżnień.

4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
5. Wyniki konkursu zostaną podane do .......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.