X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46662
Przesłano:

Elementarz małego obserwatora ptaków

Temat: Elementarz małego obserwatora ptaków

Czas realizacji: 45 min
Miejsce zajęć: Zajęcia terenowe w ekopracowni „Ptasi gościniec”
Klasa:1-3 Szkoły Podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
7-11 lat
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- rozwiązuje zagadki
- w ciszy i skupieniu wysłuchuje ptasich śpiewów
- rozpoznaje kilka pospolitych gatunków ptaków
-wypowiada się pełnymi zdaniami na określony temat
- potrafi posługiwać się sprzętem do obserwacji ptaków
- wie, jak należy zachowywać się podczas obserwacji ptaków
- korzysta coraz sprawniej z atlasu ptaków
- aktywnie uczestniczy w zabawie
Metody:
- słowna
- praktycznego działania
- problemowa
- oglądowa
Środki dydaktyczne: „Jaki to ptak – atlas dla dzieci” D.Marchowski, lornetki ornitologiczne, magnetofon, zagadki o ptakach, karty pracy, aparaty fotograficzne, tablica kredowa, tablica dydaktyczna „Ptaki miejskie” , gra interaktywna koło wiedzy „Ptaki”

Przebieg zajęć:

1.Powitanie dzieci – nauczyciel mówi uczniom, czym będą się dziś zajmowali.
2.Nauczyciel czyta zagadki, uczniowie próbują odgadnąć o jakim ptaku jest mowa. Dzieci wspólnie odszukują jego wizerunku umieszczonego na tablicy dydaktycznej np. gołąb, szpak, kruk, sikorka itp. Nauczyciel przedstawia krótką charakterystykę każdego z omawianych gatunków ptaków na podstawie informacji zawartych m.in. na tablicy.
3.Nauczyciel włącza nagrany śpiew różnych gatunków ptaków przedstawionych na tablicy. Uczniowie próbują dopasować dźwięki do odpowiednich ptaków.
4.Nauczyciel zaprasza uczniów do wiaty przyrodniczej, gdzie na uczniów czekają karty pracy z sylwetami ptaków. Zadaniem dzieci jest samodzielne rozpoznanie przedstawionych na ilustracjach gatunków ptaków oraz ich prawidłowe podpisanie (nazwy zamieszczone są w tabeli poniżej).
5. Nauczyciel umieszcza na stole różnorodne przedmioty, a wśród nich te, które są niezbędne do obserwacji ptaków tj: lornetki, notatniki, długopisy, dyktafon, aparaty fotograficzne oraz klocki, farby, kubeczki, kompasy, lupy itp. Uczniowie samodzielnie wybierają po jednym przedmiocie ułatwiającym obserwację ptaków, kolejno uzasadniają swój wybór.
Rozmowa kierowana:
- Do czego można wykorzystać wybrane przedmioty?
- Co to znaczy obserwować?
- Co można obserwować?
Nauczyciel wyjaśnia, w jaki sposób należy prowadzić obserwację ptaków, czym można się w trakcie jej prowadzenia posługiwać, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy rozpoznawaniu poszczególnych gatunków ptaków.
6. Nauczyciel wspólnie z uczniami ustala kodeks małego obserwatora ptaków i zapisuje go na tablicy kredowej:
- zachowuj ciszę i spokój podczas obserwacji – nie hałasuj, nie płosz ptaków
- nie podchodź zbyt blisko gniazd ptaków, nie wyjmuj z gniazd jaj ani piskląt
- fotografuj i obserwuj ptaki z bezpiecznej odległości, najlepiej z ukrycia
- spaceruj ścieżkami i szlakami, nie niszcz środowiska, nie śmieć
- zapisuj obserwacje
- chroń przyrodę
6. Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy, zawierającą dwie ilustracje różniące się kilkoma elementami. Ćwiczenie to ma na celu rozwijanie umiejętności obserwacji i dostrzegania różnic. Wspólne omówienie.
7. Uczniowie przestrzegając zasad małego obserwatora próbują przyjrzeć się przylatującym do ptasiego gościńca ptakom. W tym celu posługują się lornetkami ornitologicznymi, wykonują samodzielnie zdjęcia przy użyciu aparatów fotograficznych. Rozmowa na temat obserwacji i jej efektów.
8. Nauczyciel zaprasza uczniów do wiaty przyrodniczej, w której czekają na uczniów atlasy ptaków. Dzieci starają się samodzielnie odszukać w nich widziane wcześniej gatunki ptaków. Opowiadają o ich cechach charakterystycznych, opisują wygląd.
9. Wspólna zabawa podsumowująca zdobytą wiedzę oraz wiedzę ogólną o ptakach przy użyciu gry interaktywnej „Koło wiedzy – ptaki”. Uczniowie wybierają kategorię pytań kręcąc kołem, następnie starają się odpowiedzieć na wylosowane pytanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.