X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46677
Przesłano:

Scenariusz zajęć z przedmiotu Produkcja Cukiernicza

Scenariusz zajęć z przedmiotu Produkcja Cukiernicza

TEMAT: Praca z czekoladą. Ćwiczenia w pisaniu i dekoracjach z czekolady

PROWADZĄCY LEKCJĘ: Monika Zamojcin
STATUS ZAWODOWY: Nauczyciel kontraktowy
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45min
DATA: 29.05. 2019

KLASA: 2c – KIERUNEK CUKIERNIK

CEL GŁÓWNY ZAJĘĆ:
* napisanie czekoladą swojego imienia oraz wykonanie dekoracji "piórka" z czekolady

CEL OPERACYJNY ( uczeń powinien znać i umieć)
- potrafi napisać swoje imie oraz wykonać dekoracje "piórka"
- rozumie wagę dokładnego i powtarzalnego wykonania wzoru,
- potrafi posługiwać sie rękawem cukierniczym,
- wie jak upłynnic czekoladę i w jakim celu teworzy się dekoracje w cukiernictwie
- przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny produkcji oraz higieny osobistej
- rozwija w sobie pasję tworzenia czekoladowych dekoracji
- wykonać prace porządkowe

KSZTAŁTOWANIE POSTAW:
* Aktywizowanie młodzieży do doskonalenia zawodowego
* rozumie konieczność zachowania zasad higienicznej produkcji
* rozwija pasje, zainteresowania i uzdolnienia związanych z pisaniem i przygotowywaniem dekoracji z czekolady

METODY NAUCZANIA:
- słowna- instruktaż połączony z mini wykład
- praca z książką
- działanie praktyczne
- pokaz
- aktywizująca – rozpoznawanie czekolady

FORMY PRACY:
- praca indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
* stanowisko pracy
* narzędzia pracy
- upłynniona czekolada
- rękaw cukierniczy
- tylka
- papier
- łyżeczka
- zalaminowane, gotowe karty - wzory

TOK PROWADZONEJ LEKCJI:

I. Część wstępna około 5min

1. Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności
2. Podanie uczniom tematu i celu zajęć oraz polecenie wpisania tematu do zeszytu
3. Przypomnienie rodzajów czekolady, sposobu jej upłynniania
4. Polecenie uczniom przebrania się w strój roboczy
5. Przypomnienie zasad bhp panujących w pracowni

II Zajęcia właściwe około 30min
1. Pokaz
2. Praca indywidualna
- napełnienie rękawa cukierniczego czekoladą
- próby wykonania wzoru na przygotowanym, zalaminowanym arkuszu
- ćwiczenia w pisaniu czekoladą na przygotowanym papierze
- ćwiczenia w robieniu dekoracji " piórka"
3. Instruktaż bieżący podczas wykonywania zadań.( podczas wykonywania przez uczniów ćwiczenia, prowadzący zajęcia koryguje zauważone błędy, służy radą, zachęca lub udziela pomocy).
4. Czynności porządkowe – każdy porządkuje swoje stanowisko pracy
-
III . Podsumowanie zajęć około10min
- omówienie prac, ocena trudności i jakości wykonania zadania - ocena prowadzona jest w formie dyskusji z młodzieżą
- omówienie uwag, nieprawidłowości i błędów w wykonywaniu ćwiczenia oraz tego co było dobrze wykonane, wskazanie najczęściej występujących błędów i sposobów ich unikania
- Co mógłbym zmienić gdybym miał możliwość powtórzenia ćwiczenia? Z czym sobie bardzo dobrze poradziłem a co sprawia mi trudność? - wypowiedzi uczniów
- wystawienie oceny za zajęcia
- pożegnanie uczniów

opracowała
Monika Zamojcin

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.