X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46661
Przesłano:

Jak unikać niebezpieczeństw?

Temat: Jak unikać niebezpieczeństw?
Miejsce zajęć: Internat SOSW, świetlica grupowa
Uczestnicy zajęć: Wychowankowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym
Cele ogólne:
- Uświadomienie dzieciom grożących im niebezpieczeństw
- Rozwijanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych
- Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych
- Wykształcenie mechanizmów obronnych w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji, zdarzeń
- Nauczenie jak korzystać racjonalnie z dóbr natury i techniki.
- Uczenie zachowań asertywnych
- Przyswojenie zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na wakacjach , w czasie podróży, w ruchu drogowym
- Poznanie niebezpieczeństw płynących ze świata zwierząt, roślin i ludzi
Cele szczegółowe:
- Wychowanek umie i potrafi odpowiednio zachować się mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych w: domu na ulicy w szkole podczas wakacji i ferii podczas podróży itp.
- Umiejętnie posługuje się telefonem komórkowym
- Racjonalnie korzysta ze źródeł Internetu
-Potrafi wymienić nr telefonów alarmowych i umiejętnie korzysta z pomocy tych instytucji

Metody: słowna, zabawowa, zadaniowa
Formy: grupowa, indywidualna
Pomoce : komputer, pokaz slajdów „Jak żyć bezpiecznie i zdrowo”, kolorowanki, kredki, kartoniki – Prawda, Fałsz, kolorowe ilustracje

Przebieg zajęć:
1.Powitanie, podanie tematu zajęć
2. „Jak żyć zdrowo i bezpiecznie” rozmowa kierowana na podstawie pokazu slajdów na temat ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na podwórku, w czasie podróży, na drodze, w czasie wakacji w górach lub nad morzem, w kontakcie ze zwierzętami lub roślinami, w internecie
3. Prawda czy fałsz? Nauczyciel zadaje wychowankom pytania dot. unikania niebezpiecznych sytuacji. Dzieci odpowiadają podnosząc kartoniki
4. Przypomnienie wychowankom podstawowych nr alarmowych (997 – policja, 998 - straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe,112 – centrum powiadamiania ratunkowego) oraz nauka przekazywania prawidłowego meldunku ( miejsce wypadku, rodzaj wypadku, ilość poszkodowanych i określenie ich stanu ogólnego, informacje o udzielonej dotychczas pomocy, imię i nazwisko zgłaszającego). Odegranie scenki rodzajowej – wykonanie zainscenizowanych telefonów do ww. służb według określonych wytycznych.
6. Wspólne przygotowanie plakatu pt: „Jakie niebezpieczeństwa czyhają na nieostrożnych?” – z rozsypanki ilustracji wychowankowie wybierają odpowiednie, czyli te,, które przedstawiają rady dla nieostrożnych. Umotywowanie swego wyboru, kolorowanie kart pracy.
7.Wspólne podsumowanie i powtórzenie zdobytych informacji dotyczących unikania niebezpiecznych sytuacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.