X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46611
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego, język angielski

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO KAROLINY KOZŁOWSKIEJ
ZA I SEMESTR, ROK SZKOLNY 2020/ 2021
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. KAN. B.PSTROKOŃSKIEGO
W BURZENINIE

§8 ust. 3 pkt 1
1) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;

Wykonane zadania
Uzyskane efekty
Termin 
Dokumentowanie
realizacji zadań

1. Wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej w codziennej pracy

2. Wykorzystanie Internetu w pracy

3. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych

4. Wykorzystanie metod
aktywizujących,
sprzyjających

- bieżąca wymiana informacji z innymi nauczycielami i specjalistami za pomocą poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego, telefonu i komunikatorów internetowych.

Opracowanie dokumentacji, kart pracy, zadań, sprawozdań, harmonogramów, organizacja i prowadzenie zdalnych lekcji przy użyciu technologii komputerowej

-Komunikowanie się z uczniami, nauczycielami, rodzicami poprzez e – dziennik, e-mail , komunikatory internetowe

-Korzystanie podczas zdalnego nauczania z platformy Microsoft Teams, platform edukacyjnych, encyklopedii i słowników, stron www zawierających ćwiczenia językowe, korzystanie z platform e-learningowch min. Learning Apps, Wordwall, Santacracker, Klikankowo, Digipuzzle, Padlet, eTwinning, Pearson, Nowa Era, Oxford University Press, w celu urozmaicenia zajęć tworzenie dla nich autorskich aplikacji, zachęcanie ich do utrwalania wiedzy w domu za pomocą tych aplikacji oraz do tworzenia swoich własnych aplikacji. Uczniowie biorą czynny udział w procesie uczenia się, biorą odpowiedzialność za własne postępy w nauce, sami mogą tworzyć aplikacje które pomagają im się uczyć języka obcego. Dzięki korzystaniu z powyższych aplikacji podczas nauczania zdalnego Uczniowie mogą w kreatywny sposób powtarzać dane partie materiału z języka angielskiego oraz doskonalić swoje umiejętności z zakresu programowania i kodowania.

-Korzystanie na zajęciach ze stron internetowych poświęconych nauce języków obcych np, e-ang, ang.pl, kanałów np. youTube, Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, internetu, aplikacji, Kahoot , Quizizz, Dysku Google , Padlet. , Learning Apps , kody QR , Answer Garden co uatrakcyjniało zdalną naukę.

- systematyczne korzystanie z urządzeń multimedialnych podczas lekcji (laptop, tablice interaktywne, projektor)

- Wykorzystanie metod aktywnych w bieżącej pracy z uczniami: Burza mózgów, drama, odgrywanie scenek, gry leksykalne, gry syntaktyczne- utrwalające konstrukcje gramatyczne, metody oglądowe: pokaz, demonstracja, pomoce wizualne, metoda projektu co powoduje, że zajęcia są ciekawe, uczniowie są bardziej zaangażowani w proces uczenia się. Korzystanie z platform e-learningowych oraz stron www i aplikacji ułatwiających zdalne nauczanie.

I-semestr na bieżąco

I-semestr

II-semestr na bieżąco

I-semestr na bieżąco

I-semestr

I-semestr na bieżąco

I semestr na bieżąco

Dokumentacja własna

zapisy rozmów, wysłane maile

Adresy stron www

Statystyki dostępne na danej platformie

Adresy stron www

Notatki własne

§8 ust. 3 pkt.2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
Wykonane zadania
Uzyskane efekty
Termin
Dokumentowanie realizacji zadań

1. Uczestniczenie w pracach Zespołu przedmiotowych i zespołów do spr. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów

2. Współpraca wewnątrzszkolna

3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu przedmiotowego i wychowawczego

4. Poszerzenie własnej wiedzy i umiejętności pedagogicznych, umiejetności i wiedzy z zakresu psychologii oraz doskonalenie warsztatu i metod pracy

wymiana wiedzy i doświadczeń ze specjalistami szkolnymi
- aktualizacja bazy danych oraz rejestru opinii i orzeczeń uczniów, dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb danego ucznia w oparciu o orzeczenie lub opinię z PPP
-współpraca z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły oraz z innych szkół , wymiana doświadczeń dotyczących zdalnego nauczania, spostrzeżeń do skutkuje efektywniejszą pracą
-wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w ramach zespołu nauczycieli języków obcych, wymiana informacji,

- wymiana poglądów, informacji dot, uczniów z innymi nauczycielami podczas nauczania zdalnego
- kontakt z wychowawcami klas , rozwiązywanie na bieżąco zaistniałych trudności w kontakcie z poszczególnymi uczniami i rodzicami
- bieżące monitorowanie postępów i systematyczności danych uczniów podczas zdalnego nauczania

- wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z innymi nauczycielami w ramach zespołu przedmiotowego i wychowawczego

- udział w następujących webbinarach, szkoleniach on-line, kursach językowych oraz dzielenie się wiedzą nabytą podczas tych szkoleń z innymi nauczycielami

• rozpoczęcie kursu Język Hiszpański dla początkujących

• seria webinarów prowadzonych przez psychologa p. Bęatę Mąkolską, o WWD- (Wysoko Wrażliwe Dziecko) oraz WWO (Wysoko Wrażliwe Osoby”, Jak rozpoznać WWD, jakie są cechy WWD oraz jak wspomagać rozwój emocjonalny, intelektualny oraz jak modyfikować sposób nauki by był bardziej przyjazny i efektywny dla WWD
min. „Empatia w wysoka wrażliwość, czym się różnią?”, Praca i nauka zdalna dla Wysoko Wrażliwych, jak sobie radzić z zagrożeniami/”, Upadek autorytetów”,
• webinary prowadzone przez psycholog Katarzynę Sawicką min. webinary pt. „Jak rozpoznać osobowość dziecka?”
„Dzieci wysoko wrażliwe”.
„Jak wychować silne dzieci? Obowiązki, zabawa, granice”
„8 rodzajów inteligencji u dzieci”
„Jak radzić sobie z trudnym dzieckiem”
„Indywidualne podejście do dziecka”
„Jak poprawić koncentrację u dziecka”
„Ciekawe projekty z dziećmi”
„Wpływ smartfonów na rozwój dzieci”
Jak zrozumieć emocje dziecka?”

• Szkolenia dotyczące tematyki zdalnego nauczania prowadzone przez pedagoga Klaudię Rogalską, np.:

„Nauczanie zdalne uczniów 1-3”
„Jak kreatywnie wykorzystać tablicę online?”
„Gry online dla najmłodszych”
„Magiczne triki na lekcje online”
„ Jak stworzyć interaktywne karty pracy”

I- semestr

Na bieżąco

I semestr
Na bieżąco

I semestr
Na bieżąco

I semestr

Notatki własne

Notatki własne

Notatki własne

notatki własne

§8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Wykonane zadania
Uzyskane efekty
Termin
Dokumentowanie realizacji zadań
1. Prowadzenie zajęć dodatkowych z jęzka angielskiego z projektu unijnego

2. Prowadzenie zajęć dodatkowych z edukacji komputerowej z projektu unijnego

3. Współpraca ze fundacjami i stowarzyszeniami

4. Prowadzenie kroniki szkolnej
- zwiekszony kontakt z językiem obcym, podniesienie kompetencji językowych, zwłaszcza w zakresie kluczowych umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, oraz zwiekszenie zasobu słownictwa, wzrost motywacji do dalszej nauki języka obcego , przełamanie bariery przed mówieniem w języku obcym, poznanie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych

- rozwijanie i doskonalenie umiejetności posługiwania się komputerem jako narzędziem do nauki i komunikacji z innymi ludźmi

- zainteresowanie uczniów i rozwijanie umiejętności kodowania i programowania

- Współpraca ze stowarzyszeniem Na psią łapę- sercem psa. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.

- wykonywanie dokumentacji fotograficznej z ważnych wydarzeń z życia szkoły
I- semestr, cyklicznie z poszczególnymi grupami.

I- semestr, cyklicznie z poszczególnymi grupami.

Październik- luty

I- semestr

dzienniki zajęć projektowych,
karty pracy, zapisy odbytych zajęć na platformie Microsoft Teams

potwierdzenie współpracy za pomocą zdjęć z przekazania karmy

dokumentacja fotofraficzna

§8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników
1. Opracowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych z jęzka angielskiego z projektu unijnego

2. Opracowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych z edukacji komputerowej z projektu unijnego
„Ja Ty i ICT”

3.Współpraca ze stowarzyszeniem Na psią łapę- sercem psa. Udział w wolontariacie, - .zbiórka karmy dla zwierząt
- zwiekszenie kontaktu
z językiem obcym, podniesienie kompetencji językowych, zwłaszcza w zakresie kluczowych umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, oraz zwiekszenie zasobu słownictwa, wzrost motywacji do dalszej nauki języka obcego , przełamanie bariery przed mówieniem w języku obcym, poznanie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych

- rozwijanie i doskonalenie umiejetności posługiwania się komputerem jako narzędziem do nauki i komunikacji z innymi ludźmi

- zainteresowanie uczniów i rozwijanie umiejętności kodowania i programowania

- Współpraca ze stowarzyszeniem Na psią łapę- sercem psa. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.

I- semestr, cyklicznie z poszczególnymi grupami.

I- semestr, cyklicznie z poszczególnymi grupami.

Październik – luty

dzienniki zajęć projektowych

dzienniki zajęć projektowych,
karty pracy, zapisy odbytych zajęć na platformie Microsoft Teams

potwierdzenie współpracy za pomocą zdjęć z przekazania karmy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.