X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46499
Przesłano:

Opinia nauczyciela przedszkola o dziecku X

OPINIA NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA O DZIECKU, KIEROWANYM
NA BADANIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Imię i nazwisko dziecka: .........................
Data i miejsce urodzenia: 03.11.2015 r., Warszawa
Miejsce zamieszkania: Zaborze 80, 05-191 Nasielsk
Przedszkole: oddział przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Dębinkach

Trudności wychowawcze:
Chłopiec ma problem z dostosowaniem się do zasad i norm obowiązujących w grupie. Często nie stosuje się do poleceń nauczyciela, ignoruje je, wymaga wielokrotnych powtórzeń. Podczas zajęć nie skupia uwagi, nie panuje nad swoją ruchliwością i emocjami.

Trudności w opanowaniu materiału programowego:
X słabo orientuje się w otoczeniu. Nie zna symboli narodowych, nie wie, że jest Polakiem. Nie łączy obrazków w pary, nie układa historyjki obrazkowej w odpowiedniej kolejności i nie opowiada jej, nie dostrzega różnic i podobieństw na obrazkach. Chłopiec nie rozpoznaje i nie nazywa pór roku, nie rozróżnia i nie nazywa zjawisk atmosferycznych, nie rozpoznaje kierunków w lewo i w prawo i nie pokazuje prawej i lewej ręki, nie klasyfikuje elementów według podanej cechy, nie porównuje liczebności zbiorów, nie rozpoznaje wśród innych 2 takich samych elementów, nie dokonuje podziału prostych zdań na wyrazy, nie dzieli wyrazów na sylaby oraz nie wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej.

Leworęczność, obniżony poziom prac ręcznych:
Chłopiec jest praworęczny, trzyma narzędzie płaskie. Jego prace są mało estetyczne, schematyczne, ubogie w szczegóły. Ręka szybko się męczy podczas rysowania. Duży nacisk narzędzia płaskiego na kartkę.
Trudności w odwzorowywaniu:
Nie skupia się na pracy zadaniowej. Nie utrzymuje szlaczków w liniaturze, nie potrafi odwzorować podstawowych figur geometrycznych: koła, kwadratu, trójkąta.

Środowisko rodzinne:
Mama uczestniczy w zebraniach grupowych. Interesuje się dzieckiem. Kontakt telefoniczny z wychowawcą utrzymuje także tata dziecka. X ma zaspokojone podstawowe potrzeby: II śniadanie, przybory szkolne.

Specjalne zainteresowania i uzdolnienia dziecka:
X nie wykazuje specjalnych zainteresowań. Chętnie podejmuje swobodne zabawy z wykorzystaniem pojazdów, klocków.

Stan zdrowia dziecka wg opinii lekarza:
-------------
wg spostrzeżeń nauczyciela:
Nie zaobserwowano problemów zdrowotnych, dobra frekwencja na zajęciach.

Inne przyczyny skierowania dziecka do poradni:
Wykazuje bardzo dużą potrzebę ruchu. Słabo funkcjonuje w grupie rówieśniczej. Uzyskał niski wynik obserwacji pedagogicznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.