X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46500
Przesłano:

Opinia nauczyciela przedszkola o dziecku Y

OPINIA NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA O DZIECKU, KIEROWANYM
NA BADANIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Imię (imiona) i nazwisko dziecka: .....................
Data i miejsce urodzenia: 16.07.2016 r., Nowy Dwór Mazowiecki
Miejsce zamieszkania: Miękoszyn, ul. Polnych Kwiatów 23, 05-191 Nasielsk
Przedszkole: oddział przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Dębinkach

Trudności wychowawcze:
Chłopiec ma problem z dostosowaniem się do zasad i norm obowiązujących w grupie. Bardzo często nie stosuje się do poleceń nauczyciela, ignoruje je, wymaga wielokrotnych powtórzeń. Podczas zajęć nie skupia uwagi, nie panuje nad swoją ruchliwością i emocjami. Nie potrafi zgodnie bawić się w grupie.

Trudności w opanowaniu materiału programowego:
Y słabo orientuje się w otoczeniu. Nie podaje nazwy swojej miejscowości, nie wie, że jest Polakiem. Nie dostrzega różnic i podobieństw na obrazkach, nie łączy obrazków w pary, nie układa historyjki obrazkowej w odpowiedniej kolejności. Chłopiec nie rozpoznaje i nie nazywa pór roku oraz owoców i warzyw, nie klasyfikuje elementów według podanej cechy, nie porównuje liczebności zbiorów, nie rozpoznaje wśród innych 2 takich samych elementów, nie dokonuje podziału prostych zdań na wyrazy. Nie utrzymuje porządku w miejscu pracy, nie dba o rzeczy osobiste. Czynności samoobsługowe, jak ubieranie i rozbieranie sprawiają mu ogromne trudności.

Leworęczność, obniżony poziom prac ręcznych:
Chłopiec jest praworęczny, nieprawidłowo trzyma narzędzie pisarskie, duży nacisk na kartkę. Jest na etapie bazgrot nazywanych. Ręka szybko się męczy, brak koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Trudności w odwzorowywaniu:
Nie skupia się na pracy zadaniowej. Nie utrzymuje szlaczków w liniaturze, nie potrafi odwzorować podstawowych figur geometrycznych: koła, kwadratu, trójkąta.

Środowisko rodzinne:
Rodzice uczestniczą w zebraniach grupowych. Interesują się dzieckiem. Y ma zaspokojone podstawowe potrzeby: II śniadanie, przybory szkolne.

Specjalne zainteresowania i uzdolnienia dziecka:
Y nie wykazuje specjalnych zainteresowań. Rzadko skupia się na zabawie, wykazuje dużą potrzebę ruchu.
Stan zdrowia dziecka wg opinii lekarza:
-------------
wg spostrzeżeń nauczyciela:
Nie zaobserwowano problemów zdrowotnych, dobra frekwencja na zajęciach.

Inne przyczyny skierowania dziecka do poradni:
Wykazuje bardzo dużą potrzebę ruchu. Słabo funkcjonuje w grupie rówieśniczej. Uzyskał niski wynik obserwacji pedagogicznej.

.................... ................................ .................................
data podpis wychowawcy
podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.