X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46386
Przesłano:

Opinia o uczniu na potrzeby badania w PPP

Miejscowość, data

Opinia o uczniu Publicznej Szkoły Podstawowej

Imię i Nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Klasa:

......................... w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do VII klasy w Publicznej Szkole Podstawowej w .............. Uczennica posiada opinię wydana przez Publiczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w marcu ...r., uczęszczała wtedy do klasy IV, w której wskazano bardzo duże trudności w czytaniu i pisaniu. Zaproponowano również badania kontrolne w celu potwierdzenia diagnozy. W tym czasie uczennica została objęta pomocą psychologiczno – pedagogiczną, na lekcjach korzysta z pomocy i dodatkowych wskazówek nauczycieli, podczas sprawdzianów wiadomości ma prawo korzystania z wydłużonego czasu pracy oraz nie jest rygorystycznie oceniana za popełniane błędy w pisowni. Nauczyciele zachęcają uczennicę po nauki stosując wzmocnienia pozytywne, pochwały.
U uczennicy w dalszym ciągu utrzymują się problemy z techniką czytania oraz brakiem rozumienia czytanego tekstu, w tym poleceń. Uczennica pisze fonetycznie, opuszcza fragmenty wyrazów, popełnia liczne błędy ortograficzne, a budowane przez nią zdania są w dużej mierze niestylistyczne. Dziewczynka ma bardzo duże trudności w uczeniu się matematyki. W związku z tym, że słabo czyta ( przekręca wyrazy) ma trudności w rozumieniu sensu matematycznego zadań tekstowych. Zazwyczaj tych zadań nie rozwiązuje. Podczas pamięciowego mnożenia popełnia błędy. Ma trudności z dłuższym zapamiętywaniem wzorów matematycznych. Uczennica ma trudności z wykonywaniem zadań angażujących wyobraźnię przestrzenną. Obserwuje się, także brak myślenia przyczynowo – skutkowego, co utrudnia naukę szczególnie historii. Dziewczynka bardzo krótko pamięta wyuczony materiał leksykalny, przez co ma trudności w nauce języków obcych. Bardzo słabe wyniki otrzymuje z prac pisemnych, które wymagają samodzielnej pracy. Na zajęciach wymaga pomocy nauczyciela, dodatkowych wyjaśnień, wskazówek i naprowadzania na właściwe rozwiązania.
Pod względem wychowawczym uczennica nie sprawia większych problemów, utrzymuje dobre kontakty z rówieśnikami. Chętnie bierze udział w uroczystościach szkolnych i innych wydarzeniach odbywających się na terenie szkoły. Udziela się w akcjach charytatywnych.

Opinię wydaje się na prośbę rodzica.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.