X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46340
Przesłano:

Opinia o uczniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydana przez wychowawcę

Miejscowość, data.

OPINIA O SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ UCZNIA
WYDANA PRZEZ WYCHOWAWCĘ
DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ POWIATU xxx

Dane ucznia:
Imię i nazwisko: PESEL:
Szkoła:
klasa: rok szkolny: Wychowawca: Anna Ciepał

1. Informacja wychowawcy klasy o rozpoznanych możliwościach i uzdolnieniach oraz indywidualnych potrzebach ucznia:

xxx dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej. Jest komunikatywna, pogodna, lubi się śmiać i rozśmieszać koleżanki i kolegów. Chętnie współpracuje w grupie, stara się, choć czasami zdarza się jej komentować sytuacje nie związane z tematami lekcji. Dziewczynka ma dobre możliwości pamięciowe, jest w stanie opanować treści wymagane w podstawie programowej.
xxx zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii psychologiczno- pedagogicznej realizuje zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

2. Informacja o funkcjonowaniu ucznia w szkole, w tym występujących trudnościach:

xxx jest niesystematyczna, zapomina o odrabianiu zadań domowych. Popełnia liczne błędy ortograficzne, nie stosuje podstawowych zasad interpunkcji i ortografii. Nauczyciele zgłaszają nieprzygotowanie dziewczynki do lekcji. Ma problemy z koncentracją uwagi. Pracuje w bardzo wolnym tempie, potrzebuje wydłużonego czasu, aby wykonać zadanie. Nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości, ma duże zaległości.

........................................
podpis wychowawcy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.