X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46343
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test diagnozujący poziom języka angielskiego dla klas VI

Diagnoza poziomu języka angielskiego dla klas VI

Imię i nazwisko:____________________________

Suma punktów:______/ 40

I. Zaznacz prawidłową odpowiedź: A, B, C lub D. _________ / 15

1. Where _____________________ you from?
a.) is b.) come
c.) are d.) comes
2. _________ got my exercise book?
a) Do you have
b) Have you
c) Has you
d) You don't have

3. Are there any children in the tree house? __________
a.) Yes, there are
b.) No, they aren't
c.) Yes, there is
d.) No , there isn't

4. We haven't been to the cinema ______________ ages.
a) since
b) for
c) on
d) science

5. I think Beth is _____________________than her sisters.
a) as friendly
b) the friendliest
c) friendlier
d) the most friendly

6. He's never ______________________ dinner by himself before.
a) makes
b) did
c) done
d)made

7. He doesn't speak English. Neither_______________________she.
a) is
b) do
c) does
d) doesn't

8. You ____________go to the dentist before your toothache gets worse.
a) should
b) mustn't
c) can
d) could

9. Unless we _____________________a map with us, we will soon lose the way.
a) don't take
b) taken
c) take
d) takes

10. ________________ any homework to do for tomorrow's classes?
a) Are
b) Is
c) Are there
d) Is there

11. It's so hot inside that you should _____________off your jacket.
a) put
b) get
c) take
d) dress

12. Could you show me ________________ trousers over there, please?
a) that
b) there
c) those
d) these

13. Don't use my pen, please. Use _____________instead.
a) my
b) your
c) mine
d)yours

14. I'm afraid there is __________________________tea left.
a) some
b) no
c) any
d) a

15. What do you enjoy _____________________in your free time?
b) to do
c) do
d) like to do

II. Przeczytaj tekst. Zakreśl jedną prawidłową odpowiedź ( A, B lub C). ______ / 7
My cousin Robert is English. His mother -my dad's sister- is Spanish and his father is English. He lived in England until last year, when he came to work in Spain. He teaches English as a Foreign Language in a school in Barcelona. He has lived in Barcelona for about six months now, but he's planning to go back to England in the summer.
Robert Came to our house to have dinner with my family last weekend. He speaks quite good Spanish, but his accent is a bit strange! I couldn't understand everything he said, so I had to speak to him in English. I asked him what he enjoyed about his job. He said he liked working with other people, and he enjoys living in Spain, especially eating Italian food! He likes practising his Spanish, but sometimes he gets tired of speaking in another language.
He told me that he didn't like working late in the evenings, but most of the lessons are in the evenings because he is teaching teenagers and adults. Sometimes he doesn't finish until ten o'clock at night! On the other hand, he doesn't have to get up very early in the mornings! I asked him what he liked best about Spain, and he told me that he loved making new friends, going skiing and going to watch Barcelona when they are playing at home. If I were him I wouldn't go back to England!
1. The writer is
A. Robert's cousin.
B. Robert's uncle.
C. Robert's father.

2. Robert came to Spain
A. a year ago.
B. six months ago.
C. last weekend.

3. What is Robert's job? He's
A. a student.
B. a translator.
C. a teacher.

4. The writer
A. gets tired of speaking Spanish.
B. always understood Robert.
C. sometimes spoke to Robert in English.

5. Robert said the good things about his job were
A. working with other people and living in Spain.
B. eating Spanish food and teaching teenagers.
C. speaking Spanish and working in the evenings.

6. One of Robert's hobbies is
A. skiing.
B. playing football.
C. making things.

7. The writer thinks Robert should
A. go back to England.
B. stay in Spain.
C. watch Barcelona.

III. Do każdej z opisanych sytuacji ( 1.-5.) wybierz właściwą reakcję (A – C). ___/5
1. W sklepie oglądasz kurtkę, ale brakuje informacji o cenie. Jak zapytasz sprzedawcę o cenę
A. What size is this?
B. It's too small.
C. How much is this?

2. Kupiłeś konsolę gier, która niestety nie działa. Odnosisz ją do sklepu.
sprzedawcy?
A. It's broken.
B. It's the wrong size.
C. What's wrong with this?

3. Nudzisz się z kolegą/ koleżanką. Proponujesz mu/ jej wyjście do kina.
A. Where's the nearest cinema?
B. Would you like to go to the cinema?
C. Do you like going to the cinema?

4. Koleżanka mówi ci, że wygrała zawody sportowe. Jak jej pogratulujesz?
A. All the best.
B. Good luck!
C. Congratulations!

5. Dzwonisz do kogoś, ale nie ma go w domu. Jak poprosisz o przekazanie wiadomości?
A. Can you take a message?
B. Take a message!
C. Can you leave a message?

IV. Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika w nawiasie. __________/ 13
1. Yesterday I and my family __________________( go) shopping.
2. Sarah usually _______________(go) swimming every Saturday, but today she __________________(go) skating.
3. I'm sorry, Mark's not here. He __________________ ( go ) to the theatre.
4. I love ____________________( make) cakes.
5. They _______________________( not, do) their homework at the moment.
6. Next year we ______________________( go) on a holiday to Greece.
7. Be quiet! Who _____________________ (make) that horrible noise?
8. ______________ (be) she at the dentist's last week?
9. _______________they _________________ (travel) to Paris lately?
10. I _________________( can) swim very well when ____________ six.
11. Look at the clouds in the sky! It _________________________ (rain).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.