X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46321
Przesłano:
Dział: Języki obce

Ist deine Mutter Ärztin? - Nazwy zawodów. Scenariusz lekcji języka niemieckiego

KONSPEKT ZDALNEJ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Klasa: VII
Temat: Ist deine Mutter Ärztin? - Nazwy zawodów.

Cel główny:
Uczeń potrafi nazwać wybrane zawody w języku niemieckim.

Cele szczegółowe:
- Uczeń poznaje nowe słownictwo,
- Uczeń dopasowuje nazwy zawodów do obrazków.
- Uczeń tworzy formę żeńską wybranych zawodów,
- Uczeń nazywa zawody pokazane na obrazkach,
- Uczeń przyporządkowuje wyrazy do ich opisu,
- Uczeń rozpoznaje zniekształcone wyrazy,
- Uczeń tłumaczy wyrazy na język niemiecki/polski,
- Uczeń stosuje zasady poprawnej wymowy/pisowni.

Metody pracy:
Metody aktywizujące - praca ze słownictwem, metoda obrazkowa, ćwiczeniowa, gramatyczna, tłumaczeniowa, TIK;

Podstawa Programowa: język obcy nowożytny II.2.
I.4, II.1, II.2, II.5, III.4, IV.1, VIII.1, VIII.2, XIII, XIV.

Środki dydaktyczne:
- obrazki,
- zadanie na platformie Learningapps: https://learningapps.org/display?v=pgh4gpobn21
- zadanie na platformie Wordwall: https://wordwall.net/pl/resource/6239277/niemieckim/bist-du-von-beruf
- karteczki ze słówkami.

Czas zajęć:
30-45 min.

Faza organizacyjna:
Nauczyciel wita się z uczniami oraz sprawdza obecność.

Faza wstępna:
Nauczyciel zapisuje temat lekcji: "Ist deine Mutter Ärztin? - Nazwy zawodów". Potem informuje, czego będziemy uczyć się na dzisiejszej lekcji.

Faza semantyzacji językowej:
Nauczyciel prezentuje nowesłownictwo za pomocą obrazków (z zawodami). Następnie utrwalamy nowo poznane słownictwo robiąc zadanie z platformy Learningapps (link wyżej).

Faza akwizycji językowej:
Nauczyciel przedstawia zasadę tworzenia formy żeńskiej zawodów polegającą na zamianie rodzajnika określonego (der → die) oraz dodaniu do wyrazu końcówki gramatycznej -in. Następnie prezentuje kilka przykładów oraz wyjątki.

Faza ćwiczeń:
Nauczyciel pisze na tablicy kilka wybranych zawodów i prosi uczniów o utworzenie od nich formy żeńskiej.
Później przechodzimy do zadania na platformie Wordwall (link powyżej): na podstawie opisów należy dopasować konkretne nazwy zawodów.
Ostatnie zadanie (podział na dwie grupy): Uczniowie mają za zadanie rozpoznać delikatnie zmodyfikowane wyrazy z dzisiejszej lekcji (lustrzane odbicie/połowa wyrazu/odwrotnie zapisany).
Kto się domyśli jako pierwszy, pisze szybko na czacie. Pierwsza osoba z danej grupy zdobywa punkt dla swojej drużyny.

Faza ewaluacji i zakończenie:
Na koniec lekcji nauczyciel podsumowuje krótko lekcję i zadaje pracę domową.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.