X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46339
Przesłano:

Opinia o uczniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydana przez nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Miejscowość, data.

OPINIA O SYTUACJI UCZNIA
WYDANA PRZEZ NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO
ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE
DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ POWIATU xxx

Dane ucznia:
Imię i nazwisko: PESEL:
Szkoła:
klasa: rok szkolny:
Nauczyciel prowadzący zajęcia korekcyjno- kompensacyjne: Anna Ciepał

Opinia psychologiczno- pedagogiczna z dnia xxx roku wydana przez Poradnię Psychologiczną Polskiego Towarzystwa Dysleksji w xxx stwierdza występowanie u chłopca głębokiej dysleksji. xxx ma poważne trudności w czytaniu i pisaniu, które wpływają negatywnie na przebieg jego edukacji. Uczeń czyta wolno, często zniekształca odczytywane słowa. Ma problemy z czytaniem tekstu ze zrozumieniem, potrzebuje dodatkowych wyjaśnień. Lepiej rozumie tekst odczytany. Ma bardzo duże trudności w pisaniu, jego pismo jest nieczytelne. Uczeń ma kłopoty z odczytaniem własnych zapisów. Popełnia liczne błędy ortograficzne, zamienia kolejność liter w wyrazach. Szczególne problemy ma w pisaniu notatek ze słuchu.
xxx realizuje, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Na zajęciach prowadzone są działania mające na celu usprawnienie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Ćwiczenie sprawności czytania i pisania. Oddziaływanie terapeutyczne ogólnie uspakajające, a równocześnie aktywizujące dziecko. Wszechstronnie ćwiczymy zaburzone funkcje analizatora wzrokowego, słuchowego.
Stosujemy ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową i wzrokową, a także koordynację wzrokowo- ruchową. Jednak poważne deficyty: fonologiczny i tempa nazywania, które występują u dziecka tłumaczą niską podatność na oddziaływania terapeutyczne.

............................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.