X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46285
Przesłano:

Reklama komercyjna a reklama społeczna. Scenariusz lekcji online.

Opracowała Wioletta Pieńkowska
Scenariusz lekcji online

Przedmiot: Organizacja i techniki reklamy
Klasa: 2 technik reklamy
Prowadzący zajęcia: Wioletta Pieńkowska
Temat lekcji:Reklama komercyjna a reklama społeczna

Kanały komunikacyjne: dziennik elektroniczny Librus, aplikacja Microsoft Teams, aplikacje internetowe: Mentimeter i LearningApps.

Planowana realizacja efektów kształcenia po przeprowadzonej lekcji:
Po realizacji zajęć uczeń potrafi:
- wyjaśnić pojęcia reklama komercyjna i reklama społeczna,
- wskazać cechy charakterystyczne dla reklamy komercyjnej i społecznej,
-
Efekt z podstawy programowej: AU.20.1(11)3 scharakteryzować poprawnie zasady rozmieszczania wskazanych towarów w magazynie i sali sprzedażowej

Lekcja na platformie Microsoft Teams.
Metody pracy: wykład online na podstawie prezentacji multimedialnej, ćwiczenia online przygotowane przez nauczyciela w aplikacjach: Mentimeter i LearningApps, karta pracy przygotowana przez nauczyciela w aplikacji WorksheetWorks.com
Formy pracy: praca indywidualna online
Środki i pomoce dydaktyczne:
1. Podręcznik pt. Reklama, R. Nowacki, wyd. Difin, str. 48.

2. prezentacja multimedialna pt. „Reklama komercyjna z reklama społeczna”
3. ćwiczenia online przygotowane przez nauczyciela w aplikacji Mentimeter:
a) Jakie problemy podejmowane są w reklamach społecznych? – chmura wyrazowa
b) Które techniki prezentacji reklamy i dlaczego wykorzystywane są najczęściej w reklamach społecznych? – krótka wypowiedź opisowa
4. ćwiczenia online przygotowane przez nauczyciela w aplikacji LearningApps:
a) Dopasuj charakterystyki do odpowiedniego rodzaju reklamy – łączenie w pary
b) Spot reklamowy 30 sekundowy pt. „Niewidzialna przemoc” – pytania do filmu
5. karta pracy przygotowana przez nauczyciela w aplikacji WorksheetWorks.com: Porównanie reklam komercyjnych i społecznych ze względu na różne kryteria.

Planowany przebieg lekcji:
1. Opracowanie materiałów dydaktycznych, ćwiczeń i przesłanie ich przed lekcją online uczniom, poprzez dziennik Librus. Poinformowanie o sposobie, czasie i miejscu kontaktów z uczniami.
2. Czynności organizacyjno – porządkowe.
3. Wprowadzenie do zajęć:
– podanie tematu zajęć,
– zapoznanie uczniów z zaplanowanymi efektami kształcenia bieżących zajęć,
– zapoznanie uczniów z metodami i formą pracy oraz przebiegiem zajęć,
- zapoznanie uczniów z zasadami oceniania,
– przypomnienie wiadomości z ostatnich zajęć.

4. Część zasadnicza zajęć.
Po zapoznaniu uczniów z tematem, celem lekcji, formami pracy, zasadami oceniania nauczyciel udostępni uczniom prezentację multimedialną, na podstawie której omówi rodzaje reklam: komercyjną i społeczną. Następnie uczniowie wykonają przygotowane ćwiczenia

Nauczyciel będzie na bieżąco monitorował postęp pracy uczniów, udzielając wskazówek i wyjaśnień do zadań. Uczniowie zaprezentują efekty swojej pracy udzielając odpowiedzi ustnej, udostępniając ekran, ewentualnie zapisując odpowiedzi na czacie.

5. Część końcowa zajęć:
• Podsumowanie zajęć przez nauczyciela przy udziale uczniów. Poinformowanie o zrealizowanych efektach kształcenia.
• Wskazanie pracy domowej (załącznik):
dwa ćwiczenia do wykonania w zeszycie na podstawie dostępnych źródeł np. strony internetowej kampaniespołeczne.pl

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.