X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46324
Przesłano:

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Konspekt zajęć z przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa w kl. I LO

KONSPEKT ZAJĘĆ PRZEDEMIOT: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, kl. I LO
TEMAT: Resuscytacja krążeniowo- oddechowa,

Cele z podstawy programowej
a. wie, jak prawidłowo wezwać pomoc:
• wymienia nazwy służb ratunkowych i podaje ich numery alarmowe,
• wskazuje, kiedy wezwać pomoc i w jaki sposób przekazać informacje o zdarzeniu;
b. zna i wykonuje podstawowe czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
• wyjaśnia pojęcie „nagłe zatrzymanie krążenia”, wymienia jego oznaki,
• podaje przykłady zdarzeń, w których dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia,
• opisuje algorytm postępowania czynności resuscytacyjnych u osoby dorosłej,
• wymienia warunki i czynniki zapewniające resuscytację wysokiej jakości,
• omawia uniwersalny algorytm w nagłym zatrzymaniu krążenia.
• wykonuje na manekinie uciski klatki piersiowej i sztuczne oddychanie samodzielnie i we współpracy z drugą osobą,
• opisuje zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz wskazuje na jego znaczenie dla zwiększenia skuteczności akcji resuscytacyjnej; zna algorytm podstawowych czynności resuscytacyjnych z użyciem AED,
• przedstawia sytuacje, w których można prowadzić resuscytacji z wyłącznym uciskaniem klatki piersiowej;
Cele operacyjne (uczeń):
- zna definicje resuscytacji krążeniowo- oddechowej,
- zna przyczyny i typowe objawy NZK,
- zna podstawowe zabiegi RKO u dorosłych, dzieci i niemowląt,
-wie jak należy obsłużyć automatyczny defibrylator zewnętrzny AED

1. Metody pracy:
- burza mózgów,
- pytania i odpowiedzi,
- praca z podręcznikiem,
- metoda „pierścienia”,
- pokaz, instruktarz,
- praca w ćwiczeniach
2. Formy pracy:
- praca zbiorowa,
- praca indywidualna,
3. Środki :
- zeszyt,
- podręcznik,
- prezentacja multimedialna,
- filmy instruktarzowe z udzielania pierwszej pomocy
https://www.youtube.com/watch?v=xvIO9t0MxIM
- karta „pierścień”,
- karta z algorytmem RKO,
- zeszyt ćwiczeń,

4. Przebieg lekcji:
a. sprawdzenie obecności,
b. podanie uczniom tematu i celu lekcji,
d. wyjaśnienie przez uczniów pojęcia NZK (nagłe zatrzymanie krążenia),
e. praca samodzielna z podręcznikiem- przykłady zdarzeń prowadzących do NZK, objawy NZK, możliwość
ocenienia pracy uczniów,
f. wyjaśnienie pojęcia resuscytacja,
g. wyjaśnienie pojęcia algorytm i wspólne omawianie algorytmu RKO,
h. obejrzenie filmu instruktarzowego z wykonywania RKO
i. ćwiczenie „pierścień” podsumowujące pierwszą część zajęć
j. zadanie domowe: Wyszukaj z podręcznika informacji dotyczących różnic w wykonywaniu RKO u niemowląt i dzieci i zapisz je w zeszycie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.