X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46260
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Olga Fikus
Nauczyciel wychowania fizycznego
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2018 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2021 r.
§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Korzystanie ze znajomości obsługi programów:
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Power Point. 1. W trakcie trwania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego najczęściej korzystałam z pakietu World i Office, jednakże przydatna okazała się również znajomość programów do obróbki zdjęć, programów do oglądania filmów oraz programów do przygotowywania prezentacji multimedialnych.
Przez cały okres stażu doskonaliłam i wykorzystywałam umiejętności stosowania techniki komputerowej do organizowania własnego warsztatu pracy, w postaci:
- opracowania scenariuszy lekcji, sprawozdań;
- aktualizowania współzawodnictwa klasowego i indywidualnego;
- tworzenia dokumentów szkolnych;
- graficznego projektowania i wykonywania dyplomów, podziękowań, listów gratulacyjnych;
- tworzenie kart osiągnięć uczniów i zestawień semestralnych dla rodziców;
- przygotowywanie ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
- tworzenie regulaminów zawodów, zaproszeń, komunikatów, powiadomień

2. Ze względu na okres pandemii od marca 2020 roku, wszystkie zajęcia prowadziłam on- line, przy pomocy platformy Microsoft Office Teams.
- wykorzystywałam Internet do zapoznawania się z ofertami szkoleń dotyczących zdalnego nauczania i wykładów dla nauczycieli,
- przez platformę komunikowałam się z uczniami, rodzicami oraz innymi nauczycielami,
-współpracowałam z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów uczniów, związanych ze zdalnym nauczaniem.

3 .Technologię komputerową w swojej codziennej pracy stosowałam przede wszystkim poprzez korzystanie z dziennika elektronicznego, który funkcjonuje w naszej szkole.

4. Rozpoczęte w okresie pandemii, przeze mnie studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki, również od początku odbywały się on-line.

Efekty dla szkoły:
- dzięki zaangażowaniu nauczycieli w szkolenie on- line, została zachowana ciągłość nauczania,
- promocja sportowych przedsięwzięć szkoły,
- podnoszenie jakości pracy szkoły

Efekty dla nauczyciela:
- zdobywanie nowych umiejętności pracy z komputerem,
- stymulowanie własnego rozwoju,
-

07,11,2019

Poszukiwanie dla uczniów nowych rozwiązań w pracy dydaktyczno- wychowawczej poprzez korzystanie z Internetu i programów multimedialnych.
Wykorzystywałam zasoby Internetu do organizowania procesu dydaktycznego i wzbogacania pracy poprzez:
- zdobywanie wiadomości zawartych na stronach internetowych dotyczące oświaty i specjalistycznych stronach poświęconych wychowaniu fizycznemu;
- uaktualnianie wiedzy na temat procedur przeprowadzania egzaminów oraz wykazu materiałów i przyborów pomocniczych dozwolonych na egzaminach;
- zdobywanie materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z Edukacji Zdrowotnej;
- zgłoszenia on- line na zawody sportowe, konkursy i szkolenia;
- zamieszczanie osiągnięć sportowych na szkolnej stronie internetowej;
- poszukiwanie ciekawych pomysłów na lekcje on- line, na portalach dla nauczycieli wychowania fizycznego.
i
Wykonanie pomocy dydaktycznych na zajęciach godziny wychowawczej Dzięki zasobom Internetu wzbogacałam moją wiedzę i udoskonalałam warsztat pracy wychowawczej.
- Korzystałam ze stron:
www.literka.pl , www.profesor.pl, www.interklasa.pl/ , które dostarczały mi masę pomysłów na ciekawe lekcje wychowawcze.
- Przygotowywałam materiały oraz karty pracy, pomocne w integracji zespołu klasowego.
- Podczas zdalnego nauczania, wykorzystywałam komunikatory internetowe, które pozwalały mi w szybki i skuteczny sposób służyć pomocą i wsparciem moim wychowankom.
- W trudnych, pandemicznych warunkach, utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów. Używałam do tego:
* Platformy Microsoft Office Teams
* Dziennika elektronicznego Vulkan

Tworzenie nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego poprzez samodzielne studiowanie literatury z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki.
Pogłębiałam wiedzę na temat jak motywować i aktywizować dzieci oraz młodzież , aby chętniej ćwiczyli, brali aktywny udział w lekcji oraz uprawiali sporty, które są dla nich interesujące. Przeczytałam artykuły, ze strony www.publikacje.edu.pl , www.cen.edu.pl
między innymi: „ Aktywizacja uczniów, którzy niechętnie ćwiczą na lekcji...” oraz
„ Nowatorskie metody i formy pracy w wychowaniu fizycznym”
Stosowałam na lekcjach:
* metodę bezpośredniej celowości ruchu
* metodę improwizacji ruchowej
* metodę zabawową

Efekty dla szkoły:
-
Efekty dla nauczyciela:

Ust.3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. Prowadzenie zajęć otwartych mobilizowało mnie do doskonalenia własnego warsztatu zawodowego do zaprezentowania nowych i ciekawych form pracy ( jako nauczyciela wf i wychowawcy). Było również okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów, aby lekcje były ciekawsze, a treści lepiej przyswajalne przez uczniów, co w efekcie daje podniesienie jakości pracy szkoły.
Prowadziłam także otwarte treningi z piłki siatkowej dla nauczycieli z naszej szkoły. W czasie tych zajęć doskonaliliśmy umiejętności techniczno- taktyczne z piłki siatkowej. Celem było przygotowanie się do Powiatowych Mistrzostw Nauczycieli.
Moja aktywność na polu przekazywania wiedzy nie kończyła się jedynie na prowadzeniu zajęć otwartych, ale również dzieliłam się wiedzą teoretyczną i praktyczną w inny sposób. Współpracowałam z innymi nauczycielami poprzez organizację uroczystości i imprez szkolnych, konkursów ogólnopolskich, wycieczek.
Będąc wychowawcą klasy, kilkakrotnie przeprowadziłam zajęcia otwarte z godziny wychowawczej dla zainteresowanych rodziców.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego Tuż po rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, postanowiłam podzielić się swoimi zamierzeniami oraz pomysłami z innymi nauczycielami wychowania fizycznego i opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego na portalu społecznościom.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo- wychowawczych. Kilkakrotnie w ciągu każdego roku szkolnego przeprowadzałam lub byłam obecna na zebraniach zespołu nauczycieli i specjalistów ( pedagog szkolny, psycholog, socjoterapeuta ) uczących w poszczególnych klasach. Zebrania te miały na celu pomoc i wsparcie oraz wypracowanie jednolitego systemu motywacji dla uczniów tego potrzebujących. Omawialiśmy i wspólnie poszukiwaliśmy rozwiązań problemów wychowawczych, wymienialiśmy się informacjami na temat uczniów.
W okresie zdalnego nauczania takie spotkania odbywały się on- line.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.