X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46071
Przesłano:

Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

............, ..........r.

Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica
do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w .........

Imię i nazwisko dziecka: .................................
Wiek: .................
Nazwa i adres szkoły: ........................................

............. uczęszcza do klasy..... Jest zadbany, czysty i schludnie ubrany. Do szkoły przyprowadza go mama lub tata. Matka kontaktuje się z nauczycielem w sprawach związanych z dzieckiem. Uczeń szybko zaadoptował się w nowym otoczeniu.
.............. przestrzega ustalonych wspólnie z grupą zasad. Dostrzega i zgłasza nauczycielom sytuacje, w których wyżej wspomniane zasady są łamane przez kolegów. ............ bawi się w grupie z koleżankami i kolegami. Lubi towarzystwo dziewczynek i chłopców. Interesują go zabawy na dywanie w grupie, zabawy kołowe ze śpiewem lub inne inicjowane przez nauczyciela, potrafi czerpać radość ze wspólnych, grupowych zabaw. ................ jest akceptowany przez grupę, uśmiechnięty i pogodny. .................. ma problemy z komunikowaniem się - ze względu na wadę wymowy, czasem nie jest poprawnie zrozumiany przez dzieci. Uczeń musi dużo pracować nad umiejętnością wyodrębniania głosek w wyrazach o prostej budowie fonetycznej, a także nazywaniem przedmiotów, układaniem historyjek obrazkowych. ................ podczas zabaw jest wesoły i pogodny. .............. chętnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych. Podczas lekcji ................potrzebuje pomocy nauczyciela i nadzoru podczas wykonywania zadań i ćwiczeń. Przygotowuje się do zajęć, biernie w nich uczestniczy. Podejmuje pracę na lekcji, ale koncentruje się przez krótki czas. Pracuje w wolnym tempie. Nawiązuje relacje w klasie, próbuje pracować w zespole. Dba o swoje przybory szkolne. Spokojnie prezentuje swoje racje. Zachowuje się tak, by nie narażać siebie i innych. W kulturalny sposób zwraca się do dorosłych i rówieśników. ............... słucha wypowiedzi innych osób. Potrafi odpowiedzieć na zadane pytanie, używając prostego słownictwa. Pozostaje na etapie głoskowania wyrazów. Nie wyszukuje w tekście wskazanych wyrazów. Myli litery, pomija, przestawia w zapisie. Z pomocą nauczyciela układa zdania. Dodaje i odejmuje w wymaganym zakresie, czasem popełnia błędy. Z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia związane z działaniami praktycznymi oraz układa działanie do zadania. Jest zainteresowany zdobywaniem wiadomości przyrodniczych. Chętnie wykonuje prace plastyczne oraz techniczne, bezpiecznie korzystając z narzędzi. Korzysta ze znanych mu funkcji komputera. Chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych. Aktywnie i bezpiecznie uczestniczy w zajęciach ruchowych.

podpis wychowawcy klasy
..................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.