X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46009
Przesłano:

Opinia o uczniu szkoły średniej - sąd - wydział kuratorski

Opinia

w sprawie XXXXXXX, ur. dnia XXXXXX, syna XXXXX, zamieszkałego w XXXXXXX.
XXXXXXXX uczęszcza do Zespołu Szkół ... od początku września 2019 r. do klasy ... w zawodzie ... . Obecnie jest uczniem klasy 2...
XXXXXXXX od momentu podjęcia nauki w naszym Zespole sprawiał kłopoty wychowawcze pod względem frekwencji i zachowania.

INFORMACJE DOTYCZĄCE FREKWENCJI I ZACHOWANIA I WYNIKÓW W NAUCE
Uczeń opuszczał często zajęcia szkolne. Od dnia 28.01.2021r bardzo nieregularnie pracuje w nauczaniu zdalnym, czego dowodem są adnotacje w i-dzienniku lekcyjnym. W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 XXXX opuścił 27 godzin lekcyjnych. Ponadto, w miesiącu lutym ani razu nie był obecny na zajęciach praktycznych, które odbywają się stacjonarnie w Centrum Kształcenia Zawodowego. Pierwszy semestr wskazywał 33 godziny opuszczone bez usprawiedliwienia oraz dodatkowo na zajęciach praktycznych. Klasyfikacja zakończyła się 4 ocenami ndst. na semestr, w tym z zajęć praktycznych.
Uczeń otrzymał 01.12.2020r. upomnienie wychowawcy klasy za godziny opuszczone bez usprawiedliwienia. W dniu 07.12.2020r. otrzymał naganę wychowawcy klasy za – w dalszym ciągu - opuszczanie godzin bez usprawiedliwienia. Ponieważ dyscyplinowanie XXXX przez wychowawcę nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, w dniu 11.12.2020r. sytuacja ucznia została rozpatrzona na posiedzeniu Szkolnej Komisji Opiekuńczo-Wychowawczej, na której XXXXX otrzymuje ponowną karę w postaci upomnienia Dyrektora Szkoły, mając na swoim koncie 32 godziny nieusprawiedliwione w szkole oraz brak aktywności na zajęciach praktycznych.
XXXXXXX otrzymał dnia 26.02.2021r powtórną naganę wychowawcy za 40 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych na zajęciach praktycznych. 03.03.2021 na ponownym posiedzeniu Szkolnej Komisji Opiekuńczo-Wychowawczej XXXXX otrzymuje naganę Dyrektora Szkoły. Na dzień obecny nie rokuje nadziei na promocję do klasy trzeciej.
XXXXXX zobowiązał się do zmiany swojego zachowania i poprawy ocen niedostatecznych. Uczeń podejmuje próby poprawy ocen niedostatecznych. Do dnia 13.03.2021 roku XXXXX otrzymał oceny pozytywne z przedmiotów: ... . Jednakże XXXXX nadal opuszcza lekcje z przedmiotów zawodowych: ... . Obecnie posiada dwadzieścia ocen cząstkowych niedostatecznych z obydwu przedmiotów.
KONTAKT Z RODZICEM
Matka kontaktuje się ze szkołą – wychowawcą za pomocą telefonu, odpowiada na większość prób kontaktu wychowawcy klasy, jest dyspozycyjna na każde wezwanie. Wykazuje ogromna troskę o syna oraz cierpliwość, zainteresowanie jego postępami. Zadeklarowała zwiększenie kontroli nad synem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.