X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46142
Przesłano:

Opinia o dziecku do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

.............., dn..............

Opinia o dziecku do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Imię i nazwisko dziecka:
Grupa:
Nauczyciel/wychowawca
specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem:
Nazwa placówki:

......... uczęszcza do przedszkola........... W przedszkolu przebywa od godz......... ................ bez lęku rozstaje się z rodzicami.
Lubi ruch na świeżym powietrzu oraz zabawy swobodne w sali przedszkolnej.
Obserwacje zachowań .............. wykazały, że ma on problem z przestrzeganiem zasad, niechętnie przystępuje do aktywności proponowanych w przedszkolu.
U ................ zaobserwowano zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej uwidaczniającą się w niezgrabności ruchowej podczas poruszania się (chodzenia, biegania, wykonywania ćwiczeń). Jego ruchy są chaotyczne. Zdarza się, że idąc, potyka się o własne nogi, wpada na dzieci, na przedmioty.
Podczas obserwacji u ............... zauważono małą precyzję ruchów, nieprawidłowości podczas trzymania ołówka, kredki (po zwróceniu uwagi, poprawia chwyt), niezręczność podczas wycinania. Zaobserwowano również niechęć do rysowania oraz wykonywania prac plastycznych. Prace ............... wykonane są niedbale i nieestetycznie. Koloruje, zazwyczaj nie mieszcząc się w konturze. Zdarza się, że koloruje cały obrazek przy użyciu jednej kredki. .................. szybko się męczy.
Tempo pracy – wolne, zanim przystąpi do zadania, ogląda przybory, bawi się nimi, manipuluje. By doprowadził zadanie do końca, wymaga dodatkowej zachęty. Ma duże trudności ze skupieniem uwagi, nawet najmniejszy bodziec zewnętrzny sprawia, że się rozprasza.
Podczas mówienia, zaobserwowano niewielki wyciek śliny z ust. Niezbyt chętnie uczestniczy w codziennych ćwiczeniach logopedycznych z innymi dziećmi.
.......... zapamiętuje krótkie teksty rymowanek czy piosenek. Dobrze radzi sobie z przeliczaniem elementów w zakresie 5. Zna figury geometryczne, rozróżnia kolory. Prawidłowo układa trzyelementową historyjkę obrazkową. Opowiada o niej prostymi pojedynczymi zdaniami, bądź słowami jakby wyróżniał wybrane elementy obrazka.
................. rzadko przestrzega reguł panujących w społeczności przedszkolnej; wymaga ciągłych przypomnień. Zachęcony przez nauczyciela uczestniczy w aktywnościach organizowanych z całą grupą, jednakże podczas wspólnego działania przyjmuje raczej postawę bierną. Zazwyczaj przyjmuje rolę obserwatora bądź zaczepia inne dzieci, będąc propagatorem niepożądanych zachowań.
Podczas pobytu w przedszkolu największą przyjemność sprawia mu zabawa swobodna - problem stanowią czynności porządkowe po jej zakończeniu. Niechęć wywołuje w ......... odkładanie przedmiotów na swoje miejsce.
......... lubi bawić się zabawkami (zwłaszcza autami) oraz klockami, nie lubi układać puzzli (służą mu do manipulowania, rzucania). Zazwyczaj wybiera zabawy z chłopcami, które po chwili przeradzają się w zderzanie/uderzanie/rzucanie bądź bieganie.
Nawiązuje swobodny kontakt z wybranymi dziećmi z grupy; prowadzi z nimi dialogi. Kontakt z nauczycielem nawiązuje, gdy komunikuje swoje potrzeby fizjologiczne.
............... jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych, jednakże czynności higieniczne w toalecie bądź podczas ubierania/rozbierania zajmują mu dużo czasu. Zanim zacznie wykonywać daną czynność, jego uwaga skupiona jest na innych przedmiotach/ osobach znajdujących się wokół – w szatni – wspina się na szafki, biega, rzuca papciami. Wówczas nie reaguje na polecenia, czasami się uśmiecha.
Gdy zostaje odsunięty od zabawy, nie respektuje poleceń nauczyciela; dopiero po kilkukrotnym napomnieniu, reaguje na jego komunikaty.
Prawidłowo nazywa i rozpoznaje emocje u innych osób. Jeśli czegoś się boi, reaguje płaczem.
Podczas zajęć kierowanych ................. nie jest zainteresowany przekazywanymi treściami, proponowanymi aktywnościami czy zabawami; zazwyczaj biernie w nich uczestniczy. Dziecko jest skryte, nie zgłasza się do odpowiedzi samo. Zapytane, zazwyczaj udziela odpowiedzi, jednakże zdarza się, że pytanie należy powtórzyć kilkakrotnie. Czasami sprawia wrażenie nieobecnego, zamyślonego i po dłużej chwili udziela odpowiedzi bądź nie odpowiada wcale. Posługuje się prostymi zdaniami pojedynczymi.
Podczas pracy indywidualnej bądź grupowej wykonuje proste polecenia. Bardziej skomplikowane polecenia wymagają kilkukrotnego powtórzenia. Jeśli czegoś nie potrafi wykonać, bawi się przedmiotami - jedynie zerka na nauczyciela i czeka na jego reakcję. W każdym działaniu oczekuje zachęty ze strony nauczyciela.
Od września ......r. ................. został objęty/a pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Sporządzający opinię:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.